Forum lie au site www.velo-ravel.net
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Charte de la Mobilité

2 participants

Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty Charte de la Mobilité

Message  eeuwige reiziger Jeu 13 Juin 2013 - 14:44

04/06/2013 - Betere samenwerking voor meer fietssnelwegen


Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits en de gedeputeerden voor mobiliteit Tom Dehaene (Vlaams-Brabant), Peter Hertog (Oost-Vlaanderen), Jean-Paul Peuskens (Limburg), Franky De Block (West-Vlaanderen) en Luk Lemmens (Antwerpen) hebben gisteren in Leuven een mobiliteitscharter ondertekend.

Samen engageren ze zich via het mobiliteitscharter om te blijven investeren in fietsinfrastructuur. Vooral de fietssnelwegen zijn daarbij prioritair. Via die fietssnelwegen moeten fietsers zich snel, conflictvrij en in een aangename omgeving kunnen verplaatsen.
Nieuwe samenwerking Vlaanderen en provincies over mobiliteit

Op 1 februari 2012 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Het decreet stoelt op twee belangrijke basisprincipes, waarbij het zwaartepunt van het mobiliteitsoverleg bij de gemeenten en provincies komt te liggen. Het legt ook de basis voor de toekomstige samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en de lokale overheden.

Het tweede basisprincipe is de verregaande vereenvoudiging die met dit decreet wordt doorgevoerd. Het mobiliteitscharter is een beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies, op basis van het mobiliteitsdecreet. In het charter worden afspraken inzake de taakverdeling rond vijf mobiliteitsthema’s gemaakt.

 1. Provinciaal fietsbeleid: Zo zal de provincie instaan voor een efficiënt fietsbeleid met (harde) infrastructuur, zachte (begeleidende) maatregelen en een goede samenhang. Overleg wordt aanzien als een pluspunt. 2. Woon-werkverkeer: Een bijdrage leveren aan de duurzame bereikbaarheid van economische activiteitenzones en bedrijven door sensibilisatie van werknemers en werkgevers en ondersteunig voor Pendelfondsdossiers 3. Mobiliteitseducatie- en sensibilisatie: Het verspreiden van materiaal en detecteren van en experimenteren met nieuwe methoden op het terrein 4. Gebiedsgerichte Mobiliteitsvisies: Het uitwerken van duurzame mobiliteitswikkeling, samen met ruimtelijke ordening, infrastructuur... 5. Trage mobiliteit : Het ondersteunen van lokale besturen bij tragewegenbeleid.


  Fietssnelwegen zijn prioriteit
Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitscharter is het fietsbeleid. In de samenwerking tussen de provincies en het Vlaams gewest wordt het belang onderstreept om te blijven investeren in fietsinfrastructuur.
Vooral de fietssnelwegen zijn daarbij belangrijk omdat fietsers zich daar snel, conflictvrij en in een aangename omgeving kunnen verplaatsen. Uit enquêtes blijkt bovendien dat gebruikers van fietssnelwegen langere afstanden fietsen dan vroeger werd aangenomen. Het uitbouwen van fietssnelwegen is dan ook belangrijk voor het woon-werkverkeer. Op deze manier biedt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto en naast het functioneel gebruik worden de routes ook veel gebruikt voor recreatieve verplaatsingen.
Charte de la Mobilité FietssnelwegEKW
Fietssnelwegen bekend maken bij de eindgebruiker, zeker via bewegwijzering
Fietssnelwegen zijn veilige, directe en aangename fietsverbindingen, die dikwijls een sterk alternatief vormen voor parallelle verbindingen waar de noodzakelijke fietsvoorzieningen nog niet altijd aanwezig zijn.

“Bij de enquête die de afgelopen paar weken is gebeurd over het beste en slechtste fietspad, hebben we gezien bij de fietspaden die het slechtst bestempeld worden dat die al een goed alternatief hebben. Maar de mensen kennen die niet en blijven de steenweg en ‘moordstrookjes’ gebruiken, alhoewel ze een alternatief hebben op een relatief korte afstand. Dat heeft te maken met de bewegwijzering die nog niet op het niveau is waar we die willen krijgen” duidde minister Crevits.

De fietssnelwegen zijn dan ook nog niet genoeg bekend, niet bij fietsers en al helemaal niet bij potentiële fietsers. “Fietssnelwegen nemen een steeds grotere hap uit de budgetten voor aanleg van fietsinfrastructuur en Het is dan ook evident dat ze gekend zijn en gebruikt worden omdat ze de verkeersveiligheid voor fietsers sterk kunnen verbeteren.” is dan ook het engagement van het charter.
Die bewegwijzering moet dan ook voldoen aan de nodige kwaliteitseisen:

 • Zoveel mogelijk uniform zijn over heel Vlaanderen


 • Niet alleen de fietssnelwegen zelf bewegwijzeren maar vooral de aanrijroutes ernaartoe, zodat fietsers zoveel mogelijk naar veilige en comfortabele routes wordt gestuurd


 • Leesbaar en duidelijk zijn voor de gebruikers


 • De bestemmingen aangeven, net als de afstand


 • Kan ook relevante attractiepolen expliciet meenemen


 • Goed doordacht worden geplaatst

Vlaams minister Hilde Crevits: “De bewegwijzering van de fietssnelwegen op het terrein is uiterst belangrijk. Niet alleen op de fietssnelweg zelf, maar vooral van de minder veilige of minder directe fietsroute naar de fietssnelweg. Eens op de fietssnelweg, moet ook duidelijk zijn waar je deze kan verlaten naar dorpskernen, industrieterreinen enzovoort. Op het terrein zijn grote delen van de fietssnelwegen nu al goed bewegwijzerd. De grootste winst kan gemaakt worden door bewegwijzering van en naar de fietssnelwegen. Samen met de vijf provincies willen we dat op korte termijn aanpakken". Naast bewegwijzering op het terrein kunnen campagnes via apps, blogs en sociale media de promotie van de fietssnelwegen bijkomend ondersteunen.
Al veel realisaties en nog veel plannen
In alle provincies zijn er nu al (delen van) fietssnelwegen en zijn er nog veel plannen.


 • Antwerpen: Herentals-Balen en Aarschot-Lier

Zo moet er in Antwerpen begin 2014 gestart worden met een snelle verbinding Herentals-Balen. Dat is goed voor een lengte van goed 32 kilometer en verbindt Herentals met Balen langsheen Olen, Geel en Mol. Momenteel is negen van de tweeëndertig kilometer al bruikbaar. De werken zullen 5 à 6 jaar in beslag nemen, telkens er al stukken van de fietssnelweg afgewerkt zijn, mogen er al fietsers op rijden. Op de website van de Provincie is te lezen dat de aanleg van fietssnelweg werd geïnitieerd door de een brief van de materiaaltechnologiegroep Umicore die in Olen en vestiging heeft. Naar die site komt 20% al met de fiets. Door de fietssnelweg zou zo’n 40% een veilig alternatief hebben voor de wagen. Details over de route en de nog aan te leggen stukken is terug te vinden op www.provant.be.

In maart stemde de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg in met de aanleg van de fietssnelweg tussen Aarschot en Lier langs de spoorlijn die beide steden met elkaar verbindt. Heist-op-den-Berg, Berlaar en Lier verdelen de aanleg onder elkaar. Meer leest u op www.gva.be.

Dit weekend werd in Kappellen de Lucien Bevernagestraat en de Rubensheide ingefietst als ‘fietsstraat. Die twee straten maken deel uit van de fietssnelweg/fiets-o-strade Antwerpen-Essen en de fietsers hebben er altijd voorrang en mogen de gehele breedte gebruiken. Auto’s zijn verplicht achter de fietser te blijven rijden. “Bij de aanleg van de fietsostrade zoeken we altijd naar de best mogelijke toepassing in elke situatie. Om onze fietsers veilig, snel en comfortabel door de L. Bevernagestraat in Kapellen te loodsen, bleek de herinrichting naar een fietsstraat ideaal”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit uit. “Die keuze wordt gedragen door het gemeentebestuur dat ineens de voetpaden vernieuwde. En dat de buurtbewoners tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat van “hun” fietsstraat, bewijst het straatfeest dat ze aan deze opening koppelden.” Met de inhuldiging is het traject nu al voor 74% ingericht.

Hieronder een foto van de Provincie Antwerpen om een idee te geven hoe een fietsstraat eruitziet:

Charte de la Mobilité FietsstraatKapellen_ProvAntwerpen


 • Limburg: langs het Albertkanaal

In Limburg rondt men de tracéstudie ‘Albertkanaal’ af. Men wil het Albertkanaal als fietsader verder ontwikkelen. Daarnaast wil Limburg ook de opportuniteiten van het Spartacusplan met sneltrams benutten. Na de realisatie van het plan zullen de fietsers rechtstreeks van Bilzen tot Hasselt kunnen fietsen over een comfortabel fietspad zonder kruispunten met autoverkeer.


 • Oost- en West-Vlaanderen: veiliger van Oudenaarde naar Kortrijk

Ook in Oost-Vlaanderen wordt het mogelijk op een snelle manier te gaan fietsen en dit van Oudenaarde naar Kortrijk. Zo legde de Provincie Oost-Vlaanderen een fietsverbinding op de oude spoorwegverbinding die naar de centrale van Ruien liep. Meer leest u op www.nieuwsblad.be. In Kortrijk werd een fietstunnel aangelegd onder de N391 om de verplaatsingen via het Guldensporenpad veiliger te laten verlopen.

Verder vormen de vele rivieren en kanalen in Oost-Vlaanderen, (oude-) spoor-en trambeddingen de hoofdassen van een breedmazig net. Het provinciebestuur wil langsheen deze assen een netwerk van fietssnelwegen uitbouwen, het netwerk Lange AfstandsFietspaden(LAF). Prioriteit is de fietssnelweg Gent-Antwerpen via Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas en Beveren over een lengte van 43 km.


 • Vlaams-Brabant: Ninove, Aarschot-Leuven en fietsbrug over R0

Voor Vlaams-Brabant zijn er ook verschillende plannen rond Leuven en in Okegem (Ninove) werd er onlangs op de Kouter een fietsverbinding opengesteld, inclusief bewegingssensoren die enkel het stuk belichten waarop wordt gefietst als het donker is.
Om de oversteekbaarheid van R0 ter hoogte van het knooppunt in Zaventem te verbeteren, zal er ook een fietsersbrug komen in het verlengde van de fietsroute. Die moet een veilig alternatief worden voor de onveilige H. Henneaulaan die samen met de R0 een belangrijke barrière vormt. “De plannen voor een fietsbrug over de Ring die Zaventem met Diegem verbindt, worden steeds concreter.” laat het provinciebestuur weten. “Op maandag 22 april meldde het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de fietsbrug nog voor de heraanleg van de Ring zal uitgevoerd worden. Dit zou betekenen dat fietsers vanaf 2016 veilig en snel naar Brussel kunnen fietsen. De werken voor de fietsbrug worden geraamd op 4 miljoen euro.

“Ik heb de fietsbrug over de R0 speciaal uit het dossier van de verbreding van de Ring rond Brussel gehaald. Dit zal het mogelijk maken om de brug te realiseren op een kortere termijn” gaf minister Crevits gisteren nog aan.

“Ook tussen het station van Nossegem en het station van Diegem dringen verbeteringen zich op. Deze eerste studiefase leidde tot een aantal mogelijke inrichtingsconcepten van de fietsbrug en van de aansluitende stukken op de HST-route. Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van fietsverbindingen tussen de HST-fietsroute en het luchthavengebied. De provincie zal nu samen met het Agentschap Wegen en Verkeer verder werk maken van de concrete plannen voor de fietsbrug. Tegelijk werkt de provincie, in overleg met de betrokken gemeenten en partners, aan de ‘aanvoerroutes’ naar de fietsbrug.” is te lezen op de website van de Provincie Vlaams-Brabant.
De fietsroute zou gaan lopen in het verlengde van de Keibergstraat, en ook toegankelijk zijn vanaf een fietspad tussen de R0 en de Leonardo Da Vincilaan. Binnen de R0 komt er een verbinding richting naar de De Kleetlaan en Diegem. Meer details zijn te vinden in de documenten op www.vlaamsbrabant.be.

Hieronder een samenvatting van de plannen (Bureau voor Urbanisme BUUR):
Charte de la Mobilité FietsbrugR0
Charte de la Mobilité FietsbrugDeelDiegem
Charte de la Mobilité FietsbrugR0_A201_BUUR
(Bron: Kabinet Crevits, website Griet Smaers, Provincie Antwerpen, Het Nieuwsblad 16/05/13 – Peter Malaise & VMD, GVA 14/03/13 - Bert Provoost, vlaamsbrabant.be, BUUR, eigen berichtgeving)


Bron mobimix.be - platform ecologisch vlootbeheer
Link naar het bronbericht


http://www.vmx.be/betere-samenwerking-voor-meer-fietssnelwegen

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty Re: Charte de la Mobilité

Message  eeuwige reiziger Jeu 13 Juin 2013 - 14:59

Vlaanderen en provincies maken werk van fietssnelwegen
ma 03/06/2013 - 19:06
Belga

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) en de gedeputeerden van Mobiliteit van de 5 Vlaamse provincies hebben in het provinciehuis in Leuven een mobiliteitscharter voor de komende 6 jaar ondertekend. Samen beloven ze onder meer te blijven investeren in fietsinfrastructuur. Vooral fietssnelwegen zijn daarbij prioritair.

"We gaan onze krachten bundelen om meer snelle, veilige en conflictvrije fietspaden over lange afstanden aan te leggen", zei minister Crevits. "Vroeger dacht men dat alleen korte fietspaden nodig waren, maar uit onderzoek is inmiddels gebleken dat als langere fietsroutes beschikbaar zijn mensen spontaan ook grotere afstanden per fiets gaan afleggen, niet alleen recreatief, maar ook in het woon-werkverkeer." In alle provincies wordt momenteel werk gemaakt van fietssnelwegen over afstanden van 50 tot 100 kilometer. Vlaams-Brabant werkt mee aan de uitbouw van het fietsGEN, een netwerk van fietsroutes in Brussel en de Vlaamse rand.

Guldensporenpad
In West-Vlaanderen is het Guldensporenpad langs een voormalige spoorwegbedding tussen Kortrijk en Zwevegem de prioriteit en in Limburg wil men het Albertkanaal verder ontwikkelen als fietsader. In Antwerpen wordt gewerkt aan de fietssnelwegen Antwerpen-Essen, Herentals-Balen en Antwerpen-Mechelen. Oost-Vlaanderen wil langs rivieren en kanalen, spoor- en trambeddingen een netwerk van fietssnelwegen uitbouwen.

Bewegwijzering en apps
Vlaams-Brabants gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) kondigde aan dat de provincies ook werk willen maken van een betere bewegwijzering. Dit zal niet alleen in de klassieke zin gebeuren, maar ook via apps waarbij fietsers steeds de meeste voordelige wegen worden gewezen.
Hij riep iedereen op gegevens bij mekaar te brengen ten behoeve van wie dergelijke apps willen ontwikkelen. Crevits merkte hierbij op dat fietsers die ontevreden zijn over de staat van bepaalde fietspaden soms niet weten dat er betere alternatieven in de buurt zijn.

+ Vidéo
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1646643

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty Re: Charte de la Mobilité

Message  Jurgen Jeu 13 Juin 2013 - 15:30

Eigenlijk zal dit dan de Vlaamse tegenhanger van het RAVeL-netwerk worden. Het zou mooi zijn moest men kunnen samenwerken met RAVeL om zo een nationaal fietsnetwerk te bekomen.

Jurgen

Messages : 105
Date d'inscription : 25/04/2011

Revenir en haut Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty toekomst?

Message  eeuwige reiziger Jeu 13 Juin 2013 - 16:54

Jurgen a écrit:Eigenlijk zal dit dan de Vlaamse tegenhanger van het RAVeL-netwerk worden. Het zou mooi zijn moest men kunnen samenwerken met RAVeL om zo een nationaal fietsnetwerk te bekomen.

Eerlijk gezegd denk ik dat uw verwachtingen iets te hoog gespannen zijn. Met de fietssnelwegen wil men in de eerste plaats het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen, terwijl er bij de/het (?) RAVeL de nadruk eerder komt te liggen op het recreatieve. Anderzijds is het natuurlijk heel goed dat men eindelijk eens krijtlijnen trekt waarbinnen samenwerking op een geïnstutionaliseerde wijze mogelijk wordt.

Soms duurt het nu veel te lang voor er voor bepaalde zaken een oplossing komt. Om een voorbeeldje te geven: reeds in 2008 werd gesproken over de aanleg van een fietspad aan de Overleiestraat. Gelegen aan het kanaal Gent-Brugge is dat een stuk jaagpad dat is opengesteld voor alle verkeer. Omdat het een verbindingsweg is, gaat er heel veel verkeer door dat stuk. Daardoor is het er onveilig voor fietsers, maar voor hen is er geen alternatief. Nu ligt dat jaagpad deels in Oost- en deels in West-Vlaanderen. Na al die jaren is het fietspad er nog steeds niet. Reden? Getouwtrek tussen betrokken gemeenten en provincies alsook W&Z.

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty Re: Charte de la Mobilité

Message  Jurgen Jeu 13 Juin 2013 - 18:33

Daar heb je uiteraard gelijk in, uiteraard weet ik dat een samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië niet voor morgen zal zijn, maar ik denk dat met dit project wel een goede basis gevormd zal worden.
Tenslotte weet men al dat veel van die fietspaden ook door recreatieve fietsers gebruikt worden en daar kan men bij de aanleg van nieuwe fietspaden al wel rekening mee houden. Of dat ook zal gebeuren, dat is een andere zaak natuurlijk.

Jurgen

Messages : 105
Date d'inscription : 25/04/2011

Revenir en haut Aller en bas

Charte de la Mobilité Empty Re: Charte de la Mobilité

Message  eeuwige reiziger Dim 1 Mai 2016 - 9:17

04/06/2013 - Betere samenwerking voor meer fietssnelwegen


Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits en de gedeputeerden voor mobiliteit Tom Dehaene (Vlaams-Brabant), Peter Hertog (Oost-Vlaanderen), Jean-Paul Peuskens (Limburg), Franky De Block (West-Vlaanderen) en Luk Lemmens (Antwerpen) hebben gisteren in Leuven een mobiliteitscharter ondertekend.

Ondertussen al een paar jaartjes oud, maar in het julinummer uit 2013 van de Verkeersspecialist wordt dit hernomen. Daarnaast staan er ook nog allerlei interessante artikels over fietsmobiliteit in Vlaanderen.

http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/Artikel%20julinummer%202013%20Verkeersspecialist%20uitgeverij%20Kluwer%20.pdf

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum