Canal Bossuit-Courtrai (kanaal Bossuit-Kortrijk)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Canal Bossuit-Courtrai (kanaal Bossuit-Kortrijk)

Message  eeuwige reiziger le Sam 7 Jan - 13:20

En 2011, l'administration flamande et de la province de la Flandre Occidentale ont lancé le plan de développement touristique du canal Bossuit-Courtrai. Ce plan fait partie d'un plan plus ambiteux 'Groene Sporen'.

http://www.leiedal.be/leefmilieu/landschaps-ontwikkeling/groene-sporen/groene-sporen


Kortrijk - Uitbouw Kanaal Bossuit-Kortrijk tot multifunctionele as

11/04/2011

De voorbije jaren werkte de Provincie, samen met Leiedal als ontwerper, aan een visie op de toekomstige ontwikkelingen van het Kanaal Bossuit-Kortrijk en haar nabije omgeving.
De visie werd opgebouwd rond drie hoofdthema's - verbinden, verzamelen en vertoeven - en streeft naar een maximale integratie van functies op en naast het water zoals economie, recreatie, natuurontwikkeling, landschap, ecologie en waterwinning. De uitvoering van een aantal acties uit de visie op het kanaal kadert binnen Groene Sporen.

http://www.leiedal.be/nieuws/kortrijk-uitbouw-kanaal-bossuit-kortrijk-tot-multifunctionele-as

http://www.leiedal.be/files/leiedal/Afbeeldingen/Groenesporen/20110412%20-%20persbericht%20provincie%20West-Vlaanderen.pdf

Documentation plus détaillée peut être trouvée ici, 'Kanaalpark Bossuit-Kortrijk':

http://www.leiedal.be/leefmilieu/landschaps-ontwikkeling/groene-sporen/groene-sporen/realisaties
http://www.leiedal.be/files/leiedal/lve/stedenbouw/20110505%20-%20PF%20kanaal%20Bossuit-Kortrijk.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/zwvl/Documents/zwvl_folder_BK.pdf


Dernière édition par eeuwige reiziger le Ven 13 Jan - 22:51, édité 2 fois

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Canal de Bossuit

Message  eeuwige reiziger le Sam 7 Jan - 13:37

Peu surprenant qu'on a lancé le plan de développement l'année passée, car on a fêté les 150 ans du canal en 2011.

http://www.150jaarkanaal.be


Un des éléments assez pénible dont on n'a point mentionné lors de cette année festive, c'est l'élargissement du canal au centre de Courtrai. Néanmoins, on en parle déjà quelques années, les plans sont là, mais ils resent controversés.

Un article de 2008:

http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/archive/2008/09/10/het-stadsbestuur-wil-ook-nog-eens-de-vaart-verbreden-in-het.html

Question/réponse parlementaire de 2011:

http://www.sabinepoleyn.be/westvlaanderen/2011/juni/Kanaal.pdf


eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

reaménagement des berges du canal à Harelbeke

Message  eeuwige reiziger le Ven 13 Jan - 23:21

Aanleggen van een non-stop recreatief fietspad op de noord-oostelijke oever van het kanaal

De stad onderschrijft een aantal concrete ruimtelijke acties voor de inrichting van de kanaaloevers in Stasegem. Deze acties worden geformuleerd in kader van de studie ‘Visie en inrichtingsvoorstellen voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk’, opgemaakt door de Provincie
in 2009-2010. Het project moet de aanleg van een non-stop recreatieve fietspad op de noord-oostelijke oever concretiseren. De uitwerking van de acties dient te gebeuren in samenwerking/in overleg met de betrokken actoren.

- Vanaf de verbreding van het kanaal, t.h.v. de spoorwegbrug in Kortrijk, tot de sluis in Zwevegem wordt een onderscheid gemaakt tussen de recreatieve oever op de noordoostelijke oever en het functionele jaagpad op de andere oever. Het jaagpad van Kortrijk tot Stasegemdorp en verder langs het kanaalbos is nagenoeg volledig aanwezig op terrein, maar de kwaliteit ervan is beperkt. Sommige plaatsen, en vooral bij regenweer, zijn moeilijk toegankelijk. Er wordt voorgesteld om hier een volwaardig, makkelijk berijdbaar jaagpad aan te leggen. Op de zuid-westelijke oever is het Guldensporenpad een mooi alternatief voor het bestaande jaagpad ter hoogte van watergebonden bedrijvigheid langs
de Kanaalstraat.

- Gezien de nabijheid van het wonen dienen de verschillende linken tussen het water en de kern van Stasegem verder uitgebouwd te worden. Ter hoogte van het strategisch woonproject Marbra-Lys worden twee verbredingen op het jaagpad voorgesteld. Aan de Luipaardbrug (fietsbrug), op het kruispunt van verschillende fietsroutes, wordt langs het water een half-verharde rustplek voorzien voor recreanten. De plek zal worden ingericht met rustbanken en een infopaneel. De tweede plek ontstaat met de doortrekking van de Vaartstraat tot aan het water, en deze plek te voorzien van een ruim keerpunt en een aantal parkeerplaatsen. Hier kunnen vissers hun plek vinden en kan vanuit het dorp naar het water wordt gefietst en gewandeld.

- Ter hoogte van Stasegembos worden beide paden, door het bos en langs het water, verhard zodat ze comfortabel zijn voor alle gebruikers en tijdens alle seizoenen. De open plek, halfweg het bos, wordt ingericht als rustplek voor passanten en buurtbewoners. Een dwarsverbinding koppelt de twee paden aan elkaar en aan de wijk die grenst aan het bos.

- Een laatste rustplek wordt ingericht bij de kanoclub, die tot een kwalitatieve zone voor waterrecreatie wordt uitgebouwd, vergelijkbaar met de Brug in Zwevegem

- Naast de route langs het water, wil de stad ook inzetten op de verdere uitbouw van de linken naar de provinciaal domein de Gavers. De meeste fietspaden zijn reeds aangelegd, maar hier en daar ontbreken nog stukken om te spreken van een vlotte en veilige aansluiting tussen deze twee regionale recreatieve structuren. Het betreft o.a. het ontbrekende fietspad langs het waterzuiveringsstation; en tussen de Beneluxlaan en de Iepersestraat; langs de Keibeek naar de Gavers. Ter hoogte van het woonproject Marbra-Lys wordt gezocht naar de realisatie van een vlottere verbinding tussen de non-stop recreatieve fietsroute op de linkeroever van het kanaal en de regionale fietsroute op de oude spoorwegbedding (Guldensporenpad). Er wordt voorgesteld om op lange termijn de bestaande fietsbrug (Luipaardbrug) over de weg door te trekken naar de Luipaardstraat. Op die manier wordt de druk bereden Visserskaai/Kanaalstraat ongelijkvloers gekruisd. Dit is de beste oplossing. Op korte termijn moet worden gezorgd voor een veilige gelijkvloerse oversteek van de Kanaalstraat. De aanleg van deze oversteek wordt gekoppeld aan de inrichting van het lokaal bedrijventerrein Littoral en zal in samenwerking van met de stad Kortrijk en W&Z moet worden uitgevoerd.

Source: Herziening richtinggevend deel - gemeentelijk structuurplan Harelbeke, p. 113-115
http://www.harelbeke.be/files/td01/20110620_richtinggevend_gedeelte.pdf

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Stasegem [Stasegemsesteenweg - Steentje]

Message  eeuwige reiziger le Ven 7 Sep - 13:16

Harelbeke/Kortrijk – Fietspad langs kanaal Bossuit-Kortrijk
10/07/2012

Er komt een jaagpad van 1,2 km langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk vanaf de Luipaardbrug in stasegem tot aan Sluis 9 in Kortrijk. Dat maakte Vlaams minister voor Mobiliteit Crevits bekend tijdens een werkbezoek aan Harelbeke. De werken zouden in de eerste helft van 2013 plaatsvinden.

http://www.leiedal.be/nieuws/harelbekekortrijk-fietspad-langs-kanaal-bossuit-kortrijk

Iets speciaals, die Luipaardbrug:


eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Uitstel van de werken

Message  eeuwige reiziger le Jeu 16 Jan - 14:04

Door een klacht van de firma Dumoulin kon de aanleg van het fietspad niet doorgaan. Pas eind 2013 kwam er een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN
VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER
ARREST
nr. S/2013/0272 van 17 december 2013
in de zaak 1213/0729/SA/3/0686

(...)

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 18 juli 2013 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen, van 26 april 2013, waarbij aan de nv WATERWEGEN EN ZEEKANAAL, hierna de aanvrager, een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het aanleggen van een jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk op de rechteroever tussen sluis 9 en de Luipaardbrug.

(...)

1. De Raad verwerpt de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.

Volledige tekst van het arrest alsook de betogingen van de betrokken partijen:

http://www.rwo.be/LinkClick.aspx?fileticket=-ZURt5gy-Eo%3D&tabid=15945&mid=22799&language=nl-NL

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Prochainement?

Message  eeuwige reiziger le Mar 25 Mar - 16:22

ACW pleit voor fietspad langs kanaal

De ACW-afdelingen van Kortrijk en Harelbeke pleiten voor de aanleg van een fietspad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het gaat concreet over een strook van 2,5 kilometer tussen Sluis 9 in Kortrijk, onder de Luipaardbrug door, tot aan de Beneluxbrug in Stasegem.

Daar liggen al delen van een pad, maar er zijn enkele ontbrekende stukken. "Het fietspad is nodig als veilig alternatief voor de drukke Spinnerijstraat en Stasegemsesteenweg, waarop bovendien een op- en afrittencomplex van de ring rond Kortrijk op uitkomt", zegt CD&V-gemeenteraadslid Rita Beyaert. "Veel scholieren fietsen uit de richting van Harelbeke, Stasegem en Deerlijk naar middelbare scholen en hogescholen in Kortrijk. Het pad zou het bovendien makkelijker maken om van de nieuwe jeugdherberg in opbouw in de Passionistenlaan in Kortrijk naar provinciaal domein De Gavers in Harelbeke, waar een watersportcentrum bijna af is, te fietsen. De kostprijs van het fietspad mag geen probleem vormen. Waterwegen & Zeekanaal reserveerde al een strook voor een fietspad langs het kanaal, terwijl ook de provincie kan aangesproken worden", aldus Rita Beyaert. Kortrijks sp.a-schepen van Mobiliteit Marc Lemaitre steunt de ACW-vraag en zet het dossier, er is al een bouwaanvraag in Kortrijk, opnieuw op de agenda. "Er was een klacht van Dumoulin Voeders in de Stasegemsesteenweg (wegens mogelijke problemen met laden en lossen vanop het kanaalwater door de komst van een fietspad, nvdr.) bij de Raad van State, maar die klacht is verworpen en nietig verklaard", zegt Lemaitre. "Waterwegen & Zeekanaal zal de werken voor het fietspad binnenkort aanbesteden en laten uitvoeren." Ook sp.a-burgemeester Alain Top van Harelbeke is enthousiast. "We zullen ons eigen dossier nu zo snel mogelijk laten aansluiten bij dat van Kortrijk." (LPS)

Het Laatste Nieuws / Leiestreek
20 maart 2014

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Liaison canal - ancienne ligne de chemin de fer [Zwevegem]

Message  eeuwige reiziger le Sam 10 Mai - 10:03

Verlichting langs fietspad Transfo
ZATERDAG 10 MEI 2014

ZWEVEGEM - In juli start Eandis, in opdracht van de gemeente Zwevegem met het plaatsen van openbare verlichting langs het fietspad op de Transfo-site. Dat pad verbindt het jaagpad van het kanaal Bossuit-Kortrijk met de oude spoorwegbedding. ‘De verlichting zal het onveiligheidsgevoel wegnemen en uiteraard de zichtbaarheid voor de fietsers verhogen’, zegt schepen Marc Desloovere (SP.A).

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140509_01099530
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120712_00220586


Concernant cette liaison ("Publieksbrochure Transfo Zwevegem", blz. 10):

2.5 Recreatief knooppunt en avontuurlijk sporten

Het terrein van de elektriciteitscentrale grenst aan bestaande fietsroutes: het jaagpad langs het kanaal aan de ene kant en de oude spoorwegbedding Kortrijk - Avelgem aan de andere kant. Tussen die twee wordt doorheen het park een fietsverbinding aangelegd. Zo wordt de Transfo-site geïntegreerd in een reeds bestaand recreatief netwerk en kan het park als een rustplek voor de fietsers functioneren.

Het fietspad loopt doorheen de bloemenweide naar de esplanade toe en sluit aan op de bestaande fietsroute aan het kanaal via een trage helling, zonder de rijweg te kruisen.

De bestaande bunker in de staart van de site wordt opgenomen in het parklandschap en sluit aan bij het wandel- en fietspad vanuit de Blokellestraat. Er wordt een kleine picknickruimte bij voorzien. Het centrale groene veld, met twee keer twee Italiaanse populieren die voetbaldoelen suggereren, kan - afhankelijk van het maaibeheer - voor diverse recreatieve doeleinden gebruikt worden.

http://www.zwevegem.be/transfo
http://pt.slideshare.net/transfozwevegem/transfo-zwevegem-uitgebreid


eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Uitstel van de werken [Kortrijk]

Message  eeuwige reiziger le Mer 18 Juin - 8:06

Luipaardbrug moet fietsveiliger
16 juni 2014

KORTRIJK - CD&V-gemeenteraadslid Carol Leleu vraagt zich af waarom Waterwegen & Zeekanaal nog altijd geen fietspad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk liet aanleggen tussen Sluis 9 in Kortrijk en de Beneluxbrug in Stasegem. Dat is een veilig alternatief om onder meer de drukke Stasegemsesteenweg te vermijden. De houding van Dumoulin Voeders vormt echter een struikelblok. Het bedrijf vecht de bouwvergunning van de Vlaamse overheid aan bij de raad voor vergunningsbetwistingen omdat een fietspad het laden en lossen vanaf het kanaalwater zou hinderen. "De gevraagde schorsing van de bouwvergunning is verworpen. Een uitspraak over een vernietiging van de vergunning volgt na de zomer", zegt sp.a-schepen Marc Lemaitre. "Pas als de raad niet op de vraag van Dumoulin ingaat, kan het fietspad er komen. De Luipaardbrug moet ook aangepast worden. De provincie schrijft een studie uit", aldus Lemaitre. (LPS)

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/luipaardbrug-moet-fietsveiliger-a1918607/


VOEDERBEDRIJF WIL GEEN FIETSERS LANGS ZIJN LOSKADE
Raad van State moet beslissen over fietspad
DONDERDAG 19 JUNI 2014,

HARELBEKE - Voederbedrijf Dumoulin trekt naar de Raad van State om de komst van een nieuwe fietspad van Stasegem naar Kortrijk aan te vechten. ‘Het pad loopt over onze laad- en loskade, tussen de kranen door. Zo gevaarlijk. Ik mag er niet aan denken dat een fietser door ons verongelukt.’
Een volwaardig fietspad van Stasegem naar Kortrijk langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Daar dromen de stadsbesturen van Kortrijk en Harelbeke en het agentschap Waterwegen & Zeekanalen al jaren van. Dat het nieuwe jaagpad er nog niet ligt, is het gevolg van een bezwaar van het bedrijf Dumoulin. ‘Het fietspad zelf is voor ons geen issue, maar op deze plaats zou het gewoon niet veilig zijn’, zegt Peter Lagae, zaakvoerder van Dumoulin. ‘Het geplande fietspad loopt over onze laad- en loskade, waar bijna acht keer per week schepen worden gelost. Een enorme kraan verplaatst goederen en machines van het schip naar ons bedrijf.’

‘Dat gaat vaak om enorme pakketten, ik mag er niet aan denken dat die kraan tegen een fietsend kind botst’, zucht Lagae.

Om de komst van het pad aan te vechten, diende Dumoulin een bezwaar in. Maar dat werd negatief bevonden. ‘Men zegt dat het aan ons is om het fietspad veilig te maken’, zegt Lagae. ‘Maar we werken hier al jaren en omdat men een fietspad wil aanleggen, moeten wij plots alles veranderen. Fietsers laten rondrijden tussen die kranen en dat werkmateriaal, dat zorgt vroeg of laat voor ongevallen. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben.’

Zitting in september

Dumoulin besloot dan maar om naar de Raad van State te stappen met het dossier. Daar wordt de zaak in september besproken. Dumoulin hoopt op de vernietiging van de plannen. Een alternatief heeft Lagae niet meteen klaar. ‘We zijn voorstander van verkeersveilige fietspaden, laat dat duidelijk zijn. Misschien kan men aan de overkant van het kanaal een fietspad inrichten?’

Waterwegen & Zeekanalen, uitvoerder van het project, wil van geen wijken weten. ‘We hebben onze bouwvergunning al, Dumoulin heeft daar gewoon bezwaar tegen aangetekend. Pas als er een voor ons negatieve beslissing valt, kijken we naar mogelijke alternatieven’, zegt Claudia Van Vooren.

Gevaarlijke route

Het fietspad, van de Beneluxbrug in Stasegem tot aan Sluis 9 in Kortrijk, moet er komen om de schoolgaande jeugd veilig van Kortrijk naar Harelbeke te laten fietsen. ‘Momenteel rijden fietsers via de Spinnerijstraat en de Stasegemsesteenweg naar Kortrijk. Langs de Ring dus, en langs het afrittencomplex op de grens met Zwevegem. Dat is levensgevaarlijk’, zegt Rita Beyaert van ACW Harelbeke, dat mee ijvert voor de komst van de verbinding.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140618_01146063

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Schot in de zaak [Harelbeke]

Message  eeuwige reiziger le Ven 26 Sep - 8:44

FIETSVERBINDING KORTRIJK-HARELBEKE KOMT ER TOCH
Dumoulin trekt bezwaar tegen komst fietspad in
VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014HARELBEKE - Langs het kanaal komt dan toch een fietsverbinding die Kortrijk en Harelbeke verbindt. Dumoulin trekt zijn klacht tegen de komst van het fietspad in. ‘Het plan wordt aangepast zodat wij ons werk kunnen blijven doen en het fietspad veilig wordt.’

Waterwegen en Zeekanalen (W&Z) start binnenkort met de aanleg van het fietspad dat Kortrijk met Harelbeke verbindt. De plannen van het fietspad liggen al een tijdje op tafel maar een klacht van voederbedrijf Dumoulin zorgde voor vertraging. Na een overleg met Waterwegen & Zeekanalen en het stadsbestuur heeft Dumoulin besloten die klacht nu in te trekken.

‘Het fietspad zou vlak langs onze laad- en loskade komen, wat betekent dat fietsers onder de kraan waarmee we goederen van boten lossen, zouden moeten fietsen. Dat zou heel onveilig geweest zijn en het zou onze werking in het gedrang brengen’, zegt Peter Lagae, zaakvoerder van Dumoulin. Daarom diende Lagae vorig jaar een bezwaar in tegen de bouwvergunning die Waterwegen & Zeekanalen al kreeg.

Twee maatregelen

De zaak zou deze maand voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen komen, maar zover komt het dus niet. ‘We hebben maandag rond de tafel gezeten met verantwoordelijken van W&Z en het stadsbestuur. De situatie is besproken en we hebben samen besloten om de plannen aan te passen zodat het fietspad toch veilig is en onze werking niet in het gedrang komt’, zegt Lagae.

Concreet worden er twee maatregelen genomen. Het fietspad schuift wat op en er komt een overkapping op de gevaarlijkste plaatsen. ‘Normaal ligt het fietspad dichtbij het water maar ter hoogte van Dumoulin komt er een asverschuiving waardoor het fietspad in een bocht loopt’, legt Harelbeeks schepen Inge Bossuyt (SP.A/Groen) uit. Ze woonde maandag de vergadering bij waarin de situatie besproken werd.

Door de intrekking van het bezwaar kan er een volledig fietspad langs het kanaal aangelegd worden. ‘Dat fietspad verbindt Kortrijk met Stasegem en de rest van Harelbeke. Daardoor moeten scholieren en mensen die met de fiets gaan werken het gevaarlijke op- en afrittencomplex aan de R8 niet meer kruisen’, zegt Bossuyt.

Ook bij Waterwegen & Zeekanalen zijn ze tevreden met de plotse evolutie van het dossier. ‘Alles ligt klaar, we konden gewoon niet aan de slag gaan door dat bezwaar’, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster van W&Z. ‘Nu volgen nog wat administratieve taken en wat tekenwerk. Eenmaal we alles op papier hebben gezet, kunnen we met de aanleg beginnen.’

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140925_01287458

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Sint-Pietersbrug [Moen]

Message  eeuwige reiziger le Ven 28 Nov - 15:31

http://velo-ravel.forumactif.org/t1114-region-de-la-lys-16-octobre-2014

Een van de zeldzame overblijfselen van het oude kanaal Bossuit-Kortrijk is de Sint-Pietersbrug bij Moen. Het fietsnetwerk stuurt je over de brug om van het kanaal naar de voormalige spoorlijn 83 te fietsen richting Avelgem (73).

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/81155

Bij mijn doortocht midden oktober bleek dat de ophaalbrug evenwel volledig was afgezet. Verboden doorgang! De brug blijkt in bijzonder slechte staat te zijn, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Alternatieve reisweg is heel eenvoudig, daar je gewoon rechtdoor kan om daar de Kraaibosstraat op te rijden.

MOEN 30/09/2014
Restauratie wenkt voor Sint-Pietersbrug

De Sint-Pietersbrug aan de oude kanaalarm in Moen is door het Willemsfonds verkozen tot het mooiste plekje van Zwevegem. Het beschermde ophaalbrugje van eind negentiende eeuw verkeert echter in een slechte staat. De eigenaar, Waterwegen & Zeekanaal, belooft om het brugje nog dit jaar of uiterlijk in 2015 te restaureren.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zwevegem/restauratie-wenkt-voor-sint-pietersbrug-a2070674/
Andere foto's:

https://plus.google.com/u/0/photos/108608268574531364588/albums/6071998925980445121

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Canal Bossuit-Courtrai (kanaal Bossuit-Kortrijk)

Message  velo-ravel.net le Mer 3 Déc - 12:48

[quote="eeuwige reiziger"] Alternatieve reisweg is heel eenvoudig, daar je gewoon rechtdoor kan om daar de Kraaibosstraat op te rijden.
[quote]

Kaart aangepast.  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBJRyB5swm0.kBZYycPgQBeI
avatar
velo-ravel.net

Messages : 5000
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Transfosite [Zwevegem]

Message  eeuwige reiziger le Sam 3 Jan - 10:19

EHBO-kit voor fietsen langs kanaal Bossuit - Kortrijk
14/11/2014ZWEVEGEM - Aan de Transfo-site, ter hoogte van het mechaniekersgebouw heeft het gemeentebestuur een fietspomp laten installeren die geschikt is voor het blazen van fietsbanden met verschillende ventielen. Naast de pomp zijn er ook diverse werktuigen voor handen die gebruikt kunnen worden bij fietspech. Het initiatief van de fietsherstelplaats kwam tot stand in samenwerking met vzw Mobiel uit Kortrijk.

Elk type fiets kan ermee bediend worden: mountainbike, elektrische fiets, stadsfiets, racefiets… De bediening is simpel, na het plaatsen van de pompkop op het ventiel moet er gewoon op een knop gedrukt worden om lucht in te blazen.

In de kast naas de pomp zitten onder meer schroevendraaiers, inbussleutels, moersleutels, lepels… Hiermee kan iedereen met een technisch probleem zelfstandig een herstelling uitvoeren.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blsro_01375166

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Ontbrekende schakel [Harelbeke]

Message  eeuwige reiziger le Ven 27 Mar - 7:53

Start aanleg nieuw jaagpad
25/03/2015

HARELBEKE / KORTRIJK / ZWEVEGEM - Deze week start langs het kanaal de aanleg van een nieuw jaagpad. Het pad moet een veilige fiets- en wandelverbinding worden tussen Harelbeke en Kortrijk.

Na jaren van onderhandelen starten deze week de werken voor een nieuw stuk jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen Stasegem en Kortrijk. De stadsbesturen van Kortrijk en Harelbeke droomden net als het Agentschap Waterwegen & Zeekanalen al jaren van een veilige fietsverbinding tussen de twee steden en daar zou een doortrekking van het jaagpad een ideale oplossing voor zijn. Een klacht van voederbedrijf Dumoulin leidde tot heel wat vertraging, maar toen zaakvoerder Peter Lagae in september zijn klacht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen introk, konden de plannen definitief uitgetekend worden. Snel. Een half jaar later gaan de werken nu van start.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150324_01595867
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/doorbraak-voor-fietspad-langs-kanaal-a2265115/

Nieuw jaagpad zorgt voor vlotte en veilige verbinding tussen Harelbeke en Kortrijk
20.03.2015

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start in de week van 23 maart 2015 met de aanleg van een nieuw jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen Stasegem (Harelbeke) en Kortrijk. Dit nieuwe jaagpad biedt zwakke weggebruikers een veilig alternatief voor de drukke Spinnerijstraat.

Het nieuwe stukje jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk vertrekt vanaf de Luipaardbrug in Stasegem en sluit verderop aan op de Spinnerijstraat in Kortrijk. Het nieuwe jaagpad is 1,2 kilometer lang en heeft een comfortabele breedte zodat fietsers en voetgangers er elkaar gemakkelijk kunnen kruisen. De zwakke weggebruikers krijgen door de komst van het jaagpad een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke en parallel gelegen Spinnerijstraat.

Overkapping
Op vraag van het bedrijf Dumoulin, dat gebruik maakt van het kanaal voor het aanvoeren van grondstoffen, werden de plannen van het nieuwe jaagpad herbekeken en bijgestuurd om interactie tussen het fietsverkeer en de laad- en losactiviteiten van het bedrijf te voorkomen. Ter hoogte van het bedrijf komt over het nieuwe jaagpad een verplaatsbare overkapping waar fietsers en voetgangers onderdoor kunnen. Zo kunnen zij op een veilige manier passeren terwijl het bedrijf met een kraan goederen overslaat.

Vervolgtraject
Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken rond de zomer afgerond. Het nieuwe stukje jaagpad kost ongeveer 208.000 euro (exclusief BTW) en maakt deel uit van het Fietsinvesteringsprogramma. Waterwegen en Zeekanaal NV plant op lange termijn ook nog de aanleg van het vervolgtraject tussen de Luipaardbrug en de sluis in Zwevegem. Vermoedelijk starten deze werken in het voorjaar van 2016.

http://www.wenz.be/nl/nieuws/Nieuw-jaagpad-zorgt-voor-vlotte-en-veilige-verbinding-tussen-Harelbeke-en-Kortrijk-/#.VRT-dRoxBNE

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Doortrekking Beneluxbrug - Zwevegem

Message  eeuwige reiziger le Mar 26 Mai - 9:33

KORTRIJK/HARELBEKE/ZWEVEGEM
21/05/2015
Kanaal krijgt veilig fietspad

Beweging.net in Kortrijk en Harelbeke juichen de aanleg toe van een volwaardig fietspad tussen café De Lille in de Stasegemsesteenweg 2 in Kortrijk en de Luipaardbrug in Stasegem. Het pad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk is een veilig alternatief voor scholieren en studenten, die zo het gevaarlijke op- en afrittencomplex van de ring rond Kortrijk (R8) met de Stasegemsesteenweg en Spinnerijstraat vermijden. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat de kruispunten aan het complex beveiligen. Die werken starten op donderdag 28 mei. Beweging.net vraagt nu om het fietspad langs het kanaal door te trekken tot aan de Beneluxbrug in Stasegem en verder richting Zwevegem. Natuurpunt maakte de boorden al grotendeels vrij van begroeiing. "Het ontwerp is in opmaak, de werken starten in het voorjaar van 2016", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen & Zeekanaal.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/kanaal-krijgt-veilig-fietspad-a2330997/

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Sint-Pietersbrug [Moen]

Message  eeuwige reiziger le Mar 16 Fév - 18:54

Sint-Pietersbrugje wordt gerestaureerd
Krant van West-Vlaanderen/Gaver,
Vr. 02 Okt. 2015, Pagina 54

MOEN - Volgens jaar worden de werken aan het Sint-Pietersbrugje aanbesteed.

Deze week kwam Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (NVA) met het nieuws dat het Sint-Pietersbrugje zal gerestaureerd worden. Schepen van Erfgoed Johan Rollez (NVA) zegt tevreden te zijn met deze beslissing. "De huidige toestand van het brugje is al een paar jaar een doorn in het oog. Vlaanderen investeert nu om dit prachtig stukje erfgoed in ere te herstellen", klinkt het.

Het Sint-Pietersbrugje is een ophaalbrug die dateert van het eind van de 19de eeuw. Het brugje met de kasseien op de bruggenhoofden en de houten geleiders en staanders, waaraan schepen werden vastgelegd, zijn sinds 2004 erkend en beschermd als monument. Het brugje verkeert echter al een paar jaar in zeer slechte staat. Om veiligheidsredenen is het stukje erfgoed tegenwoordig zelfs afgezet met hekkens. "Toch blijft het Sint-Pietersbrugje een speciaal plekje hebben in het hart van veel Zwevegemnaren", zegt Rollez. "Toen het Willemsfonds vorig jaar op zoek ging naar het mooiste plekje van Zwevegem kwam het Sint-Pietersbrugje als winnaar uit de bus."

De restauratiewerken zullen in 2016 aanbesteed worden. Minister Weyts vindt het Sint-Pietersbrugje een lokale parel, maar hij heeft ook oog voor wandelaars en fietsers. "Het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt intensief gebruikt", stelt Weyts. "De streek is er prachtig. Als minister van Toerisme wil ik deze toeristische trekpleister verder versterken en dan is de restauratie van het Sint-Pietersbrugje gewoon een must."

Hoeveel de restauratiewerken zullen kosten, werd nog niet vrijgegeven


SINT-PIETERSBRUGJE IN MOEN WORDT GERESTAUREERD
30/09/2015Het mooiste plekje van Zwevegem, het Sint-Pietersbrugje in Moen, wordt volledig gerestaureerd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bevestigt dat de restauratiewerken in 2016 worden aanbesteed. Schepen van Erfgoed Johan Rollez (N-VA) dringt al lang aan op de werken. “De huidige toestand van het Sint-Pietersbrugje is al een paar jaar een doorn in het oog. Vlaanderen investeert nu om dit prachtig stukje erfgoed in ere te herstellen”, aldus Rollez.

Ophaalbrug

Het Sint-Pietersbrugje in Moen is een ophaalbrug die dateert van het einde van de 19de eeuw. Het brugje met de kasseien op de bruggenhoofden en de houten geleiders en staanders (waaraan schepen werden vastgelegd) zijn sinds 2004 erkend en beschermd als monument.

Slechte staat

Het brugje verkeert al een paar jaar in zeer slechte staat. Om veiligheidsredenen is het stukje erfgoed tegenwoordig zelfs afgezet met werfhekken. “Toch blijft het Sint-Pietersbrugje een speciaal plekje hebben in het hart van veel Zwevegemnaren”, zegt schepen Rollez. “Toen het Willemsfonds vorig jaar op zoek ging naar het mooiste plekje van Zwevegem, kwam het Sint-Pietersbrugje als vanzelf als winnaar uit de bus”.

http://www.focus-wtv.be/nieuws/sint-pietersbrugje-moen-wordt-gerestaureerd#

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Rooien bomen [Moen]

Message  eeuwige reiziger le Mar 16 Fév - 18:56

Rooien zieke bomen langs kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen
31.01.2016

Recentelijk werd bij enkele tamme kastanjes langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen (deelgemeente van Zwevegem) de boomziekte kastanjekanker vastgesteld. Om verdere besmetting van de ziekte te voorkomen zal waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de bomen morgen, op maandag 1 februari 2016, rooien en het hout ter plekke verbranden.

Een zestal bomen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen zijn aangetast door de schimmel Cryphonectria parasitica. Deze schimmel veroorzaakt kastanjekanker en zorgt ervoor dat tamme kastanjes binnen 1 à 2 jaar afsterven. Vooral in de periode voor de zomer (april-mei-juni) wordt de ziekte gemakkelijk overgedragen. Om verdere verspreiding te voorkomen zal waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de bomen daarom zo snel mogelijk rooien.

Verbranden
Het rooien verloopt via een speciale procedure. Zo worden ook de bomen in de onmiddellijke omgeving van de zieke bomen gerooid en wordt het gereedschap voor en na de werken goed ontsmet. Het hout van de gevelde bomen wordt onmiddellijk naar de vlakbij gelegen openbare loskade in Moen gebracht. Later deze week wordt het hout ter plaatse verbrand. Deze speciale procedure is noodzakelijk om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te houden.

http://www.wenz.be/nl/nieuws/080d4d76-c8c5-11e5-bdb7-005056a4002e/#.VsNhHvnhDcs

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Luipaardbrug - sluis [Kortrijk]

Message  eeuwige reiziger le Jeu 10 Mar - 13:41

KORTRIJK
03/03/2016

Bouwvergunning voor jaagpad

Waterwegen en Zeekanaal heeft een bouwvergunning aangevraagd bij de Vlaamse overheid voor de aanleg van deel twee van het jaagpad tussen Harelbeke en Kortrijk.

Tussen de twee steden komt een nieuw jaagpad, langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat een veilig alternatief moet vormen voor de drukke Spinnerijstraat.

Vorig jaar werd deel één aangelegd. Dat jaagpad vanaf de Luipaardbrug in Stasegem tot aan de Spinnerijstraat in Kortrijk, is goed voor een afstand van 1,2 km. Deel twee omvat het stuk tussen de Luipaardbrug en de sluis in Zwevegem. Van zodra de bouwvergunning binnen is, zullen de werken van start gaan. Vermoedelijk is dat ergens midden dit jaar.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/bouwvergunning-voor-jaagpad-a2634891/

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Canal Bossuit-Courtrai (kanaal Bossuit-Kortrijk)

Message  velo-ravel.net le Jeu 10 Mar - 23:51

eeuwige reiziger a écrit:
Vorig jaar werd deel één aangelegd. Dat jaagpad vanaf de Luipaardbrug in Stasegem tot aan de Spinnerijstraat in Kortrijk, is goed voor een afstand van 1,2 km. Deel twee omvat het stuk tussen de Luipaardbrug en de sluis in Zwevegem. Van zodra de bouwvergunning binnen is, zullen de werken van start gaan. Vermoedelijk is dat ergens midden dit jaar.

Ik vraag me af welke kant van het kanaal.
avatar
velo-ravel.net

Messages : 5000
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Stasegem

Message  eeuwige reiziger le Lun 18 Juil - 9:30

velo-ravel.net a écrit:Ik vraag me af welke kant van het kanaal.

Eind april was ik in de buurt, maar toen heb ik er niet aan gedacht eventjes tot daar door te fietsen. Ik ga er evenwel van uit dat het nieuwe jaagpad aan de kant van Stasegem ligt.

Er wordt immers vermeld dat de nieuwe fietsverbinding een veilig alternatief vormt voor de Spinnerijstraat. Daarnaast is het ook zo dat Bostoen ten oosten van de Luipaardbrug een nieuwe woonwijk heeft ontwikkeld. Op die manier roep je dan een interessante fietsverbinding in het leven voor bijvoorbeeld leerlingen die naar het Guldensporencollege fietsen.

Eigenlijk zou er aan de andere kant van het kanaal ook eens geïnvesteerd moeten worden in een deftige fietsas. Tussen de R8 en de Beneluxbrug ligt er nu een onooglijk klein fietsstrookje naast de rijbaan. Langs de Visserskaai is er tijdens de week heel veel verkeer, niet in het minst veel vrachtwagens. Niet aangenaam, maar ook niet altijd even veilig!

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Ontbrekende schakel [Harelbeke]

Message  eeuwige reiziger le Lun 22 Aoû - 14:57

Aanleg jaagpad start pas eind deze zomer
2 augustus 2016
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen, blz. 3

Harelbeke/Kortrijk - De aanleg van het tweede deel van het jaagpad tussen Harelbeke en Kortrijk zal vermoedelijk niet voor september starten. Dat heeft de nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) bevestigd. “De onderhandelingen met de aannemer lopen, maar of de werken nog in augustus kunnen beginnen, is onzeker. Vermoedelijk starten ze pas in september”, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster bij W&Z. Het extra stuk jaagpad loopt langs het kanaal Kortrijk-Bossuit en vormt een veiliger alternatief voor de drukke Spinnersijtraat. De bouwvergunning voor het aanleggen van het jaagpad is wel al toegekend. Vorig jaar werd al een eerste deel van het jaagpad aangelegd, vanaf de Luipaardbrug in Stasegem tot aan de Spinnerijstraat. Dit tweede deel omvat het stuk tussen de Luipaardbrug en de sluis in Zwevegem


eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Ontbrekende schakel Kanaalweg [Kortrijk - Zwevegem]

Message  eeuwige reiziger le Lun 2 Jan - 11:30

Eindelijk veilig van Kortrijk naar Zwevegem fietsen
Fietsers veilig over afgewerkt jaagpad
27/12/2016

ZWEVEGEM - Fietsers kunnen vanaf volgende zomer veilig van Zwevegem naar Kortrijk fietsen. Het jaagpad langs het kanaal Kortrijk-Bossuit wordt doorgetrokken. Vrachtwagens en fietsers kunnen daardoor niet meer in conflict komen.

Goed nieuws voor wie regelmatig van Zwevegem naar Kortrijk fietst. Vanaf volgend jaar kan dat op een veilige en rechtstreekse manier. In januari start de aanleg van het laatste deel van het jaagpad dat Zwevegem met Kortrijk verbindt. Dat laatste stuk jaagpad ontbrak nog, waardoor fietsers nu langs de drukke Kanaalstraat moeten rijden of over een hobbelig grasveld.

“Het nieuwe jaagpad wordt aangelegd tussen de Luipaardbrug in Stasegem en de sluis in Zwevegem”, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster bij Waterwegen en Zeekanaal NV dat instaat voor de aanleg van het jaagpad. Ook wie tussen Zwevegem en Kortrijk vertrekt, kan van het jaagpad gebruikmaken. “We voorzien in aansluitingen ter hoogte van de Iepersestraat in Stasegem en op het fietspad van de Beneluxlaan. Een laatste aansluiting komt ter hoogte van het fietspad van de rotonde op de N391.”

De werken moeten klaar zijn tegen het einde van de zomer. Het nieuwe jaagpad is drie kilometer lang en kost 550.000 euro, exclusief btw.

Weg van vrachtverkeer

Door de komst van het laatste deel van het jaagpad, wordt nog een ander probleem opgelost. “Langs de huidige fietsverbinding liggen heel wat watergebonden bedrijven. Om interactie tussen het fietsverkeer en de laad- en losactiviteiten van deze bedrijven te voorkomen, worden de Kanaalstraat en het oude jaagpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Die regel gaat in van zodra het nieuwe jaagpad afgewerkt is”, zegt Van Vooren.

De planning van de werken stemt de zwakke gebruikers tevreden. De voorbije jaren ijverde 'Beweging.net Harelbeke en Kortrijk' fors voor de aanleg van dit pad, om zo een veilige verbinding te creëren voor onder meer de schoolgaande jeugd die van Harelbeke en Zwevegem naar Kortrijk wil fietsen. “Wij zijn heel gelukkig”, zegt Rita Beyaert van Beweging.net. “Zeker met het feit dat de laatste fase in één deel wordt gerealiseerd, van Stasegem tot in Zwevegem. Zo kunnen mensen eindelijk die volle verbinding veilig en met de fiets afleggen.”

Dit laatste stuk jaagpad is de laatste stap in de voltooiing van de veilige fietsverbinding. Eerder legde W&Z ook al een nieuw jaagpad van 1,2 kilometer aan tussen de Luipaardbrug in Stasegem en de Spinnerijstraat in Kortrijk.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170101_02653610


NIEUW JAAGPAD LANGS KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK
24/12/2016

Begin volgend jaar start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de aanleg van een nieuw jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het nieuwe jaagpad komt er tussen Stasegem en Zwevegem. Het jaagpad is ongeveer 3 kilometer lang en heeft een comfortabele breedte zodat fietsers en voetgangers er elkaar gemakkelijk kunnen kruisen.

Het pad moet een veiliger alternatief zijn voor fietsers die aan de overkant van het kanaal langs de drukke Kanaalstraat fietsen. Langs deze oever liggen heel wat watergebonden bedrijven en in de loop van 2017 wordt er nog een bijkomende kaaimuur gebouwd. Om interactie tussen het fietsverkeer en de laad- en losactiviteiten van deze bedrijven te voorkomen zal de Kanaalstraat en het jaagpad tot aan de sluis van Zwevegem worden afgesloten voor fietsers en voetgangers.

http://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-jaagpad-langs-kanaal-bossuit-kortrijk

http://www.wenz.be/nl/nieuws/73c8681f-d193-11e6-bbf4-005056a4002e/#.WG5b31PhDcs

eeuwige reiziger

Messages : 2221
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 46
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

Re: Canal Bossuit-Courtrai (kanaal Bossuit-Kortrijk)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum