L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Empty Re: L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw

Message  joverwimp le Mer 13 Juin 2018 - 12:05

eeuwige reiziger a écrit:
Infoavond 'Ontdek de plannen voor de F2, de fietssnelweg Aalst-Brussel'

DILBEEK - Ontdek de plannen voor de F2, de fietssnelweg Aalst-Brussel. Het gemeentebestuur en de provincie organiseren op dinsdag 12 juni in het Castelhof in Sint-Martens-Bodegem een informatieavond over fietssnelwegen. Je komt er te weten wat een fietssnelweg is én dat er plannen zijn voor een nieuwe route in Dilbeek. De zogenaamde 'F2' wordt een snelle fietsverbinding tussen Dilbeek en Brussel langs spoorweglijn 50. Op de infoavond zal het voorkeurstraject uit de doeken gedaan worden. Er zal ook besproken worden hoe de reeds bestaande F209, de fietssnelweg tussen Dilbeek en Brussel langs de spoorlijn 50A richting Erasmus, kan worden verbeterd. Opgelet, inschrijven is noodzakelijk en kan via www.dilbeek.be. Start van het infomoment is voorzien om 19.30 uur.

https://www.dilbeek.be/nieuws/infoavond-ontdek-de-plannen-voor-de-f2-de-fietssnelweg-aalst-brussel
https://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/fiets/fietssnelwegen/kalender-infoavond-f2-fietssnelweg-aalst-brussel.jsp

Ik was aanwezig, samen met een 70-tal belangstellenden. Bij de inschrijving moesten we kenbaar maken voor welk deeltraject we belangstelling hadden. Ik heb ze allemaal aangekruist; de F2 in Dilbeek, in Brussel, tussen Dilbeek en Denderleeuw, en de alternatieve F209.
De organisatie ter plaatse kon beter : moeilijkheden om de powerpoint aan de praat te krijgen, slechte akoestiek waardoor je de zachte stem van de twee sprekers van de provincie amper kon volgen. Was de geluidsversterking vergeten ?

Daarna werden we uitgenodigd om de panelen met de deeltrajecten te bekijken. Daar konden we onze opmerkingen en vragen kwijt. Na een tiental minuten was er gelegenheid om te wisselen.
Het viel me meteen op dat de deeltrajecten mooie lijntjes waren, parallel met het spoor; hier en daar werden straten vermeld op kruisingen, als op/afritten.
Als je een gedetailleerde wegenkaart bekijkt zie je dat die mooie lijntjes zo goed als nog niet bestaan: er zijn daar geen wegen of wegeltjes.
Onteigeningen dus ? "Neen, dat zou teveel geld en tijd kosten".
Wat dan wel ? "we zullen zoveel mogelijk verkeersluwe straten moeten zoeken, alle suggesties welkom"
En wanneer zal dit gerealiseerd zijn ? "Moeilijk om daar een termijn op te plakken"
Tien jaar ? "Ja, in die orde"

Hebben we niets bijgeleerd ? toch wel. Persoonlijke vragen die weinig ter zake waren kregen soms een antwoord. Zoals iemand die een goede route zocht voor zijn woon-werktraject naar Brussel.
Frederik Depoortere, de fietsmanager van het Brussels gewest, was ook aanwezig, alsmede mensen van het werkvennootschap van de komende Ringwerkzaamheden. (www.werkenaandering.be)
Ik vroeg Frederik naar de stand van zaken van de F1 in Brussel ( > antwoord in die rubriek).
Over de medewerking van Merchtem (F221) bleek het verhaal te lang; als ik goed begrepen heb liggen ze nog steeds dwars.
joverwimp
joverwimp

Messages : 2308
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 74
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Empty verslag info-avond

Message  joverwimp le Dim 23 Sep 2018 - 18:58

Timing realisatie?

Antwoord:
- Startnota is afgerond voor de volledige F2 (vastleggen van wenstracé)
- Projectnota voor segment van station St Martens-Bodegem tot aansluiting op F212 in Jette/Ganshoren: afgerond voorjaar 2019 (opmaak voor-ontwerp; indicatie kostprijs)
- Nadien verdere planvorming (uitvoeringsplannen, rooilijnplannen, …)
- Eigenlijke realisatie is een lange termijn-project (deels door techniciteit van de ingrepen, grondinnemingen, afstemmen op plannen van Infrabel, procedures,…)
- Nadien komen de andere segmenten aan bod
- Gemeentes krijgen 100% financiering (van Provincie en Vlaams Gewest) als ze zelf het initiatief opstarten

(als bijlage bij dit verslag is een algemeen procesverloop/tijdslijn realisatie fietssnelweg toegevoegd)

Combineren fiets/autoverkeer

Antwoord:
- Vergt maatwerk: in de drukke Wolsemstraat bv. zullen wellicht autoluwende maatregelen nodig zijn


Visualisering van het wenstracé

De visualisering van specifieke segmenten (met behulp van bv. een fotoreportage) is een aandachtspunt voor het volgende participatiemoment.

Fietssnelwegen afstemmen met het knooppuntennetwerk

Antwoord:
De fietssnelweg vormt inderdaad de ruggengraat van het fietsnetwerk. Het is belangrijk dat de fietssnelweg goede aantakkingen heeft op het fietsnetwerk voor functionele en recreatieve verplaatsingen.

Specifieke vragen ivm onteigening/grondinneming
Antwoord:
- De realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur vergt vaak een afweging tussen dure technische ingrepen (bv. in spoorwegtalud) vs ruimte van de auto innemen vs grondinnemingen.
- Op het volgende participatiemoment (okt/nov) zal hierover voor het segment van de projectnota al meer duidelijkheid over gegeven kunnen worden

Schriftelijke bedenkingen (ingevuld op het formulier):
- Ik kijk uit naar de F2 Gent-Aalst-Brussel op voorwaarde dat tussen het station van Bodegem en de Vaartstraat de Bruekauterstraat of de Tenbroekstraat worden ingeschakeld om minder mensen te storen.
- Om het conflict te vermijden tussen fietsers en bewoners –auto’s op het stuk van de Tenbroekstraat dat naast de spoorweg ligt en om de hoeve Ten Broek te sparen, stel ik voor om na de Oosthoek de brug over de spoorweg en zuidelijk van de spoorweg te vervolgen (Bruekauter) om dan via het brugje onder de spoorweg (Vaartstraat) terug de noordzijde te bereiken.
- Wegen genoeg in Dilbeek tussen station Dilbeek en Bodegem die jullie kunnen gebruiken als fietspad en de auto’s te bannen. Aan de zuidkant staan er minder huizen dan aan de noordkant. Niet meer asfalt, bomen en groen moeten blijven.


F2 BHG

Sluipverkeer op fietsroute

Timing realisatie

Antwoord: bedoeling is om de F2 in BHG op een volgend investeringsprogramma van BELIRIS te krijgen. Op de Keizer Karel-laan richting Koekelberg komt de drie volgende jaren tijdens de zomermaanden een middenfietspad in twee richtingen.

Realisatie F212 (Asse-Brussel) in BHG?

Antwoord: segment in BHG vanaf de grens tot aan de Bosstraat (ca. 100m) wordt befietsbaar gemaakt; verder tracé loopt via Boudewijnpark

F2 Ternat/Liedekerke/…

Timing: zie eerder

F2 kan sterke trigger zijn. Fietsgebruik laag vs Fietspotentieel hoog

Combineren fiets/autoverkeer:
Zie eerder

Oversteek N285: wanneer wordt die kruising ongelijkgronds?

Antwoord: dit hangt samen met de verdere uitwerking van het project ondertunneling N285 ter hoogte van station Ternat; in afwachting daarvan blijft de kruising voorlopig gelijkgronds (met de fietsers uit de voorrang). Er is momenteel geen studie meer lopende en ook nog geen concrete planning opgemaakt.

Algemene opmerking oversteek N285
Aanwezigheid van fietsers verduidelijken en snelheid afbouwen, liever geen tunnel bij oversteek sporen omwille van de leefbaarheid

Men spreekt nog van een wenslijn, wanneer wordt het tracé definitief vastgelegd?
Een wenslijn is de definitieve vastlegging van het tracé, tegen het najaar wordt het tracé concreet ingetekend.

Waarom worden sommige stationsomgevingen/gemeenten eerder aangepakt dan anderen?
We starten met het deel het dicht bij Brussel en in Brussel omdat hier het grootste gebruikerspotentieel. Door de complexiteit van de route is het ook niet efficiënt om heel de route in één keer aan te pakken.

Waarom is er gekozen om het tracé volledig in het noorden aan te leggen (ipv het zuiden)?
Er zijn een aantal cruciale punten (ankerpunten) waar het praktisch onmogelijk is om een fietssnelweg te realiseren omwille van de beperkte breedte. Dat is het geval t.h.v. het natuurgebied De Vallei, aan het viaduct van de ringweg R0 en het station van Groot-Bijgaarden staat er een bedrijfsgebouw en een café tot tegen de zuidkant van de sporen, in de omgeving van het station van Sint-Agatha-Berchem liggen er verschillende bedrijfsgebouwen tot tegen de zuidkant van de sporen en werd de tramterminus gecombineerd met het zuidelijke perron van het treinstation.

Welke maatregelen gaan er ingezet worden om auto’s effectief de voorrang te geven aan de fietser?
Een goede signalisatie en communicatie zijn hier aan de orde.

Algemene opmerking
Als de route over smalle straten met autoverkeer loopt dan moeten die straten autoluw gemaakt worden zodanig dat de auto’s geen druk geven op de fietser om voorbij te steken.
F209

Vragen naar korte termijn-verbeteringen:
- Verlichting ((sociale) veiligheid)
- Kruisingen met gemotoriseerd verkeer
- Boordstenen
- Onderhoud (modder landbouwvoertuigen, sneeuwvrij maken, …): wie beheert dit??

Antwoord: Deze vragen worden door de provincie meegenomen in de aanpak van de ‘quick wins’ .

Aan te pakken punten op korte termijn aangegeven door de aanwezigen:
- Carterblok thv kruising Herdebeekstraat is niet meer gefluoriseerd: paar keer al bijna tegen gereden
- Ternat Heidestraat oversteek zeer gevaarlijk voor fietsers
- Zichtbaarheid in de bochten (vooral op onderdoorsteek spoorweg thv N285)
- Kruispunt Assesteenweg: er wordt te snel gereden, vb. auto laat fietser oversteken, maar toekomende auto botst op auto die stopt , zeer gevaarlijk.
- Er zit een knik in het tracé net ten westen de tunnel onder de N8.
- Verlichting: je ziet niets in het donker, is gevaarlijk. De verlichting in de tunnels (over het ganse tracé) is een probleem. Vooral bv. de tunnel onder de N8: deze kan zelfs overdag verlichting nodig hebben, er rijden ook auto’s door (die er duidelijk niet moeten zijn)
- Eenzaamheid: sociale veiligheid: camera’s of andere maatregelen?
- Verkeerslichten: aan Assesteenweg zijn de verkeerslichten aangepast maar nog lang niet veilig. Mogelijk kan er dynamische verlichting geplaatst worden.
- Onderhoud: modder van de velden, grind van de grindmatten in de bochten: Infrabel zegt dat het niet voor hun is, gemeente zegt het zelfde: uit te klaren! Ook wordt de route niet sneeuwvrij gemaakt. Tevens zijn er problemen met begroeiing op het fietspad.
- Aansluitende routes
- Oversteken: borduren te hoog: liefst geen borduren
- Signalisatie: route niet leesbaar, borden staan verkeerd. Over het algemeen kan gesteld worden dat er te weinig borden en/of markeringen zijn geplaatst. Verder is er ook een gemis van een overzichtsbord of routebord. Sommige borden geven niet volledig correcte informatie omtrent al dan niet fiets- of autotoegankelijk.
- De huidige asfaltbreedte is niet overal 3 m breed. Tussen de Wijngaardstraat en Ninovesteenweg (net voor de N8) bedraagt de breedte circa 2 m (in deze zone zit een zekere knik, overgang in de breedte). In dit voorbeeld kan dus nog 1 m breder asfalt bijgelegd worden.
- Er wordt geparkeerd op de route (vooral Lenniksebaan, ook Doylijkstraat).
- Stuk vanaf Ijsbergstraat/ Doylijkstraat tot Brussel is geen fietssnelweg: de fietssnelweg is niet af. Wat kan er daar op korte termijn gebeuren?
- Waarom werd de route niet optimaal aangelegd 10 jaar terug? Fietssnelwegen waren toen nog niet aan de orde en er was (en is nog steeds) weinig functioneel potentieel in de omgeving van de spoorlijn 50A.
- Waarom stopt de route met de grens van het Brussels Hoofdstedelijk? Dit is geen prioriteit voor Brussel.
- Communicatie omtrent het verloop van de projectuitvoering: dit verloop eventueel tonen op de website van de fietssnelwegen.

De prioriteit ligt op de F2, maar er staat andere partners niets in de weg om segmenten van de F209 volgens de wenslijn al aan te pakken.


De WerkVennootschap - R0

Er wordt veel aandacht besteed aan de verbinding naar Brussel maar er wordt geen aandacht besteed aan de verbindingen tussen bijvoorbeeld Dilbeek en Asse. Nu zou je eerst naar Brussel moeten om erna terug via bijvoorbeeld de OMAB-route naar Asse te gaan. Idem voor een verbinding naar Antwerpen toe. (is verschillende keren aan bod gekomen)

Antwoord:
De fietssnelwegen worden in eerste instantie gerealiseerd op corridors met het grootste fietspotentieel over afstanden tot 20-30km. Deze corridors zijn in dit gebied hoofdzakelijk gericht op verplaatsingen van/naar Brussel. In de noordoostelijke regio rond Brussel (ruime luchthavenregio) is er wél een zeer groot fietspotentieel.
Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) biedt daarentegen wél een netwerk van verbindingen in verschillende richtingen:
Cf.
http://gcpsrv.ad.vl-brabant.be/Html5Viewer_2_3_2_NL/Index.html?configBase=http://gcpsrv.ad.vl-brabant.be/Geocortex/Essentials/REST/sites/Mobiliteit/viewers/NL/virtualdirectory/Resources/Config/Default


• Worden er beveiligde fietsenstallingen voorzien? Bvb Veloboxen?

Antwoord:
De integratie van fietssnelwegen met andere vervoersmodi (OV, auto, …) is een aandachtspunt voor de latere uitwerking.


Volgend participatiemoment:
23 oktober, 19u30, Dilbeek (Castelhof)

joverwimp
joverwimp

Messages : 2308
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 74
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Empty participatiemoment Dilbeek 23 oktober 2018

Message  joverwimp le Mer 24 Oct 2018 - 11:38

Een honderdtal personen waren aanwezig.
De stand van zaken van de F2 (en bijkomend de F209) op het grondgebied van Dilbeek werden toegelicht. Meer ook op www.dilbeek.be/mobiliteitsplan
De provincie heeft het 'hoogste ambitieniveau'  voor de F2, dwz: een fietssnelweg  realiseren van 4m breed plus zijdelingse stroken van 0,5 m voor nutsvoorzieningen.
Enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt hier van afgeweken. Behalve in Liedekerke zal de snelweg ten noorden van de spoorlijn liggen (bij de F209 ten zuiden)
Infrabel eist dat het fietspad 4 m van de sporen verwijderd blijft. Soms kan Infrabel de resterende zate verhuren zoals gebruikelijk (verkopen doen ze niet). Dikwijls zal onteigend moeten worden: een gevoelige kwestie.
Op tafels lagen detailplannen van 11 segmenten, schaal 1/200, waar betrokkenen verder hun mening over kwijt konden: hoeveel grond moet ik afstaan, wanneer, kan ik met mijn auto nog door, wie heeft prioriteit, .... Vragen kunnen later ook gesteld aan fiets@vlaamsbrabant.be of tel 016267544)
Volgens de provincie zijn nog geen concrete beslissingen genomen; veeleer wordt het terrein afgetast. Wel zouden aanpalende straten het statuut van 'fietsstraat' krijgen.
Op termijn zouden de detailplannen digitaal te raadplegen zijn. Nu liggen die nog niet vast en te gevoelig.

Op mijn vraag naar de voorziene budgettering voor de talrijk voorziene fietssnelwegen in Vlaams-Brabant en deze in het bijzonder, kon niet geantwoord worden.
Kris Lambrechts - de aanwezige fietsambtenaar - wist ook niet hoeveel de provincie ingeschreven had op het budget voor komend jaar.
Er zijn nog prioriteiten, zoals de F8 (Leuven – Mechelen) en F1 (Vilvoorde-Mechelen)- aldus een andere ambtenaar (Hilde Medaer) waarmee ik kontakt had.
Vlaams-Brabant heeft pas sinds vorig jaar substantiele sommen voorzien. In 2017 kreeg Asse meer dan de helft van alle fietsinvesteringen, zowat 650.000 euro, en ook deze F212 is prioritair en nog lang niet afgewerkt.
De middelen van de provincie zijn wel beperkt; bovendien moesten alle provincies afslanken.

De spoorlijn loopt van Brussel (Jette) via Dilbeek verder naar Ternat. Hier werd een stukje F2 gerealiseerd aan tussen de Assesteenweg en het station; het vervolg station-Borredam is in aanleg waarlangs je veiliger van het centrum (Markplein) naar het station kan fietsen.

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Ternat12

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Ternat13

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Ternat11
joverwimp
joverwimp

Messages : 2308
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 74
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw - Page 2 Empty Re: L050 Part 1 Langs de lijn L50 Brussel - Denderleeuw

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum