L061 Aalst - Opwijk - Londerzeel (Leirekensroute) (L61)

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Re: Fietsers krijgen nu echt voorrang op Leirekensroute

Message  eeuwige reiziger le Dim 24 Juil - 22:26


Aan de Bergemeersen en Bergekouter in Aalst komt er een proefproject waarbij fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer. De stad Aalst werkt mee aan een onderzoek ‘fietsers in voorrang’ van Fietsberaad Vlaanderen dat de Leirekensroute selecteerde als proefproject.

Onmiskenbaar een goede zaak, al is er natuurlijk weer eens veel tijd en belastinggeld verloren. Tot fietspad omgevormde spoorwegbeddingen werden indertijd volgestouwd met paaltjes om de fietsers af te remmen. Nu moet dat natuurlijk allemaal verwijderd worden en horen kruisingen heringericht te worden. Bijna tien jaar geleden was men in Nederland al overtuigd van de noodzaak fietsers voorrang te geven op een fietssnelweg, wat daar weer samenhangt met ook een continue eenvormigheid van het geheel.


De info van Fietsberaad Vlaanderen:

Fietsberaad onderzoekt voorrangssituatie fietsers

​Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen en lokale wagen. Op basis van praktijksituaties onderzoekt Fietsberaad Vlaanderen en waar en volgens welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen in een verkeersveilige omgeving.

Binnen het onderzoek zijn een aantal representatieve cases (stedelijke en landelijke context, geografisch verspreid over Vlaanderen) geselecteerd, die vervolgens worden onderzocht en gemonitord.

Het uitgangspunt bij dit onderzoek zijn fietssnelwegen in de voorrang bij kruising van lokale wegen met voldoende aandacht voor het routegevoel van een fietstraject. Hierbij is het aangewezen dat het onderzoek gebeurt op een eenvormige wijze en dat minstens volgende elementen onderzocht worden:

- Verkeersveiligheid
- Ruimtelijke inrichting
- Voorrangsregeling (huidige)
- Signalisatie en verkeersborden
- Zichtbaarheid
- Verlichting
- Snelheidsregime van de kruisende wegen

De cases werden samen met de betrokken steden en gemeenten én de provincies geselecteerd. Het gaat onder meer om locaties op de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen, de Leirekensroute en het Guldensporenpad.

Het onderzoek bouwt ook verder op vaststellingen uit de praktijk. Op plaatsen waar de fietser geen voorrang heeft constateert men uit steekproeven (b.v. tellingen op de fietssnelweg te Mortsel, Fietsersbond Mortsel) dat het gemotoriseerd verkeer toch voorrang verleent aan de fietsers ongeacht de voorrangsregels. Dit betekent dat de inrichting niet 100% aansluit bij de realiteit.

De kennis en goede praktijken die uit de proeflocaties opgebouwd worden, zullen beschikbaar gesteld worden in de kennisbank van Fietsberaad Vlaanderen. Allicht in de loop van het najaar van 2016. Uiteindelijk wensen we met dit onderzoek de leesbaarheid van de fietssnelwegen en de voorrangssituatie ter hoogte van de kruisingen te verbeteren opdat finaal de veiligheid en het fietsgebruik verhoogt.

Achtergrondinfo

Binnen de hiërarchie van de fietsroutenetwerken vormen de fietssnelwegen de hoofdwegen, ze zijn de ruggengraat van ons (bovenlokaal) fietsnetwerk. Ze verbinden belangrijke attractiepolen (woon, - school en werkkernen én openbaar vervoerknooppunten) die op fietsbare afstand van elkaar gelegen zijn en bieden zodoende een goed alternatief voor de auto.

Momenteel bestaat er geen echte definitie van een fietssnelweg. Het Vademecum fietsvoorzieningen spreekt over volgende verwachtingen gekoppeld aan een fietssnelweg: vlotte doorstroming, aparte bedding, rechtlijnigheid, uniforme inrichting en maximale afwezigheid van gelijkgrondse kruispunten of met andere woorden zo weinig mogelijk stops. De regionale fietssnelwegen vormen bijgevolg de fietsinfrastructuur bij uitstek om de voorrangssituaties van fietsers te onderzoeken.

Ondertussen zijn er vele kilometers fietssnelwegen aangelegd in de 5 Vlaamse provincies, die een intensief gebruik kennen. Het succes van de fietssnelwegen heeft ertoe geleid dat de kwaliteit, het fietscomfort of m.a.w. de inrichtingsprincipes extra onder de loop worden genomen. In Vlaanderen wordt tot nog toe bij de aanleg meestal geopteerd om de fietssnelweg geen voorrang te geven bij de gelijkgrondse kruising met lokale wegen uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Tot nu toe heeft Vlaanderen geen traditie wat betreft de aanleg van fietsinfrastructuur in voorrang tov het gemotoriseerd verkeer. In Nederland, waar men sinds 2006 massaal heeft ingezet op de aanleg van snelle fietsroutes als middel om de files te bestrijden, gaan verkeersveiligheid en voorrang verlenen aan de fietser wel hand in hand. Maar ook de recente aanleg van het ringfietspad te Antwerpen toont aan dat de combinatie verkeersveiligheid en doorstroming fietsers werkt.

http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Fietsers-in-voorrang.aspx

Zie ook:
http://velo-ravel.forumactif.org/t352-l083-ligne-83-a-courtrai-l83#9638

eeuwige reiziger

Messages : 2223
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Aanleg tunnel Dendermondsesteenweg [Opwijk]

Message  eeuwige reiziger le Lun 29 Aoû - 13:31

FOUTEN IN BESTEK EN UITVOERINGSPROCEDURE
Fietstunnel aan Leirekensroute komt er zeker
27/08/2016


OPWIJK - De bouw van de fietstunnel onder de Dendermondsesteenweg (N47) ter hoogte van de Leirekenstunnel in Nijverseel komt er zeker. Hert plan is niet afgevoerd. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Die stond vorig jaar op de planning (er werd zelfs een rondzelfbrief aan de bewoners toegestuurd), maar te elfder ure afgevoerd. "Het bestek was niet orde en de aangewezen aannemer wijzigde een en ander aan de uitvoeringsmethode", aldus het Agentschap.

"We moeten nu een nieuwe bouwaanvraag doen en een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Het komt niet voor op onze nieuwe vierjaarlijkse planning, maar het is ook nog niet afgehaald van de planning van vorig jaar."

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blegy_02441868

eeuwige reiziger

Messages : 2223
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Aanleg tunnel Moorselbaan [Aalst]

Message  eeuwige reiziger le Lun 23 Jan - 11:00

Fietstunnel voor Leirekensroute onder Moorselbaan
17/01/2017

De Stad Aalst maakt werk van een fietstunnel onder de Moorselbaan om beide delen van de Leirekensroute met elkaar te verbinden. De oversteekplaats ter hoogte van Mister Teak op de Moorselbaan is voor veel fietsers een gevaarlijk punt. Tijdens de spitsuren is het een hele opgave om daar te kunnen oversteken. Vera Van der Borght (Open VLD) kaartte in 2015 het probleem al aan, waarop schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) en schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) een onderzoek startten. Met succes want het plan voor een fietstunnel werd deze week al voorgelegd aan het schepencollege. Daarvoor moet nu nog een Europese subsidie aangevraagd worden. De fietstunnel kan er ten vroegste in 2020 komen.

http://www.aalstnieuws.be/verkeer/fietstunnel-voor-leirekensroute-onder-moorselbaan/

eeuwige reiziger

Messages : 2223
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Op naar verbetering!

Message  eeuwige reiziger le Sam 11 Fév - 21:32

Provincies gaan Leirekensroute aanpakken
10 februari 2017LONDERZEEL / STEENHUFFEL - De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten een studie naar de verbetering van de F27, de fietssnelweg die ook bekend is als Leirekensroute.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170209_02722047


Op weg naar een verbeterde Leirekensroute.
Provincies starten studie op

Woensdag 8 februari 2017 — De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten vandaag een studie naar de verbetering van de F27, de fietssnelweg die ook gekend is als Leirekensroute. Tegen eind 2017 moet de studie resulteren in voorontwerpen voor de heraanleg van deze belangrijke fietssnelweg in de regio Aalst-Londerzeel. Betere en veiligere kruispunten zijn hierbij een must. Ook het landschap speelt een hoofdrol in de studie.

‘Deze studie bestudeert het volledige traject van de F27 – goed voor 20,6 km -  om te komen tot een fietsroute die voldoet aan de eisen van een fietssnelweg. De vele kruispunten met autowegen en de breedte en verharding van de route worden onder de loep genomen. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor deze studie. Hierdoor kan de volledige route in één beweging onderzocht worden. Zo kunnen we tot de best mogelijke en meest uniforme oplossing komen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit in Vlaams-Brabant.

‘De Leirekensroute is een belangrijk onderdeel van een blauw-groen netwerk in de streek. We kiezen ervoor om de studie niet alleen vanuit het standpunt van mobiliteit te laten opmaken. We hebben ook aandacht voor de natuur en het landschap en de recreatieve mogelijkheden. De studie zal resulteren in voorontwerpen voor de fietssnelweg zodat alles klaar staat om na de studie de werken te kunnen aanvatten. Voor de aanleg en de verbetering van de fietssnelweg voorzien we geld via het Fietsfonds. We zullen er ook voor zorgen dat alle actoren meegenomen worden in dit verhaal’, zegt Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen.

Beide provincies zullen samenwerken met de werkgroep Leirekensroute, de gemeenten Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel, het Vlaamse gewest en projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ om tot een gedragen resultaat te komen.

‘De Leirekensroute is een zeer populaire recreatieve route. Maar ook als woon-werk- en woon-schoolroute is ze een vaste waarde. Op piekdagen rijden meer dan 1.200 fietsers langs de vaste fietsteller die hier in Londerzeel werd geplaatst. Om al dat fietsverkeer veilig naar zijn bestemming te loodsen, zijn betere, veiligere kruispunten een must. Deze studie zal heel wat problemen in de toekomst voorkomen’, zegt Tom Troch, schepen van Londerzeel.

‘De Leirekensroute bevindt zich in een waardevolle omgeving. Ze heeft een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Behalve de potentie om uitgebouwd te worden tot comfortabele en veilige fietsas, heeft ze ook alle troeven om zich te ontpoppen tot een aangename wandelroute met mooie rustpunten en waarlangs van alles te beleven valt. We ijveren dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij de mobiliteits-, natuur-, landschaps- én recreatieve waarden van de Leirekensroute niet alleen beschermd, maar zelfs versterkt worden. ’, zegt Evelyne Fiers van het projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

‘De Leirekensroute is een troef voor de hele regio. We zijn blij dat er nu echt stappen worden gezet om de route te verbeteren, en dat met sterke aandacht voor het groene karakter van de route en voor de verkeersveiligheid en het fietscomfort’, zegt Willy Price van de werkgroep Leirekensroute.
De resultaten van de studie worden verwacht tegen eind 2017. De kosten bedragen 85 000 EUR en worden gezamenlijk gedragen door provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

http://pers.oost-vlaanderen.be/op-weg-naar-een-verbeterde-leirekensroute-provincies-starten-studie-op


STEENHUFFEL
09/02/2017
PROVINCIES STARTEN STUDIE OM POPULAIR FIETSTRAJECT TE VERBETEREN
Leirekensroute wordt beter én veiligerDe Leirekensroute, de populaire fiets- en pendelroute in de regio Londerzeel-Aalst, wordt binnenkort onder handen genomen. Met tot 1.200 fietsers per dag is er nood aan betere en veiligere kruispunten. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten dan ook een studie om de route te verbeteren. "Verkeersveiligheid, fietscomfort, recreatie en natuur. Op basis van die vier pijlers willen we de Leirekensroute opkrikken tot een fietssnelweg, waar het vlot en aangenaam fietsen is", klinkt het.

Vooral betere en veiligere kruispunten zijn een must voor de Leirekensroute. "De studie bestudeert dan ook het volledige traject van de F27 - goed voor 20,6 kilometer - om te komen tot een fietsroute die voldoet aan de eisen van een fietssnelweg", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. "De vele kruispunten met autowegen en de breedte en verharding van de route worden onder de loep genomen."

De Leirekensroute is een belangrijk onderdeel van een blauw-groen netwerk in de streek. "We kiezen ervoor om de studie niet alleen vanuit het standpunt van mobiliteit te laten opmaken, maar hebben ook aandacht voor de natuur en het landschap en de recreatieve mogelijkheden. De studie zal uitmonden in voorontwerpen voor de fietssnelweg zodat alles klaar staat om na de studie met de werken te kunnen beginnen. Voor de aanleg en de verbetering van de fietssnelweg voorzien we geld via het Fietsfonds", aldus Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen.

Populair
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zullen samenwerken met de werkgroep Leirekensroute, de gemeenten Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel, het Vlaamse gewest en projectbureau 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' om tot een resultaat te komen. "De Leirekensroute is een zeer populaire recreatieve route"n zegt Londerzeels schepen Tom Troch. "Maar ook als woon-werkroute en woon-schoolroute is ze een vaste waarde. Op piekdagen rijden meer dan 1.200 fietsers langs de vaste fietsteller die in Londerzeel werd geplaatst. Om al dat fietsverkeer veilig naar zijn bestemming te loodsen, zijn betere, veiligere kruispunten een must. Deze studie zal heel wat problemen in de toekomst voorkomen."

Troef
Ook de werkgroep Leirekensroute ziet de verbeteringen graag komen. "De route is een troef voor de hele regio", zegt Wily Price. "We zijn blij dat er eindelijk stappen worden gezet om de route te verbeteren, en dat met sterke aandacht voor het groene karakter en voor de verkeersveiligheid en het fietscomfort." De resultaten van de studie worden verwacht tegen eind 2017. De kosten bedragen 85.000 euro en worden gezamenlijk gedragen door de twee provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-amands/leirekensroute-wordt-beter-en-veiliger-a3076055/

eeuwige reiziger

Messages : 2223
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: L061 Aalst - Opwijk - Londerzeel (Leirekensroute) (L61)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum