L061 Aalst - Opwijk - Londerzeel (Leirekensroute L61, Fietssnelweg F27)

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

Re: Fietsers krijgen nu echt voorrang op Leirekensroute

Message  eeuwige reiziger le Dim 24 Juil 2016 - 22:26


Aan de Bergemeersen en Bergekouter in Aalst komt er een proefproject waarbij fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer. De stad Aalst werkt mee aan een onderzoek ‘fietsers in voorrang’ van Fietsberaad Vlaanderen dat de Leirekensroute selecteerde als proefproject.

Onmiskenbaar een goede zaak, al is er natuurlijk weer eens veel tijd en belastinggeld verloren. Tot fietspad omgevormde spoorwegbeddingen werden indertijd volgestouwd met paaltjes om de fietsers af te remmen. Nu moet dat natuurlijk allemaal verwijderd worden en horen kruisingen heringericht te worden. Bijna tien jaar geleden was men in Nederland al overtuigd van de noodzaak fietsers voorrang te geven op een fietssnelweg, wat daar weer samenhangt met ook een continue eenvormigheid van het geheel.


De info van Fietsberaad Vlaanderen:

Fietsberaad onderzoekt voorrangssituatie fietsers

​Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen en lokale wagen. Op basis van praktijksituaties onderzoekt Fietsberaad Vlaanderen en waar en volgens welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen in een verkeersveilige omgeving.

Binnen het onderzoek zijn een aantal representatieve cases (stedelijke en landelijke context, geografisch verspreid over Vlaanderen) geselecteerd, die vervolgens worden onderzocht en gemonitord.

Het uitgangspunt bij dit onderzoek zijn fietssnelwegen in de voorrang bij kruising van lokale wegen met voldoende aandacht voor het routegevoel van een fietstraject. Hierbij is het aangewezen dat het onderzoek gebeurt op een eenvormige wijze en dat minstens volgende elementen onderzocht worden:

- Verkeersveiligheid
- Ruimtelijke inrichting
- Voorrangsregeling (huidige)
- Signalisatie en verkeersborden
- Zichtbaarheid
- Verlichting
- Snelheidsregime van de kruisende wegen

De cases werden samen met de betrokken steden en gemeenten én de provincies geselecteerd. Het gaat onder meer om locaties op de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen, de Leirekensroute en het Guldensporenpad.

Het onderzoek bouwt ook verder op vaststellingen uit de praktijk. Op plaatsen waar de fietser geen voorrang heeft constateert men uit steekproeven (b.v. tellingen op de fietssnelweg te Mortsel, Fietsersbond Mortsel) dat het gemotoriseerd verkeer toch voorrang verleent aan de fietsers ongeacht de voorrangsregels. Dit betekent dat de inrichting niet 100% aansluit bij de realiteit.

De kennis en goede praktijken die uit de proeflocaties opgebouwd worden, zullen beschikbaar gesteld worden in de kennisbank van Fietsberaad Vlaanderen. Allicht in de loop van het najaar van 2016. Uiteindelijk wensen we met dit onderzoek de leesbaarheid van de fietssnelwegen en de voorrangssituatie ter hoogte van de kruisingen te verbeteren opdat finaal de veiligheid en het fietsgebruik verhoogt.

Achtergrondinfo

Binnen de hiërarchie van de fietsroutenetwerken vormen de fietssnelwegen de hoofdwegen, ze zijn de ruggengraat van ons (bovenlokaal) fietsnetwerk. Ze verbinden belangrijke attractiepolen (woon, - school en werkkernen én openbaar vervoerknooppunten) die op fietsbare afstand van elkaar gelegen zijn en bieden zodoende een goed alternatief voor de auto.

Momenteel bestaat er geen echte definitie van een fietssnelweg. Het Vademecum fietsvoorzieningen spreekt over volgende verwachtingen gekoppeld aan een fietssnelweg: vlotte doorstroming, aparte bedding, rechtlijnigheid, uniforme inrichting en maximale afwezigheid van gelijkgrondse kruispunten of met andere woorden zo weinig mogelijk stops. De regionale fietssnelwegen vormen bijgevolg de fietsinfrastructuur bij uitstek om de voorrangssituaties van fietsers te onderzoeken.

Ondertussen zijn er vele kilometers fietssnelwegen aangelegd in de 5 Vlaamse provincies, die een intensief gebruik kennen. Het succes van de fietssnelwegen heeft ertoe geleid dat de kwaliteit, het fietscomfort of m.a.w. de inrichtingsprincipes extra onder de loop worden genomen. In Vlaanderen wordt tot nog toe bij de aanleg meestal geopteerd om de fietssnelweg geen voorrang te geven bij de gelijkgrondse kruising met lokale wegen uit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Tot nu toe heeft Vlaanderen geen traditie wat betreft de aanleg van fietsinfrastructuur in voorrang tov het gemotoriseerd verkeer. In Nederland, waar men sinds 2006 massaal heeft ingezet op de aanleg van snelle fietsroutes als middel om de files te bestrijden, gaan verkeersveiligheid en voorrang verlenen aan de fietser wel hand in hand. Maar ook de recente aanleg van het ringfietspad te Antwerpen toont aan dat de combinatie verkeersveiligheid en doorstroming fietsers werkt.

http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Fietsers-in-voorrang.aspx

Zie ook:
http://velo-ravel.forumactif.org/t352-l083-ligne-83-a-courtrai-l83#9638

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Aanleg tunnel Dendermondsesteenweg [Opwijk]

Message  eeuwige reiziger le Lun 29 Aoû 2016 - 13:31

FOUTEN IN BESTEK EN UITVOERINGSPROCEDURE
Fietstunnel aan Leirekensroute komt er zeker
27/08/2016


OPWIJK - De bouw van de fietstunnel onder de Dendermondsesteenweg (N47) ter hoogte van de Leirekenstunnel in Nijverseel komt er zeker. Hert plan is niet afgevoerd. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Die stond vorig jaar op de planning (er werd zelfs een rondzelfbrief aan de bewoners toegestuurd), maar te elfder ure afgevoerd. "Het bestek was niet orde en de aangewezen aannemer wijzigde een en ander aan de uitvoeringsmethode", aldus het Agentschap.

"We moeten nu een nieuwe bouwaanvraag doen en een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Het komt niet voor op onze nieuwe vierjaarlijkse planning, maar het is ook nog niet afgehaald van de planning van vorig jaar."

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blegy_02441868

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Aanleg tunnel Moorselbaan [Aalst]

Message  eeuwige reiziger le Lun 23 Jan 2017 - 11:00

Fietstunnel voor Leirekensroute onder Moorselbaan
17/01/2017

De Stad Aalst maakt werk van een fietstunnel onder de Moorselbaan om beide delen van de Leirekensroute met elkaar te verbinden. De oversteekplaats ter hoogte van Mister Teak op de Moorselbaan is voor veel fietsers een gevaarlijk punt. Tijdens de spitsuren is het een hele opgave om daar te kunnen oversteken. Vera Van der Borght (Open VLD) kaartte in 2015 het probleem al aan, waarop schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) en schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) een onderzoek startten. Met succes want het plan voor een fietstunnel werd deze week al voorgelegd aan het schepencollege. Daarvoor moet nu nog een Europese subsidie aangevraagd worden. De fietstunnel kan er ten vroegste in 2020 komen.

http://www.aalstnieuws.be/verkeer/fietstunnel-voor-leirekensroute-onder-moorselbaan/

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Op naar verbetering!

Message  eeuwige reiziger le Sam 11 Fév 2017 - 21:32

Provincies gaan Leirekensroute aanpakken
10 februari 2017LONDERZEEL / STEENHUFFEL - De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten een studie naar de verbetering van de F27, de fietssnelweg die ook bekend is als Leirekensroute.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170209_02722047


Op weg naar een verbeterde Leirekensroute.
Provincies starten studie op

Woensdag 8 februari 2017 — De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten vandaag een studie naar de verbetering van de F27, de fietssnelweg die ook gekend is als Leirekensroute. Tegen eind 2017 moet de studie resulteren in voorontwerpen voor de heraanleg van deze belangrijke fietssnelweg in de regio Aalst-Londerzeel. Betere en veiligere kruispunten zijn hierbij een must. Ook het landschap speelt een hoofdrol in de studie.

‘Deze studie bestudeert het volledige traject van de F27 – goed voor 20,6 km -  om te komen tot een fietsroute die voldoet aan de eisen van een fietssnelweg. De vele kruispunten met autowegen en de breedte en verharding van de route worden onder de loep genomen. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor deze studie. Hierdoor kan de volledige route in één beweging onderzocht worden. Zo kunnen we tot de best mogelijke en meest uniforme oplossing komen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit in Vlaams-Brabant.

‘De Leirekensroute is een belangrijk onderdeel van een blauw-groen netwerk in de streek. We kiezen ervoor om de studie niet alleen vanuit het standpunt van mobiliteit te laten opmaken. We hebben ook aandacht voor de natuur en het landschap en de recreatieve mogelijkheden. De studie zal resulteren in voorontwerpen voor de fietssnelweg zodat alles klaar staat om na de studie de werken te kunnen aanvatten. Voor de aanleg en de verbetering van de fietssnelweg voorzien we geld via het Fietsfonds. We zullen er ook voor zorgen dat alle actoren meegenomen worden in dit verhaal’, zegt Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen.

Beide provincies zullen samenwerken met de werkgroep Leirekensroute, de gemeenten Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel, het Vlaamse gewest en projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ om tot een gedragen resultaat te komen.

‘De Leirekensroute is een zeer populaire recreatieve route. Maar ook als woon-werk- en woon-schoolroute is ze een vaste waarde. Op piekdagen rijden meer dan 1.200 fietsers langs de vaste fietsteller die hier in Londerzeel werd geplaatst. Om al dat fietsverkeer veilig naar zijn bestemming te loodsen, zijn betere, veiligere kruispunten een must. Deze studie zal heel wat problemen in de toekomst voorkomen’, zegt Tom Troch, schepen van Londerzeel.

‘De Leirekensroute bevindt zich in een waardevolle omgeving. Ze heeft een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Behalve de potentie om uitgebouwd te worden tot comfortabele en veilige fietsas, heeft ze ook alle troeven om zich te ontpoppen tot een aangename wandelroute met mooie rustpunten en waarlangs van alles te beleven valt. We ijveren dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij de mobiliteits-, natuur-, landschaps- én recreatieve waarden van de Leirekensroute niet alleen beschermd, maar zelfs versterkt worden. ’, zegt Evelyne Fiers van het projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

‘De Leirekensroute is een troef voor de hele regio. We zijn blij dat er nu echt stappen worden gezet om de route te verbeteren, en dat met sterke aandacht voor het groene karakter van de route en voor de verkeersveiligheid en het fietscomfort’, zegt Willy Price van de werkgroep Leirekensroute.
De resultaten van de studie worden verwacht tegen eind 2017. De kosten bedragen 85 000 EUR en worden gezamenlijk gedragen door provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

http://pers.oost-vlaanderen.be/op-weg-naar-een-verbeterde-leirekensroute-provincies-starten-studie-op


STEENHUFFEL
09/02/2017
PROVINCIES STARTEN STUDIE OM POPULAIR FIETSTRAJECT TE VERBETEREN
Leirekensroute wordt beter én veiligerDe Leirekensroute, de populaire fiets- en pendelroute in de regio Londerzeel-Aalst, wordt binnenkort onder handen genomen. Met tot 1.200 fietsers per dag is er nood aan betere en veiligere kruispunten. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten dan ook een studie om de route te verbeteren. "Verkeersveiligheid, fietscomfort, recreatie en natuur. Op basis van die vier pijlers willen we de Leirekensroute opkrikken tot een fietssnelweg, waar het vlot en aangenaam fietsen is", klinkt het.

Vooral betere en veiligere kruispunten zijn een must voor de Leirekensroute. "De studie bestudeert dan ook het volledige traject van de F27 - goed voor 20,6 kilometer - om te komen tot een fietsroute die voldoet aan de eisen van een fietssnelweg", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. "De vele kruispunten met autowegen en de breedte en verharding van de route worden onder de loep genomen."

De Leirekensroute is een belangrijk onderdeel van een blauw-groen netwerk in de streek. "We kiezen ervoor om de studie niet alleen vanuit het standpunt van mobiliteit te laten opmaken, maar hebben ook aandacht voor de natuur en het landschap en de recreatieve mogelijkheden. De studie zal uitmonden in voorontwerpen voor de fietssnelweg zodat alles klaar staat om na de studie met de werken te kunnen beginnen. Voor de aanleg en de verbetering van de fietssnelweg voorzien we geld via het Fietsfonds", aldus Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen.

Populair
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zullen samenwerken met de werkgroep Leirekensroute, de gemeenten Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel, het Vlaamse gewest en projectbureau 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' om tot een resultaat te komen. "De Leirekensroute is een zeer populaire recreatieve route"n zegt Londerzeels schepen Tom Troch. "Maar ook als woon-werkroute en woon-schoolroute is ze een vaste waarde. Op piekdagen rijden meer dan 1.200 fietsers langs de vaste fietsteller die in Londerzeel werd geplaatst. Om al dat fietsverkeer veilig naar zijn bestemming te loodsen, zijn betere, veiligere kruispunten een must. Deze studie zal heel wat problemen in de toekomst voorkomen."

Troef
Ook de werkgroep Leirekensroute ziet de verbeteringen graag komen. "De route is een troef voor de hele regio", zegt Wily Price. "We zijn blij dat er eindelijk stappen worden gezet om de route te verbeteren, en dat met sterke aandacht voor het groene karakter en voor de verkeersveiligheid en het fietscomfort." De resultaten van de studie worden verwacht tegen eind 2017. De kosten bedragen 85.000 euro en worden gezamenlijk gedragen door de twee provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-amands/leirekensroute-wordt-beter-en-veiliger-a3076055/

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Aanleg tunnel Moorselbaan [Aalst]

Message  eeuwige reiziger le Sam 9 Sep 2017 - 10:51

Aalst opnieuw stap dichter bij interregionaal fietsnetwerk
Iedereen maakt plots geld vrij, en dus komt fietstunnel onder deze gevaarlijke baan er toch
9/09/2017

AALST - Nu Europa, Vlaanderen en de provincie beslist hebben om geld vrij te maken voor een fietstunnel onder de Moorselbaan, is het officieel dat het project er effectief komt. De Fietsersbond is laaiend enthousiast. “De situatie is daar heel gevaarlijk.”

De drukke Moorselbaan is al jaren een pijnpunt voor fietsers, zeker nadat de stad het zebrapad er weghaalde. Veel tweewielers steken nu op eigen risico de baan ter hoogte van de Achterweg over. Aalst maakte vrijdag het goede nieuws bekend dat er van vier kanten geld wordt gereserveerd voor een fietstunnel.

“Zelf voorzien we 490.050 euro”, zegt schepen van Mobiliteit, Dylan Casaer (SD&P). “De Vlaamse overheid legt daar 294.030 euro bovenop, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling betaalt 653.400 euro, en de provincie Oost-Vlaanderen subsidieert met 196.020 euro. Tegen 2020 moet de tunnel er liggen.”

Onderzoek bij fietsers

Een onderzoek rond fietstrafieken langs de Leirekensroute in 2015 wees uit dat heel wat mensen de route gebruiken voor woon- en werkverkeer. Tijdens deze enquête gaf de meerderheid van de fietsers echter aan dat de oversteek ter hoogte van de Moorselbaan een gevaarlijk knelpunt vormt.

Ronny Van Cutsem, voorzitter van de Aalsterse Fietsersbond, juicht de komst van de infrastructuur toe. “Het gaat de goede richting uit”, zegt Van Cutsem. “Het is op ons initiatief dat deze tunnel er komt, want wij legden het voorstel op tafel tijdens een overlegmoment met de stad. Nu er geen enkele belijning of signalisatie meer is, zwelt het risico op ongevallen op die locatie aan. Het blijft een onveilige situatie tot de tunnel er ligt.”

Nog eens 34 kilometer fietspaden

Casaer zegt dat de stad stevig werkt aan de faciliteiten voor fietsers. “Tussen 2014 en 2016 werd maar liefst zestien kilometer fietspad aangelegd in Aalst”, zegt hij. “Enkele straten werden omgedoopt tot fietsstraat, waar fietsers voorrang krijgen op ander verkeer. En voor de periode 2017-2020 staan nog eens zo'n 34 kilometer nieuwe fietspaden op de planning. Met dit project wordt niet alleen de Leirekensroute opgewaardeerd, er ontstaan ook nieuwe verknopingen met andere fietssnelwegen en bestaande fietsroutes. Dat resulteert in een fijnmazig fietsnetwerk op lokaal, bovenlokaal en op langere termijn zelfs interregionaal niveau tussen Aalst, Opwijk, Londerzeel en Mechelen.”

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170908_03060787

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Investering Leirekensroute

Message  eeuwige reiziger le Lun 23 Oct 2017 - 21:46

Wordt Leirekensroute fietssnelweg?
GEMEENTE PROTESTEERT TEGEN MEGA-INVESTERING VAN 10 MILJOEN EURO
21 oktober 2017OPWIJK - Het gemeentebestuur van Opwijk verzet zich tegen de plannen van de provincie om de Leirekensroute te verbreden tot een volwaardige fietssnelweg. De realisatie zou 10 miljoen euro kosten, onteigeningen niet inbegrepen. “Deze plannen zijn geschift”, meent schepen en federaal parlementslid Inez De Coninck (N-VA).

De Leirekensroute is een oude spoorlijn die Londerzeel verbindt met Aalst. De laatste trein reed in 1976 uit en bijna 20 jaar later, in 1994, werd op de voormalige spoorbedding een groen wandel- en fietspad aangelegd. De naam Leirekensroute refereert naar Valère Mannaert, een van de eerste machinisten destijds.

Honderden fietsers en wandelaars maken vandaag al gebruik van de rustige verbindingsweg, maar de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant menen dat de Leirekensroute nog meer fietsers aankan. Zij willen het huidige tracé verbreden van 2 naar 4 meter om er een volwaardige fietssnelweg van te maken. De plannen werden voorgesteld tijdens een ‘intergemeentelijke begeleidingscommissie’ waarop ook vertegenwoordigers waren van Aalst, Merchtem en Londerzeel, de vier andere gemeenten die door de route worden doorkruist.

"Onverantwoord"
Aalst en Merchtem zijn voorstander van de plannen, maar in Opwijk wil men van geen verbreding weten. “De Leirekensroute is nu al een mooi en veilig fiets- en voetpad”, zegt Inez De Coninck. “Dat willen wij zo houden. Nu is er vooral recreatief verkeer, gezinnen die met hun kinderen een fietstochtje maken. Als de weg verbreed wordt, geef je dat op en worden de mensen van hun sokkel gereden door pijlsnelle elektrische fietsen. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Volgens De Coninck is de voorziene 10 miljoen euro een gigantische verspilling. “In dat bedrag zijn de mogelijke onteigeningen en de plaatsing van verlichting nog niet inbegrepen”, weet de schepen. “Dat is onverantwoord. De uitbreiding naar 4 meter betekent ook dat tientallen oude en waardevolle bomen moeten gerooid worden. Het studiebureau wil sommige bomen beschermen door een wortelbrug te plaatsen. Maar dan nog zitten we met die mooie bermen waar je, zeker in Opwijk, veel zeldzame planten en diersoorten aantreft. Gaan we die verjagen om hier een fietssnelweg aan te leggen?”

https://www.hln.be/regio/opwijk/wordt-leirekensroute-fietssnelweg~ac3ca254/

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Leirekensroute niet over hele lengte verbreden tot 4 meter

Message  velo-ravel.net le Dim 29 Oct 2017 - 18:20

http://www.goeiedag.be/2017/10/leirekensroute-niet-over-hele-lengte-verbreden-tot-4-meter/


Het gemeentebestuur is voorstander van de verbreding van Leirekensroute, maar niet nu. “Prioritair is de OMA-route. Nu is er vooral recreatief verkeer op Leireken, dat willen we zo houden. Snelle elektrische fietsen zouden er voor conflicten zorgen.”CD&V Opwijk-Mazenzele pleit zowel voor de verbreding van Leirekensroute als voor de aanleg van de OMA-route (van Opwijk over Merchtem naar Asse). “De huidige breedte van Leirekensroute is ontoereikend voor het toenemend verkeer op het fiets- en wandelpad”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Eenens.“Behalve het recreatief fietsverkeer neemt ook het functioneel fietsverkeer toe. De route dient dus geoptimaliseerd te worden. Uit een enquête blijkt dat 455 gebruikers een betere en bredere route genegen is. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen lieten een studie uitvoeren om van Leirekensroute een groene fietssnelweg te maken als onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Uit tellingen verricht door de provincies blijkt dat de route tijdens de week functioneel gebruikt wordt. Tijdens het weekend is er meer recreatief verkeer. Meer en meer verschillende types fietsers zullen gebruik maken van de fietsverbinding: high speed elektrische fietsen naast bakfietsen, groepen schoolkinderen en driewielers voor andersvaliden. We vinden een pad van vier meter breedte geen overbodige luxe.”De kosten worden berekend op 10 tot 12 miljoen euro (zonder verlichting en onteigeningen) en worden 100% gedragen door het Vlaams Gewest en beide provincies. “Dat het gemeentebestuur de OMA-route prioritair vindt, juichen we toe, maar de verbetering van Leirekensroute staat de OMA-route niet in de weg”, aldus Eenens nog.

“Ik vertolk het standpunt van het bestuur”, zegt schepen Inez De Coninck (N-VA). “We zijn er voorstander van om het wegdek her en der te optimaliseren maar niet over de hele lengte tot vier meter te verbreden, want dat zou betekenen dat een groot aantal waardevolle bomen zouden moeten gekapt worden en dat een aantal mooie bermen en plantjes zouden verdwijnen. Het is ook niet zeker dat een verbreding meer fietsers naar Leireken lokt. Dat zal eerder gebeuren voor de OMA-route. Op een vier meter breed fietspad kan bovendien een auto rijden!”Een gelijkaardig standpunt horen we ook bij Willy Price, voorzitter van het Verkeersplatform Amigo. “Het staat vast dat Leireken moet worden heraangelegd. Op sommige plaatsen is het pad slechts anderhalve meter breed, wat niet wil zeggen dat vier meter overal nodig is. Op sommige plaatsen kan het fietspad ook ontdubbeld worden. We moeten er voor zorgen dat het biologisch wegbermbeheer behouden wordt en dat zo weinig mogelijk bomen moet worden gekapt. Her en der zou ook landbouw- en bouwgrond moeten worden onteigend.”


avatar
velo-ravel.net

Messages : 6254
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Heel Vlaanderen bouwt fietsostrades, maar hier willen ze niet weten van bredere fietssnelweg

Message  velo-ravel.net le Dim 29 Oct 2017 - 18:26

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171025_03152319


Opwijk -

Het gemeentebestuur ziet een verbreding van de Leirekensroute (nog) niet zitten “Snelle elektrische fietsen zouden er conflicten veroorzaken.”

Overal in Vlaanderen wordt geïnvesteerd in nieuwe, bredere fietspaden. Meestal zijn gemeentebesturen zelf vragende partij. In Opwijk loopt dat vandaag anders.

CD&V Opwijk-Mazenzele pleit zowel voor de verbreding van de Leirekensroute als voor de aanleg van de OMA-route (van Opwijk over Merchtem naar Asse).
Advertentie

“De huidige breedte van de Leirekensroute is ontoereikend voor het toenemend verkeer op het fiets- en wandelpad”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Eenens (CD&V).

Functioneel

“Behalve het recreatief fietsverkeer neemt ook het functioneel fietsverkeer toe. De route moet dus geoptimaliseerd worden. Uit een enquête blijkt dat 455 gebruikers een betere en bredere route genegen zijn.”

“De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen lieten een studie uitvoeren om van de Leirekensroute een groene fietssnelweg te maken als onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.”

Recreatief

“Uit tellingen verricht door de provincies blijkt dat de route tijdens de week functioneel gebruikt wordt. Tijdens het weekend is er meer recreatief verkeer. Meer en meer verschillende types fietsers zullen gebruik maken van de fietsverbinding: high speed elektrische fietsen naast bakfietsen, groepen schoolkinderen en driewielers voor andersvaliden. We vinden een pad van vier meter breedte geen overbodige luxe.”

De kosten daarvan worden berekend op 10 tot 12 miljoen euro (zonder verlichting en onteigeningen) en worden integraal gedragen door het Vlaams Gewest en de beide provincies.

OMA

“Dat het gemeentebestuur de OMA-route prioritair vindt, juichen we toe, maar de verbetering van de Leirekensroute staat de OMA-route niet in de weg”, aldus Eenens nog.

“Ik vertolk het standpunt van het bestuur”, reageert schepen Inez De Coninck (N-VA). “We zijn er voorstander van om het wegdek her en der te optimaliseren en niet over de hele lengte tot vier meter te verbreden. Dat zou betekenen dat een groot aantal waardevolle bomen moeten gekapt worden en dat een aantal mooie bermen en plantjes verdwijnen. Het is ook niet zeker dat een verbreding meer fietsers naar Leireken lokt. Dat zal eerder gebeuren voor de OMA-route. Op een vier meter breed fietspad kan bovendien een auto rijden.”

Ontdubbeld

Een gelijkaardig, zij het genuanceerder standpunt horen we ook bij Willy Price, voorzitter van het Verkeersplatform Amigo

“Het staat vast dat Leireken moet worden heraangelegd. Op sommige plaatsen is het pad slechts anderhalve meter breed, wat niet wil zeggen dat vier meter overal nodig is. Op sommige plaatsen kan het fietspad ook ontdubbeld worden. We moeten er voor zorgen dat het biologisch wegbermbeheer behouden wordt en dat zo weinig mogelijk bomen worden gekapt. Her en der zou ook landbouw- en bouwgrond moeten worden onteigend.”
avatar
velo-ravel.net

Messages : 6254
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Leirekensroute zet volgende stap naar volwaardige fietssnelweg

Message  velo-ravel.net le Mar 5 Déc 2017 - 21:18

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blvva_03225993


AALST - De Leirekensroute is steeds meer op weg om een echte fietssnelweg te worden. Na de aanleg van extra verlichting, de goedkeuring van het voorrangsprincipe op enkele belangrijke kruispunten en de Vlaamse steun voor een fietstunnel onder de Moorselbaan, heeft de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) nu de startnota omtrent de uitbreiding van de populaire route tot een fietspad van 4 meter breed goedgekeurd.
“Het gunstig advies van het RMC is groen licht van de verschillende partners (de beide provincies, de gemeenten langsheen de route en het Vlaams Gewest) voor de uitwerking van onze plannen voor de Leirekensroute,” vertelt een tevreden schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “De verbreding laat toe om deze populaire fietsroute uit te breiden tot een praktische woon-werkverbinding.”

Eind 2014 besliste de Oost-Vlaamse deputatie om prioriteit te geven aan de aanleg van fietssnelwegen. Zo’n snelweg is een fietsvriendelijke en comfortabele verbinding tussen belangrijke attractiepolen. Er wordt extra ingezet op een conflictvrije en comfortabele fietsrit zonder hindernissen. Zo moet de fietssnelweg mensen een alternatief bieden voor woon-werkverplaatsing met de auto of het openbare vervoer.

“Het moto is ‘build it and they will come’", aldus Casaer, “er zijn heel wat mensen die de files beu zijn en de fiets overwegen als alternatief vervoersmiddel. Door hen een veilige en aangename woon- werkverbinding aan te bieden, helpen we hen de overstap naar het stalen ros te maken. Hetzelfde geldt voor ouders die hun kinderen wel per fiets naar school willen laten gaan, maar nu niet goed durven omwille van veiligheid.”

De Leirekensroute loopt door Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel en is een belangrijke onderdeel van fietssnelweg F27 tussen Aalst en Brussel. In Londerzeel takt de F27 aan op de F 44 en vormt zo een verdere verbinding richting Antwerpen.

Met de goedkeuring van het RMC op zak, kan gestart worden met de concrete uitwerking van de startnota. Op korte termijn blijft stad Aalst ook investeren in het onderhoud van en herstellingen aan de bestaande Leirekensroute.
avatar
velo-ravel.net

Messages : 6254
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Fietsbrug Aelbrechtlaan (R41)? [Aalst]

Message  eeuwige reiziger le Jeu 21 Juin 2018 - 23:27

Plannen voor fietsbrug of -tunnel aan de Aelbrechtlaan
20/06/2018AALST - Uit metingen blijkt dat er dagelijks gemiddeld 1000 fietsers de R41 kruisen ter hoogte van de Bergemeersenstraat en de Zwembadlaan, om dan vervolgens hun traject verder te zetten langsheen de Leirekensroute (F27). Stad Aalst deed nu een EFRO-subsidieaanvraag voor een fietstunnel of –brug over de (R41) Aelbrechtlaan. Hiermee wil men een belangrijk en onvermijdelijk knelpunt aanpakken tussen de Leirekensroute en de binnenstad.

“Eerder kregen we al EFRO-subsidies voor de realisatie van een fietsersbrug over de Dender ter hoogte van het station en de ondertunneling van de drukke (N41) Moorselbaan”, zo vertelt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (lijstA). “Dit zou een laatste, cruciale stap zijn in het veilig verbinden van de Leirekensroute met het hoger wegennet. Drie gevaarlijke bottlenecks tussen onze Faluintjesgemeentes en de binnenstad worden hiermee weggewerkt. Een belangrijke ingreep binnen ons mobiliteitsplan en bijhorend fietsbeleidsplan”.

Een brug met rechtlijnig tracé lijkt volgens de voorlopige studies meest optimaal. “Verschillende varianten zijn evenwel nog mogelijk. Eenmaal we de benodigde middelen hebben, kunnen we starten met een haalbaarheidsstudie en echt 'to-the-point' gaan ontwerpen”, aldus Casaer.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blvva_03572164

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Aanleg tunnel Moorselbaan [Aalst]

Message  eeuwige reiziger le Dim 22 Juil 2018 - 11:00

Gunstig advies voor fietstunnel onder Moorselbaan
20/07/2018

AALST - Op de Regionale Mobiliteitscommissie gaf de kwaliteitsadviseur gunstig advies voor het ontwerp van een fietstunnel onder de N411 Moorselbaan. Een volgende cruciale stap in het realiseren van de ontbrekende schakel op het tracé van de fietssnelweg tussen Londerzeel en Aalst.

“Verschillende varianten van de fietstunnel werden naast elkaar gelegd en vergeleken. De kwaliteitsadviseur houdt onder andere rekening met de breedte van de tunnel, de fietshellingen en de signalisatie”, aldus schepen van mobiliteit Dylan Casaer (lijst A). De plannen worden op basis van de feedback aangepast. Zo werd de tunnel al verbreed tot 525cm en verkoos men hellingen die voor de fietser best haalbaar zijn.

De studieopdracht omvat meer dan enkel de aanleg van een fietstunnel onder de Moorselbaan.

“Ook de N411 zelf zal worden heraangelegd, inclusief fiets- en voetpaden. De overgebleven ruimte krijgt een kwaliteitsvolle inrichting. We willen verder ook de kruispunten met de Achterweg en de Leirekensroute herbekijken en veiliger maken voor de zachte weggebruiker”, vertelt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (lijst A).

“Zo bekijken we momenteel of het mogelijk is om de ligging van de Leirekensroute aan de noordzijde te verleggen naar de Achterweg. Deze straat zou dan een fietsstraat kunnen worden”, vult Casaer aan. “Met de aanleg van de fietstunnel willen we de veiligheid en het comfort van de fietser verhogen. Uiteraard is het onze ambitie om, eens de route volledig aangelegd is, meer mensen te kunnen overtuigen de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor de fiets.”

Het totale project wordt geraamd op 2,8 miljoen euro. De kost voor de constructie van de tunnel bedraagt 1.4 miljoen euro en wordt volledig gesubsidieerd met EFRO subsidies. De aanleg van de conforme fietspaden op de N411 wordt gefinancierd door de Provincie, het Vlaams Gewest en de Stad Aalst. Wegbeheerder AWV dekt de kosten van de wegeniswerken aan de N411. Alle andere werken neemt de stad Aalst voor haar rekening.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blvva_03625422

eeuwige reiziger

Messages : 2887
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 48
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Voorrang voor fietsers op de Leirekensroute en het Notelaarspad.

Message  velo-ravel.net le Mar 25 Déc 2018 - 12:59

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blvva_04047079


Maandagochtend ging het laatste college van burgemeester en schepenen door met de huidige bestuursploeg. Uittredende lijstA schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer plaatsten nog een aantal fietsvriendelijke ingrepen hoog op de agenda. Zo komt de fietser in de voorrang op twee belangrijke fietsroutes: de Leirekensroute en het Notelaarspad.

Om duidelijk te maken dat de fietser voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van oversteken, zijn een aantal ingrepen aan het wegdek nodig. Op de Leirekensroute werden al twee overgangen aangepast ingericht, meer bepaald ter hoogte van de Bergemeersenstraat en aan de Bergekouter.

“Een opvallende rode coating afgebakend met stippellijnen trekt daar de aandacht van de automobilist die het kruispunt wil oversteken”, zo stelt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (lijstA). Beide proefopstellingen bleken succesvol voor de veiligheid en vlotheid van de fietser en werden afgelopen zomer bestendigd door het college.

“Op dit moment zijn de oversteekplaatsen van de Leirekensroute niet uniform ingericht, wat onveilig is voor de fietser. We trekken de lijn daarom door over het gehele traject op grondgebied Aalst. Op die manier weten zowel fietser als automobilist duidelijk waar ze aan toe zijn”, aldus schepen van mobiliteit Dylan Casaer (lijstA).

De nodige borden en bijkomende wegmarkeringen worden voorzien. Zo komt er ter hoogte van het kruispunt met de Boekveldbaan en aan de Spruithoekstraat ook een verhoogde inrichting. Tenslotte wordt het statuut ‘fietspad’ officieel gewijzigd naar statuut ‘weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs’. Deze verordening zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van januari 2019.

Enige uitzondering is het gedeelte van de Leirekensroute tussen de Moorselbaan-N411 en de Paddenvijverstraat. Hier wordt het traject van de fietser in zijn geheel aangepast. Bij de realisatie van de fietserstunnel zal er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk zijn tussen de Achterweg en de Moorselbaan.

“Omdat de Achterweg op termijn toch autoluw wordt, geven we er de voorkeur aan om de straat nu al fysiek af te sluiten van de N411 met betonblokken en er een volwaardige fietsstraat van te maken”, zo gaat Casaer verder. “Dit wordt dan de nieuwe, bredere en dus ook betere fietsverbinding naar de aansluiting op de Paddenvijverstraat”. Het kruispunt met de Achterweg en de Paddenvijverstraat wordt in functie hiervan heringericht.

"De verkeersplateau wordt verlengd en er komt een middeneiland wat het aankomende verkeer van de Rijgerstraat afremt. Ook het verkeer komende van de N411 zal door een vernauwing ter hoogte van de plateau een vertragend effect ervaren. De doorgang van de fietsers krijgt een extra okerkleurig accent in de oversteek tussen Leirekensroute en Achterweg”, vult Van de Steen aan.

Ook op het Notelaarspad, een fiets- en wandelpad langs de oude spoorwegbedding tussen Hofstade en Gijzegem, komt de fietser in de voorrang en worden gelijkaardige, uniforme maatregelen getroffen.

“Het werk is zeker nog niet af maar dit is een mooi sluitstuk van onze jarenlange inspanningen om fietsers veilig van onze dorpen naar de binnenstad te krijgen en vice versa. lijstA zal er ook in de toekomst blijven op toezien dat de fietsers en andere zachte weggebruikers niet vergeten worden”, zo besluiten beide schepenen gemotiveerd.
avatar
velo-ravel.net

Messages : 6254
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Re: L061 Aalst - Opwijk - Londerzeel (Leirekensroute L61, Fietssnelweg F27)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum