Forum lie au site www.velo-ravel.net
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad)

3 participants

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Annulation du permis de construction [Keerbergen]

Message  eeuwige reiziger Dim 13 Juil 2014 - 21:23

Geen vergunning voor asfaltering Dijledijk
DONDERDAG 03 JULI 2014

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 619adb0e-01e7-11e4-b8a6-c0620110449b_original.jpg.h380

KEERBERGEN - Er komt voorlopig geen asfalt op de Dijledijk in Keerbergen richting Rijmenam. Het gemeentebestuur en Natuurpunt kregen gelijk.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in zijn arrest van 24 juni de stedenbouwkundige vergunning vernietigd van de asfaltering van de Dijlediijk tussen de Hansbrug in Keerbergen en de Brugstraat in Rijmenam.
Dit is een tegenvaller voor de beheerder, Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

De vergunning werd al in 2011 afgeleverd. ‘We vinden het niet opportuun dat dit mooie stuk natuur verstoord zou worden door asfalt’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Vangrunderbeeck (CD&V). ‘Bovendien bestaat de kans dat, na asfaltering, wielertoeristen — die vaak snel rijden — ook gebruik zouden maken van het pad. De weg is amper 2,5 meter breed en zou een gevaar kunnen betekenen voor de recreatieve fietser, jogger of wandelaar’, voegt hij toe.

Het jaagpad langs de Dijle naar Rijmenam is 5 kilometer lang.

Volgens Vangrunderbeeck geeft Waterwegen en Zeekanaal drogredenen om te asfalteren. ‘Een argument dat wordt gebruikt is dat door asfaltering er minder onderhoud zou zijn, terwijl er nu al nauwelijks onderhoud nodig is’, zegt hij.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de beslissing omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de onmiddellijke nabijheid van een Natura 2000. Ook vindt de Raad dat de negatieve impact op de natuurwaarden onvoldoende werd onderzocht. ‘Ik hoop dat W&Z de plannen voor de asfaltering definitief opbergt en ons contacteert zodat we samen aan tafel kunnen zitten.’

De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar heeft drie maanden om een nieuwe beslissing te nemen. Ook Natuurpunt en Groen Keerbergen toonden zich al hevige tegenstanders van asfaltering.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140702_01165187

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad)

Message  joverwimp Dim 13 Juil 2014 - 22:11

Het is niet de eerste keer dat asfaltering in vraag wordt gesteld als verharding. De argumenten begrijp ik nog altijd niet.
Voor autowegen lijkt asfaltering zelden een probleem.
In het geval van dijken liet een ingenieur van de waterwegen zich jaren geleden ontvallen dat voor hun machines asfaltering nodig is om in winterse (drassige) omstandigheden goed te kunnen werken. In extreme gevallen (dreigende dijkbreuken) zouden ze niet ter plaatse kunnen komen met alle gevolgen vandien. We zullen wellicht moeten wachten op een catastrofe...

Pro memorie:
'Verharde fietspaden in groene zones' blijken in Vlaanderen voor vele natuurbeschermers onverzoenbare woorden te zijn. Fietsers daarentegen vinden het vaak vreemd dat net zij als de miliebewuste gebruikers bij uitstek verstoken blijven van een duurzame wegverharding. Vaak mag een fietser al van geluk spreken als er een halfverharding genre dolomiet of ternair zand ligt. Dat er geen officiële richtlijnen zijn voor de aanleg van fietspaden in natuurgebied bestaan - waarop je een eventuele tegenargumentatie zou kunnen baseren - maakt de discussie er helaas niet gemakkelijker op. Maar bij deze doen we toch eens een poging om de bezwaren tegen duurzame verhardingen die we links en rechts hebben opgevangen onder de loep te nemen.

1.Halfverhardingen zijn nodig om de infiltratie van regenwater toe te laten

Dit lijkt eerder een nepargument. Het aflopende regenwater kan immers naast het pad de grond indringen, eventueel via kleine grachtjes naast het pad. Direct afvoeren naar de waterlopen is inderdaad niet wenselijk.
Verder bestaan er waterdoorlaatbare verhardingen in asfalt en beton. De aanleg van dergelijke wegen is technisch gezien wel niet zo eenvoudig omdat ook de fundering waterdoorlatend moet zijn.
Een dolomietpad aangelegd volgens typebestek 250 daarentegen heeft een dwarshelling, precies om infiltratie te vermijden. Water op een dolomietpad laten insijpelen impliceert immers moddervorming.

2.Zomaar in het wilde weg wegen verharden kan niet, een algemene visie is noodzakelijk

Een terechte eis, het zou verkeerd zijn om onze schaarse natuurgebieden blindelings op te offeren aan het fietspadendeficit. Maar met de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de provinciale fietsroutenetwerken is deze algemene visie momenteel een feit. Toch moeten sommige fietspaden die deel uitmaken van een provinciaal fietsroutenetwerk het nog steeds stellen met een wegdek in dolomiet op plaatsen waar dit onvermijdelijk tot problemen leidt, zoals op hellingen. Dolomiet spoelt immers gemakkelijk uit, en is dan ook geen geschikte wegbedekking voor fietspaden op hellingen.

3.Verhardingen in asfalt of beton zijn te definitief

Een argument waar je als fietser moeilijk blij mee kan zijn. Fietspaden in natuurgebied moeten waar mogelijk op termijn verdwijnen volgens sommige natuurbeschermers, en worden daarom best niet in duurzame materialen aangelegd.

4.Duurzaam verharde fietspaden trekken te veel verkeer aan

Ook weer zo'n nepargument. Een goed aangelegd en onderhouden fietspad in halfverharding zal immers ook fietsers aantrekken, maar vergt veel onderhoud. En dat onderhoud op zich kan schadelijk zijn voor de natuur, bvb. doordat er gebruik moet worden gemaakt van zware machines die de bodem verdichten. Of moeten we er van uitgaan dat men er op rekent dat het noodzakelijke onderhoud aan een fietspad in halfverharding achterwege blijft zoals in de praktijk al te vaak gebeurt?

5.Asfalt geeft een verzuring van de omgeving

Een argument dat alvast wordt tegengesproken door de asfaltproducenten. Van dolomiet daarentegen is wel geweten dat het een alkalisering van de bodem kan veroorzaken en daardoor streekvreemde planten kan aantrekken. Zo kan de aanwezigheid van de amandelwolfsmelk in het Zoniënwoud alleen maar verklaard worden door het veelvuldig gebruik van dolomiet.

6.De verstoring van de natuur door fietsers is zeer aanzienlijk.

Voor broedvogels zou een fietspad zelfs een grotere verstoring geven dan een treinspoor. We hebben helaas niet kunnen achterhalen op welke studie dit standpunt gebaseerd is, maar eigenlijk is het niet onlogisch. Een trein laat immers geen geursporen achter en heeft een zeer korte doortochttijd. Echter, volgens dezelfde redenering zijn wandelaars nog grotere natuurverstoorders. Ze laten meer geursporen achter, hebben een langere doortochttijd, zijn al rapper geneigd om eens van de weg af te wijken en zijn veel vaker dan fietsers vergezeld van honden. Moeten we dan concluderen dat wandelpaden ook ongewenst zijn in natuurgebied?
En dan is er nog iets. Dat massarecreatie niet thuis hoort in natuurgebied lijkt logisch. Echter, de best gekende vormen van georganiseerde massarecreatie in natuurgebied zijn evenementen zoals de Open Natuurdag waarbij in volle broedseizoen hele horden bezoekers onze natuurreservaten worden binnengeloodst. Als deze 'recreantendruk' als aanvaardbaar wordt beschouwd, laat ons dan de verstoring door fietsers ook niet overdrijven.

Knack 4 augustus 2010: Puzzelen met de natuur (in de Uitkerkse Polder)
Het gebied trekt nu jaarlijks ongeveer 150.000 bezoekers aan. Die passieve recreatie heeft weinig effect op de natuur. De grootste verstoring komt dikwijls van zogenaamde echte natuurliefhebbers, fotografen vooral, die het gebied zonder veel aandacht voor wat ze eventueel verstoren binnendringen op jacht naar een origineel kiekje


7.Er zijn in Vlaanderen al te veel verharde wegen

En daarbij wordt graag de vergelijking gemaakt met Nederland waar immers minder verharde wegen zijn. Maar wat heb je daar als fietser aan als dit in hoofdzaak verkeersonveilige wegen zijn? Vanuit fietsersstandpunt is het correcter om het aantal km fietsvriendelijke wegen te vergelijken, en dan ligt Nederland wellicht nog een hele straatlengte voor.
Er is ook een geval bekend waarbij fietsers aanvankelijk werd verboden om bestaande verharde en autovrije wegen in een openbaar domein te Eeklo te gebruiken voor redenen van natuurbehoud. Dat deze wegen een verkeersveilig traject vormden voor fietsende scholieren was blijkbaar van geen tel.
In Huldenberg rezen er zelfs ooit bezwaren tegen een fietspad naast een gewestweg vanuit... een natuurvereniging.
De bestaande wegen gebruiken en fietsvriendelijk maken is niet altijd eenvoudig, we geven het toe!
Behandel fietsers als een automobilist. De basis is dus een goed product.

8. De productie van beton of asfalt gaat gepaard met een aanzienlijke CO2-uitstoot

Voor wat de fietspaden in beton betreft, is het inderdaad zo dat de productie van cement gepaard gaat met een aanzienlijke CO2-uitstoot. Per kg cement bedraagt die een 0,4 kg CO2, wat voor een fietspad van 1m75 breed neerkomt op 41400 kg CO2 per kilometer fietspad. Da's inderdaad niet niks, maar als dat fietspad per dag 100 fietsers extra aantrekt (die daarvoor met de auto reden) en we er van uitgaan dat een gemiddelde auto 0,14 kg CO2 per km uitstoot, is de CO2 uitstoot van de aanleg na ongeveer 8 jaar gecompenseerd.
Voor asfalt ziet de balans er een stuk beter uit. De productie van een ton conventioneel asfalt stoot immers maar 14,5 kg CO2 uit, zodat het break-even punt met het hierboven geschetste voorbeeld al na een goed jaar bereikt wordt. Asfalt is bovendien 100% recycleerbaar, wat het andermaal als een zeer duurzaam bestratingsmateriaal kenmerkt.

Er dient gezegd dat de cijfers hierboven zeker niet overdreven zijn. De meeste fietspaden hebben wellicht een veel hoger potentiëel dan 100 fietsers extra per dag, en voor asfalt bestaan er vormen met een beduidend lagere CO2 uitstoot. 'Lage Temperatuur'-asfalt en 'Laag Energie Asfalt Beton' hebben beiden een lagere verwerkingstemperatuur dan conventioneel asfalt en daardoor een CO2-uitstoot die ruim een derde lager ligt. En hoewel dit momenteel nog toekomstmuziek is, zou cement op basis van magnesiumsilicaten zelfs meer CO2 opslorpen dan het uitstoot.

Geen toekomstmuziek is het gebruik van Vegecol. Het is zo stevig als asfalt en ziet er ook zo uit, maar bestaat uit berggrind, vermengd met kleurloze lijm op basis van plantaardige oliën. De gemeente Hechtel-Eksel heeft het eerste “groene fietspad” mogen aanleggen in de bossen naar Koer¬sel-Beringen (Heihoeveweg), 2,2 km lang .


joverwimp
joverwimp

Messages : 3048
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 77
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Coherent beleid?

Message  eeuwige reiziger Mer 16 Juil 2014 - 14:51

joverwimp a écrit:Het is niet de eerste keer dat asfaltering in vraag wordt gesteld als verharding. De argumenten begrijp ik nog altijd niet.
Voor autowegen lijkt asfaltering zelden een probleem.

Niet alleen in dat laatste geval. Al meer dan eens heb ik moeten vaststellen dat verkeerseilandjes tegenwoordig in toenemende mate volledig worden dichtgegooid met beton. Enkele maanden geleden ging men over tot de herinrichting van het op- en afrittencomplex in Beernem, waarbij de verkeerseilanden, klein als groot, volledig werden dicht gecementeerd.

Wel, beste overheid, waarom hier niet het voorbeeld geven...?

http://www.actuali.be/artikel/2013-09-03/Herinrichting+op-+en+afrit+nr+10+Beernem+E40+richting+kust

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad)

Message  joverwimp Dim 14 Sep 2014 - 9:06

Het jaagpad op de linkeroever (Thiebroekvaart) blijft onderbroken door werken nabij het Zennegat.
Zicht vanop de rechteroever:

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Dijle_10
joverwimp
joverwimp

Messages : 3048
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 77
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Fietsbruggen [Keerbergen & Bonheiden]

Message  eeuwige reiziger Dim 21 Fév 2016 - 18:38

Nieuwe brug vergemakkelijkt verbinding tussen Keerbergen en Haacht voor fietsers en voetgangers
17/12/2015

KEERBERGEN - De gemeente Keerbergen in het budget voor 2016 een bedrag van 80.000 € voorzien voor een nieuwe voetgangersbrug over de Dijle ter hoogte van de Zeept.

"Samen met Bonheiden en Haacht zullen we in januari 2016 bestuderen op welke exacte locatie we tussen onze drie gemeenten een nieuwe fiets- en voetgangersbrug kunnen bouwen", verduidelijkt de bevoegde schepen Frank Van Nuffelen (N-VA). "Deze brug moet Keerbergen/Rijmenam ter hoogte van de Zeept verbinden met Haacht-Sint Adriaan." In aanloop van de bouw van deze brug werden intussen al gesprekken gevoerd tussen de drie gemeentes en Waterwegen en Zeekanaal NV;  tegen 22 januari moet er een samenwerkingsakkoord op tafel liggen om de nodige afspraken vast te leggen met betrekking tot de wederzijdse engagementen, de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

“Dit is zeer goed nieuws voor onze fietsers en voetgangers die tussen onze drie gemeenten de Dijle wensen over te steken”, aldus nog de schepen.“Nu moeten fietsers helemaal omrijden via de Dijlestraat en de Hansbrug om in Keerbergen of Haacht naar school of werk te fietsen. Door deze nieuwe fietsbrug hebben ze een korte rechtstreekse verbinding langs rustige straatjes en kunnen we zo fietsers aanmoedigen om in de toekomst de auto thuis te laten.”

Voor Keerbergen en Haacht zou het gaan over een investering van elk 80.000€, Rijmenam/Bonheiden zou 100.000€ voor zijn deel nemen, de rest wordt gefinancierd door Waterwegen en Zeekanalen NV. Ook verderop zou later een tweede fietsbrug gebouwd kunnen worden tussen Bonheiden en Boortmeerbeek.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_02025599

Twee fietsbruggen over Dijle kosten 680.000 euro
10/02/2016

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 E78bfd40-cf5b-11e5-bc33-b11a18acd580_web_scale_0.0375_0.0375__

KEERBERGEN / BONHEIDEN - Om tot veiliger fietsverkeer te komen tussen Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen, beslisten de vier gemeenten om twee fietsbruggen aan te leggen over de Dijle. Vooral voor schoolgaande jeugd goed nieuws. De brug in Rijmenam komt er in 2017, de brug in Keerbergen in 2018.

De Dijleweg is voor fietsers een belangrijke route tussen de vier gemeenten, zeker voor schoolgaande jeugd, maar ook voor de recreatieve fietser. De grotere middelbare scholen in Haacht (Don Bosco) en de middelbare scholen in Keerbergen zijn hier de oorzaak van. Aangezien Bonheiden geen middelbare scholen heeft, trekt de jeugd die niet naar Mechelen op school gaat richting Keerbergen en Haacht, vaak met Boortmeerbeek als verbindingsroute. Om de verkeersveiligheid op die route nu te verbeteren, verenigen de vier gemeenten zich en plannen ze een eerste fietsbrug in 2017 en in 2018 de tweede.

“De eerste brug komt in het verlengde van de Broekstraat in Rijmenam”, legt Bonheidens burgemeester Guido Vaganée (N-VA) uit. Deze verbinding zal het fietsverkeer richting Don Bosco in Haacht een stuk veiliger maken. De school herbergt immers bijna tweeduizend kinderen waarvan er een pak met de fiets komen, uit Haacht, Rotselaar, Bonheiden, Keerbergen, Boortmeerbeek en vaak nog verder.

“Het gaat hier niet alleen om de fietsveiligheid, met de twee bruggen willen we het fietsverkeer ook bevorderen”, zegt Vaganée die hiermee Bonheiden en Rijmenam nog meer als fietsgemeente in de kijker wil zetten. De tweede brug wordt in de loop van 2018 gebouwd aan de Emiel Opdebeecklaan in Keerbergen en dient eerder om het fietsverkeer te bevorderen.

680.000 euro

De twee bruggen, die dus in twee fasen zullen worden gebouwd, hebben een kostenplaatje van in totaal 680.000 euro. “De vier gemeentebesturen nemen samen de helft van de kosten op zich, Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) betaalt de andere helft. De twee bruggen zullen een exacte kopie zijn van de fietsbrug die enkele jaren geleden is gebouwd in Werchter (zie foto, red.).”

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160210_02119699

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Zandpoortvest - Nekkerspoel [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Jeu 14 Avr 2016 - 18:52

Dijlepad aan hogeschool drie jaar afgesloten

Mechelen - Het Dijlepad aan campus De Ham van de hogeschool Thomas More wordt vanaf maandag 3 februari voor minstens drie jaar afgesloten. Dat is nodig om de twee bruggen over de Dijle aan te leggen voor de spoorbypass en de nieuwe weg die Mechelen- Zuid zal verbinden met de N15 (Nekkerhal).

Bij toeval vond ik vandaag - rijkelijk laat - het omleidingsplannetje:

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Afsluiten%20Dijlepad%20TM%20detail


Vanaf 3 februari 2014 wordt het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht volledig afgesloten. Gedurende 3 jaar zullen voetgangers en fietsers een alternatieve route moeten volgen. Na de werken van Mechelen in Beweging krijgen ze van op het Dijlepad wel een rechtstreekse toegang naar zowel de Leuvensesteenweg als naar het Douaneplein.

Werf Douaneplein draait op volle toeren

Net naast de spoorwegbrug over de Binnendijle, ter hoogte van de Zandpoortvest, bouwt Mechelen in Beweging:

> een nieuwe spoorbypass
> een autobrug voor de tangent
> een bijkomende oeververbinding voor fietsers en voetgangers


De aannemer heeft hier een beperkte oppervlakte ter beschikking, waardoor hij genoodzaakt werd om het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht uit veiligheidsredenen volledig af te sluiten. De verbinding tussen Muizen en de wijk Nekkerspoel blijft wel mogelijk.

Alternatieve route voor fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers is er een alternatieve route uitgestippeld, waarbij er toch zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het  Dijlepad. Wie vanaf de Dijlebrug in Muizen naar Nekkerspoel wil, ondervindt geen enkele moeilijkheid. Dat kan langs beide rivieroevers, vermits de doorgang aan de kant van de Leuvensesteenweg open blijft tot aan het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht. Wie naar het Raghenoplein wil, wordt even voordien- ter hoogte van het containerpark- afgeleid naar Hanswijk de Bercht en van daaruit via de Smisstraat naar de Leuvensesteenweg. Ook in de omgekeerde richting volgt men dezelfde route.

http://www.mecheleninbeweging.be/2-uncategorised/127-dijlepad-gedeeltelijk-afgesloten.html

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad)

Message  joverwimp Jeu 14 Avr 2016 - 21:20

Komende van Muizen naar Mechelen is het minder duidelijk. De rechteroever zou helemaal afgesloten zijn, wat niet klopt, want we fietsten tot Nekkerspoel

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 17a_me10[/url

De linkeroever is eveneens onderbroken maar je moet kenner zijn om te weten tot waar precies:

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 17_mec10
joverwimp
joverwimp

Messages : 3048
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 77
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Photos Dijle Zennegat - Ruppel

Message  velo-ravel.net Dim 30 Oct 2016 - 20:37

Kaart aangepast met de linkeroever boven Zennegat.

Photos : https://goo.gl/photos/ts4bGgQFFgfccA8o7

Diaporama : https://photos.google.com/share/AF1QipNIEIg9WpgAt_rWrD24G_xLH33LR2dGWwSIwBNQyfnQCTXUTPbdfHNIIxu8jAVhlA/photo/AF1QipMqCzKlOUG9NRnQvn7OTN6vPPieLZxZsKBiJKcS?key=NmRmMGNWUDZIWXAyYXg2ZUhnYVFwSnQ2LWRmOTVn&hl=fr
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Ajout fiche

Message  velo-ravel.net Mar 31 Jan 2017 - 15:54

http://www.velo-ravel.net/2016/2016-10-28%20Dijle%20Zennegat-Rupel.htm
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Zandpoortvest - Nekkerspoel [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Ven 24 Fév 2017 - 7:37

Heropening Dijlepad loopt vertraging op door versleten fietsbruggen
23 februari 2017

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Dijlepad

MECHELEN - Bijna drie jaar is het Dijlepad tussen campus De Ham en de sluis aan De Nekker in Mechelen ondertussen afgesloten. Een heropening is nog niet voor meteen, want de bouw van nieuwe fietsbruggen loopt vertraging op.

Bert Delanoeije (sp.a) kaartte het afgesloten Dijlepad dinsdagavond aan tijdens de gemeenteraad. “Wij vragen om er alles aan te doen om deze verbinding zo snel mogelijk weer open te stellen. In naam van de duizenden Mechelaars uit het centrum, maar nog veel meer van daarbuiten die via de Dijle een gedroomde ingang naar de stad hebben”, stelt het gemeenteraadslid.

De ruwbouw van de nieuwe spoorbypass en de brug van de tangent over de Dijle is na bijna drie jaar klaar. In principe zou de populaire verbinding dus snel weer open kunnen. “Maar voor de werken is een van de twee bruggen afgebroken. De andere verkeert in zo’n slechte staat dat het weinig zin heeft om ze te herstellen”, vertelt woordvoerder Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging.

Geen interesse

Contractueel moest de aannemer die de nieuwe spoor- en wegeninfrastructuur bouwde de fietsbruggen herstellen. Nu de stad, Waterwegen en Zeekanaal en Infrabel kiezen voor nieuwe bruggen, is hem gevraagd of hij interesse heeft voor die opdracht. “Dat blijkt niet het geval. Infrabel bekijkt momenteel alle opties om de bruggen opnieuw zo snel mogelijk open te stellen”, legt Van Camp uit. Bijgevolg is het voornemen om de verbinding tegen de zomer opnieuw te openen voorlopig nog een vraagteken. “Een nieuwe timing geven, is voorlopig moeilijk”, zegt Rudy Van Camp nog.

De komende maanden maken de stad en Waterwegen en Zeekanaal ook werk van het openleggen van de Binnendijle tussen de twee campussen van de Thomas More Hogeschool aan de Zandpoortvest en het Raghenoplein. Het stadsbestuur verwacht niet dat deze werken de heropening van het Dijlepad belemmeren. “Voor werken aan de riolering en de bestrating aan campus De Ham houden wij rekening met anderhalve maand hinder”, stelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Traject verharden

Net omdat het Dijlepad tussen de Kruidtuin en het Mechels Broek tot voor enkele jaren zo’n populaire verbinding was, plant de stad hier nog meer investeringen. “Nu er plannen zijn om de fietsbruggen over het water volledig te vernieuwen, willen wij het Dijlepad op dit traject volledig verharden”, zegt De Bie. Momenteel bestaat het fiets- en wandelpad er nog uit steenslag.

Doordat dit stukje Dijlepad zeker nog enkele maanden afgesloten is, blijven de trajecten via Nekkerspoel of de Leuvensesteenweg voorlopig nog steeds de alternatieve routes. Delanoeije kijkt alvast uit naar de langverwachte heropening. “Via het jaagpad stappen, fietsen en joggen Mechelaars recht de zuurstoflong van onze stad in”, zegt hij.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170222_02746509


MECHELEN
23/02/2017
Nog altijd geen aannemer gvonden om staketsels herop te bouwen
VERSLETEN FIETSERSBRUGGEN HOUDEN DIJLEPAD DICHT

De ruwbouwwerken aan de spoorbypass en de tangent mogen dan zijn afgerond, het populaire jaagpad dat het Mechelse stadscentrum verbindt met de Dijlevallei, kan nog steeds niet open. De fietsersbruggen blijken in te slechte staat en dienen eerst te worden vervangen. Wanneer dat zal gebeuren, is niet bekend.

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 9544688

Het jaagpad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht is al drie jaar gesloten door ingrijpende bouwwerken in het kader van het stationsproject Mechelen In Beweging. Deze lopen op hun einde, en dus dringt gemeenteraadslid Bert Delanoeije (sp.a) aan op een snelle heropening. "Via het jaagpad stappen, fietsen en joggen Mechelaars recht de Mechelse zuurstoflong in. Andersom bereiken duizenden schoolkinderen, mensen die in Mechelen werken of er willen shoppen via deze poort gezond, veilig en ontspannen de stad", zegt Delanoeije. De uitvoering van zijn vraag blijkt evenwel onmogelijk. Niet de geplande heraanleg van de parking Zandpoortvest is een probleem - daar kan een mouw aan worden gepast - wel de slechte staat van de houten fietsersbruggen onder de spoorwegen.

Slecht oplapwerk
"Voor de bouwwerken werd een van de twee staketsels afgebroken. In het bestek van de aannemer staat dat hij het in zijn oorspronkelijke staat moest herstellen, maar in de praktijk blijkt dat onmogelijk. Het staketsel verkeert in te slechte staat. Het resultaat zou verschrikkelijk slecht oplapwerk zijn", zegt communicatiecoördinator van Mechelen In Beweging Rudy Van Camp.

Aan de aannemer werd gevraagd of hij binnen de huidige opdracht en tegen vergoeding nieuwe bruggen wilde bouwen. "Maar hij wil dat niet doen. Hij is er ook niet toe verplicht. Gevolg is dat Infrabel de werkzaamheden opnieuw moet aanbesteden aan een andere aannemer, en dat vraagt tijd." Hadden de projectverantwoordelijken dan al niet bij het begin kunnen vaststellen dat de staketsels in slechte staat verkeerden? "Noem het voortschrijdend inzicht. Zeker nu de stad het jaagpad beter wil verharden en verlichten, moesten de bruggen voldoen aan andere kwaliteitseisen", aldus Van Camp. Mechels schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) beaamt dat de stad het jaagpad wil verbeteren, in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal. "De dolomietverharding maakt plaats voor asfalt. De werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd na de plaatsing van nieuwe bruggen." Delanoeije betreurt dat gebruikers nu nog wat langer om moeten via "fijnstofgebied". Hij vraagt ook dat aan het jaagpad werk wordt gemaakt van een betere signalisatie. "De kopers van de 9.000 wandelroutekaarten, die net voor het afsluiten van het jaagpad werd uitgebracht, staan hier op hun pittoreske route plots voor een hek, zonder aangeduid alternatief."

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-lint/versleten-fietsersbruggen-houden-dijlepad-dicht-a3087935/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Zandpoortvest - Nekkerspoel [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Dim 26 Mar 2017 - 15:07

MECHELEN
24/03/2017
Openleggen Dijle Zandpoortvest start op 3 april

Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen starten op 3 april met het openleggen van de Binnendijle tussen de hogeschoolcampussen aan de Zandpoortvest.

De huidige parking Zandpoortvest 1 maakt plaats voor een ontmoetingsplein, dat aansluit op het toegangsplein van Thomas More. Vanaf dit plein zullen natuurstenen trappen en een zachte helling naar een lagerliggend bordes leiden. Zittreden maken het heerlijk vertoeven langs het water. Een aantal smalle oevertrappen komt tot aan een aanliggende rietzone. Aan de overzijde wordt de bestaande fietsverbinding richting het Mechels Broek heraangelegd tot aan het spoor en komt er een groene berm. Langs de vest worden enkele bomen geplant. Voor het zover is, moet eerst de koker waarin de rivier stroomt worden afgebroken. Om dat mogelijk te maken, moet die grotendeels worden drooggezet met een dam. Er is bewust gekozen voor een geluidsvriendelijke uitvoeringsmethode voor de funderingen van de oevers en de constructies. In het voorjaar van 2018 volgen de bestratings- en inrichtingswerken. Als de werken volgens plan verlopen, kan de Mechelaar in de zomer van 2018 langs de Binnendijle verpozen.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-herent/openleggen-dijle-zandpoortvest-start-op-3-april-a3113108/


Koker over Dijle wordt opgebroken vanaf 3 april
23 maart 2017

Na het bouwverlof wordt de koker over de Binnendijle aan de Zandpoortvest afgebroken. Daardoor komt het water er na veertig jaar opnieuw aan de oppervlakte.

Op maandag 3 april begint de aannemer met het inrichten van de werf tussen campussen De Vest en De Ham van de Thomas More Hogeschool. Parkeren op parking Zandpoortvest 1 is vanaf dan onmogelijk. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen investeren - met Europese steun - ruim 1,5 miljoen euro in het project om de Binnen-Dijle tussen de spoorweg en de Kruidtuin opnieuw zichtbaar te laten stromen.

Treden om op te zitten

De huidige parking maakt plaats voor een groen ontmoetingsplein dat aansluit op het toegangsplein van campus De Vest. Vanaf dat plein leiden grote natuurstenen trappen en een zachte helling naar een kade met treden waar je op kunt zitten. Een aantal smalle oevertrappen komt tot vlakbij een rietzone.

Aan de overkant wordt de bestaande fietsverbinding naar De Nekker opnieuw aangelegd tot aan het spoor. Er komt ook een groene berm. Langs de vest komt een aantal statige bomen om het groene karakter van dit nieuwe stukje openbare domein te markeren.

“Door de Binnen-Dijle open te leggen, geven we het water opnieuw een belangrijke plaats in dit stadsdeel”, zegt Chris Danckaerts, waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal. De belangrijkste klus wordt de afbraak van de betonnen koker waarin de rivier nu stroomt. De constructie uit eind de jaren zeventig kwam er bij de herinrichting van de Mechelse vesten (R12).

Zo weinig mogelijk lawaai

De koker is zeventig meter lang, zes meter hoog en ongeveer zeven meter breed. Om die af te breken, legt de aannemer hem eerst droog. Dat gebeurt door naast de spoorlijn tijdelijk een dam op te werpen die ook dienst doet als werfweg. Bij de opmaak van de plannen worden technieken gebruikt om zo weinig mogelijk geluidshinder te veroorzaken. Eens de Binnendijle vrijgemaakt, wordt in het voorjaar van 2018 de omgeving heringericht. Als alles volgens plant verloopt, is de hele werf af tegen de zomer van 2018.

De ring blijft tijdens de werken volledig open.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170322_02795030

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Het Dijlepad in Rijmenam is er slecht aan toe

Message  velo-ravel.net Mer 12 Avr 2017 - 14:36

https://www.rtv.be/artikels/fietspad-dijlepad-rijmenam-slechte-staat-a37723
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Zandpoortvest - Nekkerspoel [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Dim 3 Sep 2017 - 10:08

Binnendijle komt na 40 jaar opnieuw piepen op Zandpoortvest
2 september 2017

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Zandpoortvest_001

MECHELEN - De werkzaamheden om de Binnendijle op de Zandpoortvest in Mechelen opnieuw open te leggen, schieten goed op. De helft van de betonnen koker die de rivier overwelfde, is ondertussen afgebroken.

Tussen twee campussen van de Thomas More Hogeschool moet de Binnendijle tegen 2018 opnieuw stromen. Een van de vroegere parkings op de Zandpoortvest is al enkele maanden omgevormd tot een werfzone.

Waterwegen en Zeekanaal en de stad investeren samen 1,5 miljoen euro in het project. Dat doen ze met Europese steun. Op die plek was de Binnendijle zo’n 40 jaar niet meer zichtbaar. Nu wordt die situatie opnieuw in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.

Langs het water komt er aan campus De Vest een plein met een kade waar studenten en andere passanten kunnen verpozen.  Aan campus De Ham wordt een bloemenrijke berm aangelegd en wordt de populaire fietsverbinding naar De Nekker in ere hersteld.

http://www.gva.be/cnt/dmf20170902_03049530/binnendijle-komt-na-40-jaar-opnieuw-piepen-op-zandpoortvest
https://www.mechelen.be/binnendijlezandpoortvest

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Rechttrekken Dijlepad [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Dim 10 Juin 2018 - 13:52

Vier nieuwe fietspaden kosten 1,3 miljoen
Schepencollege in Mechelen stelt vrijdag aannemer aan voor aanleg
07/06/2018

MECHELEN - De stad Mechelen begint dit najaar op vier plaatsen met de aanleg van nieuwe fietspaden, een investering van zo’n 1,3 miljoen euro. Het schepencollege stelt de aannemer morgen aan. Er gebeuren ook aanpassingen aan gevaarlijke oversteekpunten.

(...)

3. Rechttrekken Dijlepad

Het goedkoopste project van de vier is er eentje op het Dijlepad, maar wel eentje waar heel veel mensen gebruik van maken. “Wie vandaag vanuit Battel naar het centrum fietst, moet langs een soort olifantenslurf rond sporthal Winketkaai richting binnenstad”, zegt Marina De Bie. Daar komt snel verandering in. De stad maakt 90.000 euro vrij om het Dijlepad recht te trekken, achter de sporthal door. Zo is het fietspad langs de Dijle aan Bethaniënpolder over enkele maanden rechtstreeks verbonden met het fietspad aan het Keerdok in de richting van het centrum en omgekeerd.


https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180606_03548791

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Ontoegankelijkheid jaagpaden Dijle- en Netedijk nabij Zennegat

Message  eeuwige reiziger Sam 30 Juin 2018 - 12:20


eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Rechttrekken Dijlepad [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Dim 4 Nov 2018 - 11:48

Vernieuwing Vrouwvlietroute slechts een begin
Liersesteenweg dicht voor nieuwe fietsoversteek
3 november 2018

MECHELEN Van 12 tot en met 30 november is de Liersesteenweg in Mechelen ter hoogte van de Vrouwvliet afgesloten voor de beveiliging van de fietsoversteek. De hinderlijke werkzaamheden zijn de voorbode van vijf nieuwe fietsroutes, onder meer van het Tivolipad iets verderop. Dat zal via een nieuwe brug over de Vrouwvliet doorheen het park leiden.

(...)

Vijf fietspaden
De vernieuwingen op de Vrouwvlietroute vormen maar een van vijf deelprojecten van een groter fietspadenplan. Een tweede deelproject is de aanleg van een nieuw fietspad langs de spoorlijn 53 (Schellebelle-Leuven) in de bestaande groene berm tussen de (oude) Brusselsesteenweg en de Geerdegem-Schonenberg, een derde omvat de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Rietstraat en de Geerdegemstraat. Dat eveneens in de groene berm van de spoorweg (Antwerpen-Brussel). Een vierde project is de aanleg van een fietspad tussen de Winketkaai en het jaagpad langs de Dijle, waar nu een groene berm met een informeel fietspad zonder verharding liggen. De werkzaamheden werden alle gegund aan Houwelyckx. “Tijdens de winter starten we deze projecten niet meer op – daar zijn ze te weersgevoelig voor. Het zal voor maart-april zijn”, schat Frans.

https://www.hln.be/regio/mechelen/vernieuwing-vrouwvlietroute-slechts-een-begin~a93ce9d0/
https://velo-ravel.forumactif.org/t526-vrouwvliet-mechelen#14061


1.1.6.4. Fietspad Winketkaai

Het ca. 170 m lange fietspad ligt ten noordwesten van de stad, net buiten de vesten, ter hoogte van het sluizencomplex tussen het Keerdok en de Dijle die van hier verder richting Zennegat stroomt. Richting Zennegat sluit het aan op het pad dat de linkeroever van de Dijle volgt, het andere uiteinde sluit aan bij de bestaande infrastructuur van de Winketkaai. Het traject loopt vlak langs de waterkant en achter sporthal Winketkaai (Winketkaai 39) door. Het cunet voor het 3 m brede fietspad wordt niet dieper uitgegraven dan ca. 55 cm -mv. De oppervlakte van de ingreep bedraagt ca. 534 m². Perceel 27B ligt momenteel braak. Om plaats te maken voor het fietspad wordt een 5-tal hoogstammen gerooid.

Bron: Archeologienota met beperkte samenstelling Mechelen - fietspaden - Verslag van Resultaten, Stedelijke dienst Archeologie Mechelen, Bart Robberechts, blz. 22-23 (met kaartmateriaal)

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/2322/bijlagen/11315

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Enige mannelijke zwarte populier [Muizen]

Message  eeuwige reiziger Sam 9 Fév 2019 - 11:29

Houtig monument in Dijlevallei krijgt afstammelingen
6 februari 2019

MECHELEN - De enige mannelijke zwarte populier in de provincie Antwerpen heeft deze ochtend zijn laatste snoeibeurt gekregen. Er werd liefst acht jaar gewerkt aan het houtig monument in de Dijlevallei in Muizen. PTS nam stekken opdat er binnenkort weer meer zwarte populieren in de vallei staan.

De zwarte populier is de meest zeldzame boomsoort in Vlaanderen. Het exemplaar in Muizen (langs het jaagpad van de Dijle, nabij de Dijleweg) is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelsgrenzen te markeren. In 2012 kreeg hij zijn eerste snoeibeurt nadat hij decennialang werd verwaarloosd.

“De snoeibeurt van vandaag is de vierde en laatste in de reeks. Hadden we alles in een keer gedaan, dan had hij het mogelijk niet overleefd. Tot op de knot gaan we hem niet meer krijgen omdat de takken te dik zijn”, zegt Charlotte De Wit, medewerker erfgoed en landschap Regionaal Landschap Rivierenland.

De school PTS Mechelen nam vandaag stekken om deze te gaan opkweken. “De boom heeft waardevolle genen. We moeten hem bewaren omwille van zijn esthetische, historische en wetenschappelijke waarde. De stekken zullen we gebruiken om in deze vallei of elders uit te zetten”, aldus De Wit.

In 2016 erkende Agentschap Onroerend Erfgoed deze boom als eerste houtig monument in de ruime regio rond Mechelen.

https://www.hln.be/regio/mechelen/houtig-monument-in-dijlevallei-krijgt-afstammelingen~aeee34f2/
https://www.facebook.com/RTVVANDAAG/videos/641469082974834/
https://cgconcept.be/mechelen-zwarte-populier-beschermd-als-monument/


De boom staat nabij de oude Dijlemeanders ten noorden van de Rijmenamsesteenweg:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/132052

Over de zwarte populier:
https://www.inbo.be/nl/behoud-en-herstel-van-de-zwarte-populier-vlaanderen

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Rechttrekken Dijlepad [Mechelen]

Message  eeuwige reiziger Lun 25 Mar 2019 - 14:16

Nieuw ontwerp fietspad Polderstraat spaart bomen
13 maart 2019

MECHELEN - De stad Mechelen heeft een nieuw ontwerp klaar voor het fietspad nabij sporthal Winketkaai. Na buurtprotest blijven meer bomen behouden.
Eind vorig jaar liet een aantal buren werkzaamheden in de Polderstraat stilleggen toen er verschillende bomen voor de aanleg van een fietspad werden gekapt. Het stadsbestuur beloofde de plannen bij te sturen en stelde dinsdagavond een nieuw ontwerp voor aan de buurt.

Het stadsbestuur blijft erbij dat de negen bomen die gekapt werden naast de sporthal en het basketbalveld sowieso plaats moesten maken voor het fietspad. “Maar waar in het eerste ontwerp het fietspad recht op recht langs de Dijle verderliep, maakt het nieuwe fietspad een flauwe bocht naar rechts, net voor de technische installatie, waardoor de huidig bomenrij van zeven bomen daar kan blijven staan”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

Een boom moet nog worden gekapt. “Maar we hebben ervoor gezorgd dat er vijf nieuwe in de plaats komen. In het nieuwe ontwerp is namelijk ruimte voorzien voor een perceel groen.” Het fietspad moet een missing link wegwerken tussen het jaagpad van de Dijle en het centrum van Mechelen. De werkzaamheden starten in mei of juni.

https://www.hln.be/regio/mechelen/nieuw-ontwerp-fietspad-polderstraat-spaart-bomen~a305b0af/


Naar aanleiding van:
https://www.hln.be/regio/mechelen/stad-onderzoekt-of-bomen-rondom-sporthal-winketkaai-kunnen-blijven-staan~afbb0aa9/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Oeverwerken [Haacht - Tremelo]

Message  eeuwige reiziger Jeu 17 Oct 2019 - 18:04

Vlaamse Waterweg herstelt oevers van de Dijle
16/10/2019

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Dijle_werken_(4)

TREMELO / HAACHT - Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan de oevers van de Dijle. De Vlaamse Waterweg is er gestart met de uitvoering van herstel- en beschermingswerken tussen de wegbrug Haachtsebaan en de fietsbrug over ter hoogte van de Pater Damiaanstraat. Er wordt telkens een jaagpad afgesloten en een omleiding voorzien.

Er werd gestart met de linkeroever, gelegen aan de kant van Haacht; deze kant is momenteel afgesloten voor fietsers en wandelaars. In de tweede fase wordt er op rechteroever gewerkt en zal er kunnen gebruik gemaakt worden van linker oever voor fietsers en voetgangers.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_04666354

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Empty Re: Oeverwerken [Haacht - Tremelo]

Message  eeuwige reiziger Sam 9 Nov 2019 - 14:48

Jaagpad weer aan beide kanten geopend
8 november 2019

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Damiaanbrug_werken_jaagpad_(2)

Tremelo - Het jaagpad tussen de Damiaanbrug en de wegbrug Haachtsebaan was geruime tijd voor herstellingswerken aan de oevers, aan de linkerover aan de kant van Haacht afgesloten. Nu deze werken aan deze oever werden beëindigd, werden de rijplaten donderdag verwijderd en is het jaagpad aan de linkeroever, het pad dat de fietsers gebruiken, weer geopend.

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Damiaanbrug_werken_jaagpad_(1)

Sinds enige tijd werd er gewerkt aan de oevers van de Dijle. De Vlaamse Waterweg voerde er herstel- en beschermingswerken uit tussen de wegbrug Haachtsebaan en de fietsbrug ter hoogte van de Pater Damiaanstraat.

Er werd gestart met de linkeroever, gelegen aan de kant van Haacht; deze kant was dan ook een tijdlang afgesloten voor fietsers en wandelaars. Donderdag werden de rijplaten verwijderd tussen Haacht en Werchter op die linkeroever, waardoor de fietsers er terug kunnen rijden. Woensdag werden die fietsers even voor een halve dag opgeschrikt door een afsluiting van de Damiaanbrug, waardoor zij nergens meer heen konden. "Onze aannemer had de fietsbrug per ongeluk woensdagmiddag afgesloten", zo luidde het bij de Vlaamse Waterweg. "Donderdagmorgen hebben we de brug terug geopend."

Dijle 02 (Dyle) Werchter - Mechelen - Zennegat - Rupel (Dijlepad) - Page 2 Damiaanbrug_werken_jaagpad_(3)

Binnenkort zal er nog een herstelling op de andere oever worden uitgevoerd, opnieuw vanaf de Damiaanbrug richting Haacht. Ook hiervoor zal het jaagpad op de rechteroever deze keer worden afgesloten.


https://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_04707294

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum