Nete 02 : Grote Nete Berlaar/Kessel Boektbrug - Bevel/Itegem Hullebrug

Aller en bas

Nete 02 : Grote Nete Berlaar/Kessel Boektbrug - Bevel/Itegem Hullebrug

Message  eeuwige reiziger le Jeu 26 Jan 2012 - 2:37

Comme la décision était prise il y a dix ans suite à la demande du service touristique de la province d'Anvers, et comme le ministre Crevits avait prévu la réalisation en 2011 (mentionné dans la 'Mobiliteitsbrief' soumis au Parlement flamand en 2010), c'est d'autant surprenant que certains groupes (des clubs canins, certains écologistes...) se lèvent maintenant pour protester contre les travaux d'asphaltage à venir. Très curieux, car ni en 2002, ni en 2010 il y avait des objections concernant ce projet.

Cette année-ci, les travaux débuteront, une année plus tard que prévu. Le chemin de halage du rive droite qui est de nos jours en terre et herbes, sera asphalté entre Berlaar (Boektbrug) et Itegem (Hellebrug). Malgré des pétitions et quelques démarches politiques, Waterwegen & Zeekanaal est bien résolu de réaliser ce projet. On n'attend que le permis de construire.

http://www.rtv-kempen.be/artikels/nieuws/2012011210213339_start-verharding-grote-nete


Opdrachtgever wil asfaltverharding Grote Nete niet meer herbekijken24/01 Een petitie met vele honderden handtekeningen en een massa bezwaarschriften dringen er bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal op aan om het jaagpad tussen De Boekt en de Hullebrug niet te verharden.

Al lijkt de boodschap niet echt door te dringen bij het agentschap. Daar willen ze de plannen om één kant in asfalt te verharden gewoon uitvoeren van zodra de bouwvergunning er is. "Na dit openbaar onderzoek zal de administratie Ruimtelijke Ordening beslissen of ze ons een vergunning toekennen. Als we die krijgen, zullen we de asfaltering doorvoeren zoals gepland. Ik ben wel bereid om toelichting te geven over het waarom van deze verharding. Zo wordt het fietsknooppuntennetwerk vervolledigd, wat de situatie veel veiliger maakt. En de bereikbaarheid gaat omhoog om in te grijpen bij overstromingen en om beheerswerkzaamheden uit te voeren", zegt Wim Dauwe die afdelingshoofd is van de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal.

Op de vraag of het een goede zaak is als zo'n verharding opgedrongen wordt aan de lokale politiek en de mensen in de buurt, verwijst Dauwe naar het verleden. "Deze optie is gekozen na een studie van tien jaar geleden, die is vastgelegd in het bekkenbeheersplan van 2008. Bij dat openbaar onderzoek kwam er geen kritiek. Nu bij de uitvoering plots wel. Dat is vreemd", argumenteert hij nog.

http://www.gva.be/antwerpen/berlaar/opdrachtgever-wil-asfaltverharding-grote-nete-niet-meer-herbekijken-2.aspx


Asfalteren van jaagpad stuit op protest

16/01 Het asfalteren van het jaagpad langs de Grote Nete tussen de Boektbrug in Berlaar en de Hellebrug in Itegem (Heist-op-den-Berg) zorgt voor protest bij wandelaars.

Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) wil het jaagpad langs de kant van Nijlen asfalteren. Op die manier wil TPA een missinglink in haar fietsknooppuntennetwerk wegwerken. Van de Boektbrug tot in Lier zijn beide dijken immers al veel langer verhard. Nv Waterwegen en Zeekanaal heeft nu een bouwvergunning aangevraagd om in de richting van Itegem één oever te verharden. Zo komt er voor fietsers een veilig alternatief waardoor ze het drukke woon-werkverkeer in de omgeving kunnen mijden.

Maar niet iedereen is met het initiatief van Toerisme Provincie Antwerpen opgezet. Vooral de wandelaars protesteren. Berlaars gemeenteraadslid Brigitte de Biolley (CD&V/N-VA) die in de buurt van de Boektbrug woont, is zondag met een petitie gestart. "Toerisme Provincie Antwerpen wil het laatste stukje waar je nog ongestoord kunnen wandelen zonder dat fietsers je opschrikken, asfalteren. Het laatste stukje ook waar je je hond eens kunt los laten lopen", sakkert de Biolley.

Of Brigitte de Biolley nog veel handtekeningen kan verzamelen, weet ze niet.
Het openbaar onderzoek sluit immers deze week.

http://www.gva.be/antwerpen/berlaar/asfalteren-van-jaagpad-stuit-op-protest-3.aspx


PETITIE OP FACEBOOK MOET PLANNEN NETEDIJK TEGENHOUDEN
Wandelaars ontevreden over verharding jaagpad
WOENSDAG 18 JANUARI 2012

BERLAAR/NIJLEN/HEIST-OP-DEN-BERG - Nu het openbaar onderzoek bijna afgelopen is, realiseren heel wat natuurliefhebbers dat Waterwegen en Zeekanaal van het jaagpad aan één zijde van de Nete in Berlaar, Nijlen en Heist een verhard fietspad wil maken en daartegen startten ze een petitie, ook op Facebook.

Onder meer Brigitte de Biolley uit Berlaar vindt het slecht idee. Ze verwijst naar de Netedijken tussen de Boektbrug en Lier. 'Die zijn op beide oevers verhard en je moet de wielertoeristen er eens zien voorbijzoeven. Voetgangers moeten er om de haverklap opzij springen. Bovendien gaat men hier alweer een betonnen lint trekken door een landschap dat nog loepzuiver is. Al mijn fietsende kennissen vertellen me trouwens dat er voor fietsers genoeg veilige verbindingen zijn in de buurt: de Kruideniersstraat, de Rooiestraat en de Helleweg. Als je de dijk gaat betonneren, krijg je in de kortste keren ook bromfietsers. Laat dus de voetganger en de enkele ruiters die het jaagpad gebruiken asjeblief ook hun plekje hebben.'

Toerisme Provincie Antwerpen, dat in dit dossier soms ten onrechte als de indiener van de bouwaanvraag wordt bestempeld, is verbaasd over de reacties.

Al 10 jaar geleden beslist

'Dit is de uitvoering van een overleg van tien jaar geleden waarbij ook Natuur & Bos, Natuurpunt en de gemeenten betrokken waren', reageert Gilles Facon, manager Beleid en Ontwikkeling. 'Het heeft geleid tot het Bekkenbeheersplan van het Netebekken. Aan de hand daarvan hebben wij onze fiets- en wandelknooppuntennetwerk uitgetekend. Noteer dat wij maar één dijk verharden. We houden er trouwens rekening met het comfort van de wandelaar en leggen daarom tussen de Boekt en de Hellebrug het jaagpad aan in beton en van daar tot aan 't Schipke in ternair zand, een half verharding, die ook beter is voor honden.'

Inmiddels heeft ook al de lokale politiek van zich laten horen. Burgemeester Walter Horemans (CD&V) van Berlaar denkt aan de fauna en flora. Hij heeft de gemeenteraad gevraagd een uitgebreid beschreven motie in te dienen in het kader van het lopende openbaar onderzoek.

In Nijlen heeft ook meerderheidspartij Nijlen & U gereageerd. 'Wij begrijpen dat u dit gedeelte van de dijk beter toegankelijk wenst te maken voor kinderwagens, rolstoelgebruikers en fietsers. Maar het huidige voorstel met verharding is een brug te ver'', zegt voorzitter Jan Van Weert.

Petitie op facebook: Actie tegen de verharding van de Netedijk in Nijlen/Berlaar

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=L93L121N


La Grande Nèthe à l'hauteur du pont piéton/cycliste, situé entre Berlaar et Itegem:


eeuwige reiziger

Messages : 2678
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Pas d'asphalte!

Message  eeuwige reiziger le Mar 4 Sep 2012 - 0:40

Gemeenteraad stemt motie tegen verharden van Netedijk

17/01 BERLAAR (2590) De gemeenteraad van Berlaar heeft unaniem een motie aangenomen tegen het verharden van het jaagpad van de Grote Nete tussen herberg De Boekt en de Hellebrug.

Het betreft een missinglink in het fietsknooppuntennetwerk waarover Toerisme Provincie Antwerpen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt in 2002 beslisten en die pas nu door nv Waterwegen en Zeekanaal wordt uitgevoerd. Het openbaar onderzoek hierover eindigt deze week.

Dat er tegen de verharding enig protest is, vooral van wandelaars, kon u gisteren al lezen. Het gemeentebestuur sluit zich nu bij dit protest aan, via een motie die door burgemeester Walter Horemans (CD&V) werd ingediend.

"De stelling dat de verharding langs de ene zijde en het onverhard laten van de andere zijde een goed compromis zou zijn, houdt geen steek. Men gaat de wandelaar nog eens voor de helft beroven van een van de laatste onverharde stukjes mooie natuur die deze streek nog te bieden heeft. Bovendien komen ook vele wandelaars de Netedijk op via een van de insteken langs Bevel. Al dan niet vergezeld van hun hond zullen zij voortaan gedoemd zijn om een groot deel van hun wandeling op asfalt verder te zetten", lezen we in de motie.

"Het perfecte compromis moet men niet creëren door één extra Netedijk te gaan verharden en de overkant ongerept te laten. Het perfecte compromis bestaat immers vandaag al. Stroomafwaarts van de Boekt heeft de wielertoerist vrij spel op beide Netedijken, stroomopwaarts vindt de wandelaar een van de laatste ongerepte gebieden", stelt de motie.

http://www.gva.be/regio-mechelen/berlaar/gemeenteraad-stemt-motie-tegen-verharden-van-netedijk.aspxOok met brug heeft Berlaar liever geen asfalt op Grote Netedijk

17/02 BERLAAR (2590) De Grote Netedijk verharden of niet? Dat is al weken de inzet van een felle discussie. Van Nijlen mag er langs één kant asfalt gegoten worden. Wel op voorwaarde dat er voor de voetgangers een extra brug komt tussen de brug van Gestel en herberg De Boekt.

"We geven een voorwaardelijk positief advies", bevestigt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). "We eisen dan wel dat er een extra oversteekplaats komt voor voetgangers en fietsers tussen het bruggetje van Gestel en De Boekt. Op die manier wordt de lus voor de wandelaars minder groot. Als tweede voorwaarde vragen we op het verhard stuk fietssluizen of iets dat hetzelfde effect oplevert. Op die manier ontmoedigen we dat grote groepen wielertoeristen de Grote Netedijk inpalmen en het onaangenaam maken voor de voetgangers", legt Paul Verbeeck uit.

In Berlaar nemen ze akte van het voorstel. "We zijn ook voorstander van zo'n brug, die we kunnen combineren met de geplande doorsteek achter Gestel-kerk. We vrezen wel nog steeds dat asfalt de schoonheid van het gebied zal aantasten. Geen verharding of desnoods dolomiet als het moet lijkt ons beter. We hopen dat het gezond verstand zal zegevieren", besluit burgemeester Walter Horemans (CD&V).

Stedebouw Antwerpen zal nu op basis van het dossier en de adviezen uitmaken of het toestemming geeft aan Waterwegen en Zeekanaal.

http://www.gva.be/regio-mechelen/berlaar/ook-met-brug-heeft-berlaar-liever-geen-asfalt-op-grote-netedijk.aspxStedenbouw verwerpt asfalt op Netedijk

08/05 NIJLEN (2560) Stedenbouw Antwerpen wil niet dat er asfalt komt op de Grote Netedijk tussen De Boekt en de Hullebrug. Beheerder Waterwegen en Zeekanaal wordt zo teruggefloten.Het agentschap Waterwegen en Zeekanaal, dat de dijken beheert, wilde het bekende jaagpad tussen De Boekt in Berlaar en de Hullebrug in Itegem langs één kant asfalteren om het toegankelijker te maken voor fietsers en om onderhoud en inspectie makkelijker te laten verlopen.

Stedenbouw Antwerpen moest oordelen, en dat is nu gebeurd. "De optie met asfalt werd verworpen", bevestigt Nijlens schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens van Nijlen & U. "De argumenten van onze partij zijn bijna exact gevolgd. Het beter toegankelijk maken van een stukje ongerepte natuur, daar waren we op zich niet tegen. Maar asfalt past hier niet en trekt ook grote groepen wielertoeristen aan", aldus de schepen.

Asfalt mag dus niet, maar wat komt er dan wel? "Officieel spreekt het advies over een ondergrond in een gestabiliseerde fractie split", vult gemeenteraadslid Paul Celis (Nijlen & U) aan. Split is een uiterst fijngemalen natuurlijke steenslag, die in verschillende kleuren te krijgen is. 'Gestabiliseerd' wil zeggen dat de fijne steenslag met cement gebonden wordt. "Je krijgt dan iets dat ongeveer even hard is als asfalt, maar er veel natuurlijker uitziet en minder stoort", zeggen specialisten.

Waterwegen en Zeekanaal heeft 45 dagen om in beroep gaan. Het was gisteravond niet duidelijk of dat zal gebeuren.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/nijlen/stedenbouw-verwerpt-asfalt-op-netedijk-3.aspx


TV:

http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2012050815354609_grote-netedijk-nijlen-wordt-verhardGeen asfalt op Grote-Netedijk
DINSDAG 15 MEI 2012,

BERLAAR/NIJLEN - De aanleg van een verhard jaagpad op de dijk van de Grote Nete tussen de Boekt (Berlaar/Kessel) en de Hullebrug (Bevel) is aanvaardbaar onder voorwaarden. Het gebruik van asfalt is niet toegelaten. Dat stelt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

‘Officieel spreekt het advies over een ondergrond in een gestabiliseerde fractie split met behoud van de natuurwaarden', weet schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boerckxstaens (N&U).

Net als een aantal bewoners had ook het bestuur van haar politieke formatie een bezwaarschrift ingediend. ‘Het beter toegankelijk maken van een stukje ongerepte natuur, daar zijn wij op zich niet tegen. Het evenwicht tussen toegankelijkheid en ongereptheid is echter broos. Asfalt past niet binnen een natuurlijk kader en zorgt ook voor ontsluiting, waarbij de rust van de gebruikers van dit stuk dijk in het gedrang komt.'

Tegen de plannen om de asfaltering van de dijk langs de Grote Nete door te trekken, was zowel in Berlaar als in Nijlen protest gerezen. Aan veel woningen in de buurt hingen protestborden.

Kostbaar landschap

Bewoners stellen dat asfaltering afbreuk zou doen aan de waarde van het kostbaar landschap, fauna en flora. Wandelaars vreesden ook dat de fietstoeristen dit laatste stukje wandelparadijs zouden inpalmen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM3Q4RE3


eeuwige reiziger

Messages : 2678
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

début des travaux

Message  eeuwige reiziger le Jeu 13 Mar 2014 - 11:43

Aanleg jaagpad gaat van start
dinsdag 11 maart 2014

KESSEL / ITEGEM - Volgende week wordt er gestart met de aanleg van een jaagpad langs Grote Nete. Het pad loopt over de dijk tussen de brug aan café De Boekt en de Hullebrug in Itegem. De ondergrond zal bestaan uit fijngemalen steenslag. Eind mei zou het pad klaar zijn.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140310_01017853


Aanleg jaagpad op dijk van start
Berlaar, Bevel, Itegem

De langverwachte werkzaamheden aan het jaagpad op de dijk van de Grote Nete langs Bevel, Berlaar en Itegem starten volgende week.

Tegen de ingrepen was er lang protest, omdat natuurliefhebbers verkozen om de dijken ongeschonden te laten en niet te verharden. Uiteindelijk werd er voor een compromis gekozen, waarbij maar één kant van de dijk verhard wordt.

"Vanaf 17 maart wordt er gestart met de aanleg van een jaagpad op de dijk van de Grote Nete tussen de brug op de Berlaarsesteenweg aan café De Boekt en de Hullebrug op grondgebied Itegem (Heist). Het jaagpad wordt aangelegd langs de noordelijke dijk, dat is de dijk langs de kant van Kessel en Bevel", licht communicatieambtenaar van de gemeente Nijlen Hans Selderslaghs toe.

De materiaalkeuze lag gevoelig bij bij mensen die de dijken vaak aandoen om er te wandelen. Asfalt was voor hen uit den boze. Daar heeft beheerder Waterwegen en Zeekanaal rekening mee gehouden. "De ondergrond zal bestaan uit een gestabiliseerde fractie split. Dit is fijngemalen natuurlijke steenslag", klinkt het. Eind mei is de aanleg volgens de planning klaar.

Gazet van Antwerpen / Mechelen  
11 maart 2014

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/nijlen/jaagpad-wordt-aangelegd-in-natuurlijke-steenslag.aspx


Hullebrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hellebrug
Broektbrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boektbrug


Hullebrug


eeuwige reiziger

Messages : 2678
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Tulpenstraat - Netedijk [Berlaar]

Message  eeuwige reiziger le Mar 25 Mar 2014 - 12:01

Nieuw fietspad officieel ingereden
dinsdag 25 maart 2014BERLAAR - Het nieuwe fietspad dat de Tulpenstraat met de Netedijk en herberg De Boekt verbindt, is officieel ingereden door het gemeentebestuur. Het ontwerp en de aanleg van het fietspad van zo'n 800 meter kostte de gemeente 133.500 euro. De provincie gaf een subsidie van 42.000 euro. Naast het pad werden zitbanken geplaatst en een rij bomen aangeplant.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140324_01038786

Nieuw fietspad Tulpenstraat officieel ingereden
23/03

Berlaar (2590) Het nieuwe fietspad tussen de Tulpenstraat en de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kesselsesteenweg is zaterdag officieel ingereden.

"De verbinding was tot voor kort een zandweggetje met veel putten. Veel mensen, ook uit Kessel, gebruiken dit als binnenweg naar Berlaar en Koningshooikt", zegt burgemeester Walter Horemans.

De aanleg kostte 123.000 euro.

http://www.gva.be/regio-mechelen/berlaar/nieuw-fietspad-tulpenstraat-officieel-ingereden.aspx

eeuwige reiziger

Messages : 2678
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Aanleg jaagpad [Itegem]

Message  eeuwige reiziger le Ven 5 Sep 2014 - 2:24

Jaagpad langs Nete wordt heraangelegd
03/09/2014

Heist-op-den-Berg - Het gemeentebestuur heeft een bouwvergunning afgeleverd om het jaagpad langs de Nete ter hoogte van Itegem te verharden. Zo hoopt het bestuur dat het beter gebruikt zal worden.

Het gaat om het fiets- en wandelpad langs de linkeroever van de Nete in Itegem. Nu is dat enkel een semi-verhard jaagpad dat maar sporadisch door voetgangers en fietsers gebruikt wordt. Maar het is de bedoeling dat daar verandering in komt. "Het pad zal veel beter toegankelijk worden, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens", zegt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld).

Na de aanpassing zou het dorp van Itegem en de Nete beter bij mekaar moeten aanleunen. "Aan de linkeroever staan de gebouwen vlakbij de rivier. Veel van de huizen hebben een historische binding met de Nete. Als we dit jaagpad aanleggen met kwalitatieve en duurzame materialen die gelijkaardig zijn met diegene die gebruikt worden voor de heraanleg van het dorp, dan wordt de historische binding weer aangehaald", aldus Feyaerts.

De werkzaamheden zullen komende maand beginnen.

http://www.gva.be/cnt/dmf20140903_01249975/jaagpad-langs-nete-wordt-heraangelegd

eeuwige reiziger

Messages : 2678
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 47
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Ajout fiche

Message  velo-ravel.net le Jeu 14 Jan 2016 - 23:43

avatar
velo-ravel.net

Messages : 6104
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Re: Nete 02 : Grote Nete Berlaar/Kessel Boektbrug - Bevel/Itegem Hullebrug

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum