L055 Gand (Westerringspoor-fietsroute) (L55)

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Ontwerp fietsbrug [Watersportbaan]

Message  eeuwige reiziger le Mar 15 Mar 2016 - 11:28

GENT
10/03/2016

Deze brug komt over de WatersportbaanIn 2019 kunnen we met z'n allen over de Watersportbaan heen fietsen, en dat over een futuristische brug met Buffalo-allures. Architect Pieter D'Haeseleer en zijn team wonnen de ontwerpwedstrijd met een brug die aan één zijde van het water ophangt aan een grote blauw-witte haak.

De bouw van de brug kan dit jaar al starten om begin 2019 klaar te zijn. "De brug wordt een cruciale schakel in de hoofdfietsroute Westerringspoor, die het voormalige station van Oostakker verbindt met het station Gent Sint Pieters" zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Verwacht wordt dat dagelijks zowat 3.000 fietsers en vele voetgangers de brug zullen gebruiken", aldus schepen Watteeuw.

De constructie zal 80 meter overspannen.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/deze-brug-komt-over-de-watersportbaan-a2642144/


GENT
24/08/2015

225.000 euro voor wandel- en fietsontsluiting Westerringspoor

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) maakt werk van de Gentse wandel- en fietsontsluiting. Zo maakte ze 225.000 euro vrij voor de aanleg van een veilige fiets- en wandelverbinding op het Westerringspoor, tussen de Drongensesteenweg en de Watersportbaan.

De werken kaderen in het project 'Inrichtingsplan Malem'. Dat project moet de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groenassen. Er is ook aandacht voor bebossing en recreatieve voorzieningen. In 2011 werden al de werken van het deeldossier 'Brughuizeken' uitgevoerd ten noorden van de Drongensesteenweg. Toen werden de volkstuinen heraangelegd en kwam er een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Een jaar later volgde de aanleg van de brug over de 'Studentenleie' op het eind van de Oud-Strijderslaan. Recent heeft de projectontwikkelaar van de woonsite Alsberghe - Van Oost het Alice Béviairepad aangelegd vanaf de Drongensesteenweg tot aan de vijver ten zuiden van het woonproject.

Door de goedkeuring van de subsidie van 225.000 euro door minister Schauvliege worden de wandel- en fietspaden vanaf de Drongensesteenweg tot aan de Noorderlaan nu aaneengesloten. De resterende 96.000 euro die nodig is voor deze realisatie, wordt door de stad Gent voorzien.

Najaar
De aanleg van het fiets- en wandelpad start nog dit najaar. Eerst zijn enkele voorbereidende werken nodig, waaronder het gedeeltelijk afzetten en rooien van bomen en struiken op het tracé van het pad, het gedeeltelijk dempen van een waterloop tussen de Leie en de sportvelden, de bouw van een nieuwe uitlaat in de Leie en de afbraak een bouwvallig gebouw op de gronden in eigendom van de stad Gent. Het pad zal 530 meter lang zijn, drie meter breed en krijgt een cementbetonverharding.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/225-000-euro-voor-wandel-en-fietsontsluiting-westerringspoor-a2433400/

eeuwige reiziger

Messages : 2521
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Malem [Drongensesteenweg - Noorderlaan]

Message  eeuwige reiziger le Jeu 21 Avr 2016 - 10:13

Malem

Project: Landinrichtingsproject
Provincie(s): Oost-Vlaanderen
Gemeente(n): Gent
Projectleider: Evelyne Goemaere

​Situering
Het plangebied is gelegen ten westen van Gent, net naast de woonwijk Malem. Het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, het waterzuiveringsstation, de Leie, de woonwijk Malem en de Watersportbaan vormen de grenzen van dit projectgebied. De Drongensesteenweg doorsnijdt het plangebied.

Het inrichtingsplan (100 ha) is onderdeel van het landinrichtingsproject Leie en Schelde.

Beschrijving
Het inrichtingsplan Malem is een uitvoering van het richtplan van het landinrichtingsplan Leie - Schelde. Dit richtplan werd op 30 juni 1998 goedgekeurd. Omdat het project Leie en Schelde een grote oppervlakte beslaat, is het opgesplitst in een reeks deelprojecten of inrichtingsplannen waarvan dit project er één van is.

Het doel van het inrichtingsplan Malem is de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groengebieden. Er gaat aandacht naar bebossing en recreatieve voorzieningen.

Stand van zaken
Deelgebied Brughuizeken (noorden van Drongensesteenweg)
In de periode 2011-2012 kreeg het deel ten noorden van de Drongesesteenweg opnieuw een functie.

Voor de herinrichting was het Brughuizeken een verlaten terrein. De oude volkstuintjes waren al jaren verlaten en het voetbalterrein werd niet meer gebruikt. Het gebied had te kampen met sluikstorten.

Om sluikstort te vermijden kreeg het gebied een nuttige functie voor omwonenden en bezoekers : een centraal gelegen parkje met open zicht op de Leie, openbare tuintjes die door de buurtbewoners zelf beheerd worden, volksakkertjes waar groenten gekweekt kunnen worden, en een autovrije fietsverbinding langs de Leie die het westen van Gent ontsluit en een zuidelijke toegang tot de Bourgoyen vormt.

Fietspaden, voetpaden, park en openbare tuintjes

Langs de Leie kwam een betonnen fietspad van 3 meter breed. In de berm werden essen aangeplant. Dit fietstracé tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg is een verlenging van het veel grotere westerringspoor. In een tweede uitvoeringsfase - dossier park Halfweg - wordt dit tracé binnenkort verlengd tot aan de watersportbaan.

Waar vroeger volkstuinen en voetbalvelden waren, werden kleine wandelpaden voorzien en ruimte voor de ontwikkeling van volkstuinen van en door de buurtbewoners van de Brugse Poort-Rooigem. Boerse Poort is een ecologische volkstuin en bestaat uit de individuele moestuinen op de Akker en in de Malpertuin, groepstuinen in de Tuinkamers en een werk- en ontmoetingsplek: het Kot.
Op sommige plaatsen werden de oevers van de al bestaande grachten verbreed. Zo krijgt de ontwikkeling van oeverplanten terug een kans.

Het westelijk deel sluit aan op het brugje naar de Bourgoyen, en werd ingericht als open ontmoetingsplaats met spelelementen.

Deelgebied Malem Zuid (zuiden van Drongensesteenweg)
Vanaf 2011 onderging ook het gebied ten zuiden van de Drongensesteenweg een grote metamorfose door de ontwikkeling van het woonproject op site Alsberghe-Van Oost.

In 2011 legde Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) een fietsbrug aan over de StudentenLeie nabij kerk van Malem (Oud-Strijderslaan). Deze fietsersbrug zal aansluiten op het fietspad langs de westelijke oever van de Studentenleie.

De VLM en de stad Gent werkten ondertussen de plannen uit voor de herinrichting van het park Halfweg tussen de Drongensesteenweg en Noorderlaan. De stad Gent maakte het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Park Halfweg op. De VLM maakte de technische plannen op voor de herinrichting. Het gaat over:

- aanleg noord-zuid fietspad aan de rechteroever van de Studentenleie;
- aanleg van oost-west fietspad tussen het woonproject en Halfweg/Noorderlaan

- inrichting van een park- en bufferzone
- aanleg van een speelzone
- aanleg van wandelpaden en rustplekken
- uitbouw van natuureducatieve voorzieningenPlanning

Fietspad langs de Leie
In 2015 legde de ontwikkelaar van het woonproject, Optima Bank, al een stuk fietspad aan binnen de woonzone, dit tot aan de vijver.

De VLM zal in 2016 het Noord-Zuid Fietspad verder aanleggen, aan de rechteroever van de Leie, tot de Noorderlaan. Het fietspad zal ook aansluiten op de brug (aangelegd in 2011) over Leie. Via het fietspad en de brug, zullen fietsers vanuit de woonsite vlotter en veiliger het centrum van de stad kunnen bereiken.

De exacte timing van de uitvoering van de werken is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In februari 2016 zullen de voorbereidende werken starten nl. het afzetten en pleksgewijs rooien van bomen. In een volgende fase zal de aannemer de langsgracht langs de Leie droogzetten, het slib uit de gracht ruimen en de gracht gedeeltelijk dempen.

Vervolgens zal het fietspad, in 3 meter beton, worden aangelegd. Langs het fietspad komen ook nieuwe bomen.Meer details zijn te zien op het technisch overzichtsplan:
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Malem/TECHNISCH%20OVERZICHTSPLAN.pdf


Om de oversteek van de fietsers ter hoogte van de Drongensesteenweg veiliger te maken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraaggestuurde lichten voorzien aan de kruising van het fietspad met deze invalsweg.

En ter hoogte van de Noorderlaan komt er in de toekomst een brug over de Watersportbaan. De stad Gent maakt hiervoor de plannen op.


Park Halfweg
De herinrichting van het park Halfweg is gepland in 2017.

De VLM heeft de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend. De plannen liggen ter inzage bij de dienst stedenbouw van de Stad Gent van 10 maart tot 9 april 2016.


https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Malem.aspx


Aanleg fietsverbinding in inrichtingsproject Malem
09 februari 2016

Eén van de doelen van het inrichtingsplan Malem is de realisatie van veilige verkeersassen bij de uitbouw van de stedelijke groengebieden.

​De verdere aanleg van de fietsverbinding tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan in Malem (Gent) is aangevat. Sinds vorige week lopen de voorbereidende werken waarbij de werfzone wordt vrijgemaakt. De aannemer heeft de ruïne gesloopt en - waar nodig - bomen en struiken afgezet.

In een volgende fase wordt de waterloop tussen de Studentenleie en de sportvelden UGent gedeeltelijk gedempt.

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanleg_fietsverbinding_in_inrichtingsproject_Malem.aspx

eeuwige reiziger

Messages : 2521
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Jubileumtocht naar Oostakker (24 juli 2016)

Message  eeuwige reiziger le Jeu 28 Juil 2016 - 23:37

Oostakker-Lourdes ligt op een steenworp van het Westerringspoor. Ideaal te combineren dus. En alhoewel die fietsroute me niet onbekend is, werd het de eerste keer dat ik ze in één trek zou affietsen.

http://velo-ravel.forumactif.org/t1789-jubileumtocht-naar-dadizele-21-juli-2016#9631

Na de drukke N424 even genieten van het zicht op het water. Eerst het Grootdok met zijn grote, moderne mastodonten. Daarna de oude voorhaven die met zijn haveninstallaties en schepen je onderdompelt in het maritiem verleden.Het smal fietspaadje van de spoorwegbrug (euh, eigenlijk mag je het niet, maar iedereen doet het...) bracht me naar de Buitensingel, waar een pad in onberispelijk asfalt me snel tot bij de overweg bracht om er vervolgens bij de Hakkeneistraat te kunnen aansluiten.In plaats van in westelijke richting door te fietsen, besloot ik toch eerst eventjes aan de andere kant van de spoorweg het Gaardenierspad op te rijden. Geen asfalt deze keer, maar wel onberispelijk beton. In geen tel bracht het pad me bij de monumentale fietsbrug en op die manier over het Verbindingskanaal. Even halt houden om te kijken naar die buurt die na jaren verval en verwaarlozing een nieuw elan aan het krijgen is.Na deze uitloper ging het weer richting Hakkeneistraat om er na de Morekstraat aan te takken bij de rest van het Westerringspoor-fietspad. Tot aan de blauwe fietsburg over de Brugse Vaart wisselde het zicht rond het fietspad: van heel open en breed tot met bomen omzoomd en ingesloten. Een boeiende afwisseling. Een parcours dat blijkbaar ook gesmaakt wordt door flink wat lopers, zoals ik kon vaststellen.Na de Brugse vaart boort het fietspad zich door het groen van het Fluweelpark dat, na de Brugsesteenweg, overgaat in het Malpertuuspark. Daar loopt het eigenlijk fietspad van het Westerringspoor dood in de bossen nabij de Noormanstraat. Daar ligt een brugje al enkele jaren werkloos uit te kijken naar de eerste fietsers...Gelukkig brengt het grindpad door Bourgoyen uitkomst. Bosrijk groen, maar ook de fleurige weelderigheid rond die tijd van de meersen vergezellen je op de tocht erdoor. Kijken en genieten. Wel blijven uitkijken, want er komt heel wat volk op een zondagochtend van al dat moois genieten.Eens de ontwateringsmolen in zicht komt er eigenlijk een einde aan de oude spoorwegbedding. Tot aan de Watersportbaan brengt de grillige loop van de Leie je naar je bestemming en niet langer de rechte lijn van het menselijk ingrijpen. Tussen de Ghandistraat en de Drongensesteenweg ligt er al een aantal jaren een schitterend fietspad, maar een verlenging was beloofd.Met de voltooiing van de site Alsberghe-Van Oost is uiteindelijk ook het fietspad gekomen, het Alice Bévirairepad. De aannemer van het bouwproject zorgde voor een verbinding langs de langsgracht tot aan de vijvers, maar ook voor een fietspad in westelijke richting dat later ook nog een uitloper zal krijgen.Tot voor kort hielden een aantal door de tijd gekromde wilgen de wacht aan de Leie, daar waar het Béviairepad van de parallelgracht afweek. Hun dagen waren al geteld, maar pas recent was een einde gekomen aan hun bestaan. Daar lagen ze dan, om de oversteek van de langsgracht naar de Leie mogelijk te maken.De langsgracht was op die plaats tijdelijk gedempt. Vanaf daar eigenlijk verboden terrein, maar er was toch niemand op deze zondag... Al heel wat grondwerken waren achter de rug. Min of meer tot waar het nabijgelegen tennisterrein een bocht maakt. Dat belooft voor de toekomst. En dan is het uitkijken naar de fietsbrug over de Watersportbaan.

Wordt vervolgd, dus!
Ander beeldmateriaal:

https://goo.gl/photos/HJZRUmQTqCSjhRARA

eeuwige reiziger

Messages : 2521
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Veilige oversteek Drongensesteenweg

Message  eeuwige reiziger le Mer 30 Aoû 2017 - 0:50

Malem

Project: Landinrichtingsproject
Provincie(s): Oost-Vlaanderen
Gemeente(n): Gent
Projectleider: Evelyne Goemaere

​(...)

Om de oversteek van de fietsers ter hoogte van de Drongensesteenweg veiliger te maken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraaggestuurde lichten voorzien aan de kruising van het fietspad met deze invalsweg.

Nieuw fiets- en voetpad: Drongensesteenweg veiliger over te steken
26/07/2017GENT - Met de fiets of te voet de Drongensesteenweg oversteken is deze week een stuk veiliger geworden. Ter hoogte van de nieuwe woonwijk ­Alsberghe-Van Oost is een nieuwe oversteekplaats afgewerkt. Die verbindt de noordkant van de steenweg met een wandel- en fietspad langs ­Malem tot aan de Watersportbaan. Het plan is een onderdoorgang te leggen onder de Drongensesteenweg. Maar dat is nog niet voor meteen.

Voor fietsers is de oversteekplaats een belangrijke investering: het Westerringspoor, een lange fietsroute ten westen van de R40 is nu relatief veilig verbonden tot aan de Watersportbaan.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170726_02988129

eeuwige reiziger

Messages : 2521
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Gaardenierspad: waterproblemen...

Message  eeuwige reiziger le Dim 7 Jan 2018 - 10:30


eeuwige reiziger

Messages : 2521
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: L055 Gand (Westerringspoor-fietsroute) (L55)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum