Forum lie au site www.velo-ravel.net
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400)

4 participants

Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant

Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Ontwerp fietsbrug [Watersportbaan]

Message  eeuwige reiziger Mar 15 Mar 2016 - 11:28

GENT
10/03/2016

Deze brug komt over de Watersportbaan

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 8475030

In 2019 kunnen we met z'n allen over de Watersportbaan heen fietsen, en dat over een futuristische brug met Buffalo-allures. Architect Pieter D'Haeseleer en zijn team wonnen de ontwerpwedstrijd met een brug die aan één zijde van het water ophangt aan een grote blauw-witte haak.

De bouw van de brug kan dit jaar al starten om begin 2019 klaar te zijn. "De brug wordt een cruciale schakel in de hoofdfietsroute Westerringspoor, die het voormalige station van Oostakker verbindt met het station Gent Sint Pieters" zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Verwacht wordt dat dagelijks zowat 3.000 fietsers en vele voetgangers de brug zullen gebruiken", aldus schepen Watteeuw.

De constructie zal 80 meter overspannen.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/deze-brug-komt-over-de-watersportbaan-a2642144/


GENT
24/08/2015

225.000 euro voor wandel- en fietsontsluiting Westerringspoor

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) maakt werk van de Gentse wandel- en fietsontsluiting. Zo maakte ze 225.000 euro vrij voor de aanleg van een veilige fiets- en wandelverbinding op het Westerringspoor, tussen de Drongensesteenweg en de Watersportbaan.

De werken kaderen in het project 'Inrichtingsplan Malem'. Dat project moet de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groenassen. Er is ook aandacht voor bebossing en recreatieve voorzieningen. In 2011 werden al de werken van het deeldossier 'Brughuizeken' uitgevoerd ten noorden van de Drongensesteenweg. Toen werden de volkstuinen heraangelegd en kwam er een fiets- en wandelpad tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Een jaar later volgde de aanleg van de brug over de 'Studentenleie' op het eind van de Oud-Strijderslaan. Recent heeft de projectontwikkelaar van de woonsite Alsberghe - Van Oost het Alice Béviairepad aangelegd vanaf de Drongensesteenweg tot aan de vijver ten zuiden van het woonproject.

Door de goedkeuring van de subsidie van 225.000 euro door minister Schauvliege worden de wandel- en fietspaden vanaf de Drongensesteenweg tot aan de Noorderlaan nu aaneengesloten. De resterende 96.000 euro die nodig is voor deze realisatie, wordt door de stad Gent voorzien.

Najaar
De aanleg van het fiets- en wandelpad start nog dit najaar. Eerst zijn enkele voorbereidende werken nodig, waaronder het gedeeltelijk afzetten en rooien van bomen en struiken op het tracé van het pad, het gedeeltelijk dempen van een waterloop tussen de Leie en de sportvelden, de bouw van een nieuwe uitlaat in de Leie en de afbraak een bouwvallig gebouw op de gronden in eigendom van de stad Gent. Het pad zal 530 meter lang zijn, drie meter breed en krijgt een cementbetonverharding.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/225-000-euro-voor-wandel-en-fietsontsluiting-westerringspoor-a2433400/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Malem [Drongensesteenweg - Noorderlaan]

Message  eeuwige reiziger Jeu 21 Avr 2016 - 10:13

Malem

Project: Landinrichtingsproject
Provincie(s): Oost-Vlaanderen
Gemeente(n): Gent
Projectleider: Evelyne Goemaere

​Situering
Het plangebied is gelegen ten westen van Gent, net naast de woonwijk Malem. Het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, het waterzuiveringsstation, de Leie, de woonwijk Malem en de Watersportbaan vormen de grenzen van dit projectgebied. De Drongensesteenweg doorsnijdt het plangebied.

Het inrichtingsplan (100 ha) is onderdeel van het landinrichtingsproject Leie en Schelde.

Beschrijving
Het inrichtingsplan Malem is een uitvoering van het richtplan van het landinrichtingsplan Leie - Schelde. Dit richtplan werd op 30 juni 1998 goedgekeurd. Omdat het project Leie en Schelde een grote oppervlakte beslaat, is het opgesplitst in een reeks deelprojecten of inrichtingsplannen waarvan dit project er één van is.

Het doel van het inrichtingsplan Malem is de natuur aan de rand van de stad veilig stellen, mogelijkheden ontwikkelen voor natuureducatie en veilige verkeersassen realiseren bij de uitbouw van de stedelijke groengebieden. Er gaat aandacht naar bebossing en recreatieve voorzieningen.

Stand van zaken
Deelgebied Brughuizeken (noorden van Drongensesteenweg)
In de periode 2011-2012 kreeg het deel ten noorden van de Drongesesteenweg opnieuw een functie.

Voor de herinrichting was het Brughuizeken een verlaten terrein. De oude volkstuintjes waren al jaren verlaten en het voetbalterrein werd niet meer gebruikt. Het gebied had te kampen met sluikstorten.

Om sluikstort te vermijden kreeg het gebied een nuttige functie voor omwonenden en bezoekers : een centraal gelegen parkje met open zicht op de Leie, openbare tuintjes die door de buurtbewoners zelf beheerd worden, volksakkertjes waar groenten gekweekt kunnen worden, en een autovrije fietsverbinding langs de Leie die het westen van Gent ontsluit en een zuidelijke toegang tot de Bourgoyen vormt.

Fietspaden, voetpaden, park en openbare tuintjes

Langs de Leie kwam een betonnen fietspad van 3 meter breed. In de berm werden essen aangeplant. Dit fietstracé tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg is een verlenging van het veel grotere westerringspoor. In een tweede uitvoeringsfase - dossier park Halfweg - wordt dit tracé binnenkort verlengd tot aan de watersportbaan.

Waar vroeger volkstuinen en voetbalvelden waren, werden kleine wandelpaden voorzien en ruimte voor de ontwikkeling van volkstuinen van en door de buurtbewoners van de Brugse Poort-Rooigem. Boerse Poort is een ecologische volkstuin en bestaat uit de individuele moestuinen op de Akker en in de Malpertuin, groepstuinen in de Tuinkamers en een werk- en ontmoetingsplek: het Kot.
Op sommige plaatsen werden de oevers van de al bestaande grachten verbreed. Zo krijgt de ontwikkeling van oeverplanten terug een kans.

Het westelijk deel sluit aan op het brugje naar de Bourgoyen, en werd ingericht als open ontmoetingsplaats met spelelementen.

Deelgebied Malem Zuid (zuiden van Drongensesteenweg)
Vanaf 2011 onderging ook het gebied ten zuiden van de Drongensesteenweg een grote metamorfose door de ontwikkeling van het woonproject op site Alsberghe-Van Oost.

In 2011 legde Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) een fietsbrug aan over de StudentenLeie nabij kerk van Malem (Oud-Strijderslaan). Deze fietsersbrug zal aansluiten op het fietspad langs de westelijke oever van de Studentenleie.

De VLM en de stad Gent werkten ondertussen de plannen uit voor de herinrichting van het park Halfweg tussen de Drongensesteenweg en Noorderlaan. De stad Gent maakte het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Park Halfweg op. De VLM maakte de technische plannen op voor de herinrichting. Het gaat over:

- aanleg noord-zuid fietspad aan de rechteroever van de Studentenleie;
- aanleg van oost-west fietspad tussen het woonproject en Halfweg/Noorderlaan

- inrichting van een park- en bufferzone
- aanleg van een speelzone
- aanleg van wandelpaden en rustplekken
- uitbouw van natuureducatieve voorzieningen

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 2257135031_3d%20visualisatie%20(Small)

Planning

Fietspad langs de Leie
In 2015 legde de ontwikkelaar van het woonproject, Optima Bank, al een stuk fietspad aan binnen de woonzone, dit tot aan de vijver.

De VLM zal in 2016 het Noord-Zuid Fietspad verder aanleggen, aan de rechteroever van de Leie, tot de Noorderlaan. Het fietspad zal ook aansluiten op de brug (aangelegd in 2011) over Leie. Via het fietspad en de brug, zullen fietsers vanuit de woonsite vlotter en veiliger het centrum van de stad kunnen bereiken.

De exacte timing van de uitvoering van de werken is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In februari 2016 zullen de voorbereidende werken starten nl. het afzetten en pleksgewijs rooien van bomen. In een volgende fase zal de aannemer de langsgracht langs de Leie droogzetten, het slib uit de gracht ruimen en de gracht gedeeltelijk dempen.

Vervolgens zal het fietspad, in 3 meter beton, worden aangelegd. Langs het fietspad komen ook nieuwe bomen.Meer details zijn te zien op het technisch overzichtsplan:
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Malem/TECHNISCH%20OVERZICHTSPLAN.pdf


Om de oversteek van de fietsers ter hoogte van de Drongensesteenweg veiliger te maken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraaggestuurde lichten voorzien aan de kruising van het fietspad met deze invalsweg.

En ter hoogte van de Noorderlaan komt er in de toekomst een brug over de Watersportbaan. De stad Gent maakt hiervoor de plannen op.


Park Halfweg
De herinrichting van het park Halfweg is gepland in 2017.

De VLM heeft de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend. De plannen liggen ter inzage bij de dienst stedenbouw van de Stad Gent van 10 maart tot 9 april 2016.


https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Malem.aspx


Aanleg fietsverbinding in inrichtingsproject Malem
09 februari 2016

Eén van de doelen van het inrichtingsplan Malem is de realisatie van veilige verkeersassen bij de uitbouw van de stedelijke groengebieden.

​De verdere aanleg van de fietsverbinding tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan in Malem (Gent) is aangevat. Sinds vorige week lopen de voorbereidende werken waarbij de werfzone wordt vrijgemaakt. De aannemer heeft de ruïne gesloopt en - waar nodig - bomen en struiken afgezet.

In een volgende fase wordt de waterloop tussen de Studentenleie en de sportvelden UGent gedeeltelijk gedempt.

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Aanleg_fietsverbinding_in_inrichtingsproject_Malem.aspx

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Jubileumtocht naar Oostakker (24 juli 2016)

Message  eeuwige reiziger Jeu 28 Juil 2016 - 23:37

Oostakker-Lourdes ligt op een steenworp van het Westerringspoor. Ideaal te combineren dus. En alhoewel die fietsroute me niet onbekend is, werd het de eerste keer dat ik ze in één trek zou affietsen.

https://velo-ravel.forumactif.org/t1789-jubileumtocht-naar-dadizele-21-juli-2016#9631

Na de drukke N424 even genieten van het zicht op het water. Eerst het Grootdok met zijn grote, moderne mastodonten. Daarna de oude voorhaven die met zijn haveninstallaties en schepen je onderdompelt in het maritiem verleden.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 UTpFYfyaGi2oalgRaz2zZMJyW2m-XE5Wdjxu8tcWb0e2oa3zE9_DSYIyNwiPPFeChMvBJ2bYBDAmUDHkbR940XuJox33RXu5gaHdLcak89xRAS3_rIg_yToZok9j-6C9CLZohvI1eIk0PJv38MEHUHxNfqVGL1V_0_U6y9fuEZbeGjeQvkXRSJ10_wk6u7WIV0Xk5zkcAHSQvm2qrIBt6dnhrss6zruD6kAUH_PKBXJZbjgR4vLLzbeZ1wRC8ssJp6Vj1ilx_IdB4HNHvcBtIGuAwdBPksn6hByqCgCieckuQD4iN1nq6H3Tvqc9QWxFx5x_bN4laOzdn6TKXSqyFMyxE0gv8RmhfFtessoXogeqy9jPYOSWHVgHAJDf_9841LPJGAS2knjMG0sB0F7UFzSBbcqez-kabZpc0mY67jWfvCtL8odM-P4E8snuqB2XvWEvjwSYwpzfmBcgdVvQcQJEZAZ2kVKmWEXWd2xUbkPszteBhYW1vV4RoF6sHdhuM-P8ZTbd4N4goemtxOUFGBpNpm4KObajaWW--LVnGjs0asxkcKWHIh9up8mDWZbjJu2YkTSy6QS1PgEUhISoDWCYwRT1fcw=w935-h623-no

Het smal fietspaadje van de spoorwegbrug (euh, eigenlijk mag je het niet, maar iedereen doet het...) bracht me naar de Buitensingel, waar een pad in onberispelijk asfalt me snel tot bij de overweg bracht om er vervolgens bij de Hakkeneistraat te kunnen aansluiten.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 IRdDqD1T1MFh6vteaR5npfoHUfQKN6pXvbCOcsYVaoI8dXcxo7PFr8wMSHommtJ4v4chyCG9kQSGOClyaMExpuO_jUyAieUG9cCddBwxpm9QH9ZEKSeIvBLFDi--ckeD1uJv9NwoyTuQ42wnpYn9SVs71xPcUeodwsAdnizUFb3fp8pjDaIfKsoyTPcPRVSEQ_JE8Jh5SffYqXQVmfNFi9UZzZvinPJjv3zqgnFjyY7gxQpFsxoe_UYVsHockrBKvKHGkfoEK34_dHDIsiGhgd2MkVhoDKXWRNoGrv2iRN_yZbWAg1ptbRkffr4vAO9ctGR3ONv63DVfS9VIzrQvkuy-KU7YzHWmWOgPT5hSEpeXAZZ0_P9t2q5zIt1cCgWBUYHjtO4sR_cW2ttDYYM2GI5U89h3Ql5r-zllDMovONf-zlBCfV-IFfvTwIXABmYlQJWvfyGj70z3lSCblDf8DI4zS96nCvbGJ1baqW-a1elriAuW99jse1rQvnIWwPksLP63jKdFKYTswqUGBkhH__fq_PQRQZWIl8l45ZFo-Xyd1aB2ax3wMYRFBgycLhSbORlY8JPjwCxwpsf7UD3RCbDG9JlNCwo=w935-h623-no

In plaats van in westelijke richting door te fietsen, besloot ik toch eerst eventjes aan de andere kant van de spoorweg het Gaardenierspad op te rijden. Geen asfalt deze keer, maar wel onberispelijk beton. In geen tel bracht het pad me bij de monumentale fietsbrug en op die manier over het Verbindingskanaal. Even halt houden om te kijken naar die buurt die na jaren verval en verwaarlozing een nieuw elan aan het krijgen is.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 PRmDslAzsFxNKgaQ7MFi40My9nwNTXecyQfsVokZyqKUwxuEanHU3shdd60p2Xu0KbT0El5fMcCDedEzs-zNByVEV2TjMrhaCUvYs1y9YFxDwJSEmfRK5DQrBDTUrrirRoOidJbUxNdFHyJFCNgkhn8SAuLKk7sSdN4iSBy18p2UJsVXIs60WsMsW-C1ec4Tgm5iNAPpcrkMWG2paTIHWD-d9fJV4IKMR13PyiaiuG-5ZcZUT1kVaZMlY2EETfsko7gi7PSNYRjdctvNz_7dQY1VpD65cShTEqBPOXCngh903TZYtOJpAtf8VCNzyLhfUn3n93jZsUL9SqSXNXUVIgBM-1WhnU-X4qFYtQzmLOzkQw07h1XBPAyMJOk6ry_KkTbrXEKkIue82qscEs20kCTz-dRg-rMfFe8Bizz3uK10MNkX9-xVo1DiFmxz1wGDTViSfVVyqdRVFaYNnV4S077-BvkT6a15ZVzSVJAYzMtPrtVk3r30ZquoEI2GQAb0FOGnK5CuuFT9I2cV6wfVL9PEAJ6YSnFhlqQf_bt0YZnVJNcnlcnQg7eg0FcIJcx1BvbtdXQA0V-Qf9CT4OZuwReTj-sUAGs=w935-h623-no

Na deze uitloper ging het weer richting Hakkeneistraat om er na de Morekstraat aan te takken bij de rest van het Westerringspoor-fietspad. Tot aan de blauwe fietsburg over de Brugse Vaart wisselde het zicht rond het fietspad: van heel open en breed tot met bomen omzoomd en ingesloten. Een boeiende afwisseling. Een parcours dat blijkbaar ook gesmaakt wordt door flink wat lopers, zoals ik kon vaststellen.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Me1JwEcu1oC0AHl2XChMdl-kJ_isOiLZDCxeZPp0jKrjhA0kGuS92PoYOLPrizIkevO1UL2BO8WEj0n2y_zPYQdHNGeyC0-7_avZxwdl-k-Bc_5Ypbu8LVA3SY5YsZrATDd82qh8YwXpbg3KuU10qwssmjvZN7zGcGr5MxERR-cks-fzaOCzWTaFzMT3VDzMbDiAyY_H0fza6akHLCXKdKhM5rcND1GArUAQIiPxEQzdJ1_UOI2O49fFVcPKtwo3i3JNYa-m3ymzTwQW7UWUQrDBf92TNpx3V6y7quC_ybGAVZaiqxZ85atWSeRo18j-SmWpW886VYpRabZrr10L16_-E36Q3vmNie2bJiV4PbPyFAVxIUPkc70ss_1FgWzBgZA9i0lMLfGA3PkJu86uHAwd4sU8cA2q0zptIY3sONNsdf1iZAOQtD4vMtUsiESlWka35gwtZvuAVL9VsIbzJf__qDaqQjMm9nLUTgwyIzwcPTxSMn403MMk7vXYE5sRStwAUd1VDWOgeDLkp52RFbiOnQnSz3f1Zs5iMoi7t6NDu76wnSAZap0fY-z04QQQdaVSIU121l2-ycSbiLbkpiUVvz2gcvc=w935-h623-no

Na de Brugse vaart boort het fietspad zich door het groen van het Fluweelpark dat, na de Brugsesteenweg, overgaat in het Malpertuuspark. Daar loopt het eigenlijk fietspad van het Westerringspoor dood in de bossen nabij de Noormanstraat. Daar ligt een brugje al enkele jaren werkloos uit te kijken naar de eerste fietsers...

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 NmXcuEhUYOjOjPUX4ir8HeMC4RsCV8OomUOEYn8vUmoMWbL4jkcTlJHeTLq9eBavHDMWlDxH0mwFXQoqZsagiZnuReKkRCWdHQD-FZhdxkOcC0oDsjNZ_VQ5z8AQGi4xHWyGs8J5NQoAZnI_fz-jGeR-9iC2hFSF8PkFZzTYRIYXW_oRgdoalBUecTQm7R-XXExwol8sh2mC7ezqI0a-mt5AEpIO-8267-g0SFGJLuyvRlBMU3xtuR2q1DPg4lmOz_hWsBbOtuts9h-2ZIbFNK5NIHG3A13AILmTjrI5Hl9B-uI16U2MR5CiKzQ75z51Edfgi8oVe8O2BVCdLcvqXUrxKDIRSVPF12VdPi-GEq5o0Ke92OtlymzVuJPBeAkuEM5SRn5u4un7I9TO88pjUi0y-GdNe1So1fvEous7gHqLQu99e8Ol1NSbpSW-IYYDR4wdnqMfaopcFb8XNl9inRLnamalLXBFmxUJioEBgeNtlYgOJ0Mn-I8uB6vDgNfGwCFJte1xLhRP6UuPb7Q0LyHTbCvs9Xx3SgIWHbZABXK6OE_YurCU-McbuzvAxde8Z2Anex6gP1XCCICUB0vMKd3JeKrpwXs=w935-h623-no

Gelukkig brengt het grindpad door Bourgoyen uitkomst. Bosrijk groen, maar ook de fleurige weelderigheid rond die tijd van de meersen vergezellen je op de tocht erdoor. Kijken en genieten. Wel blijven uitkijken, want er komt heel wat volk op een zondagochtend van al dat moois genieten.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 C36Uk_zK17JhWWKd87UBI40qeNoBb-7U5gamf90EW5p2TOt0W006AZm1RhSYmCpFufVT7dwNDyrVQ6Uf4Meil96cqiQuFISCEhrNWOLos7TDYQSCEid5xP8LJSzpJ8sAV-LnmMlPpaJt_E19lxv-9BYn7kXw2-lom7jeYJTzOxXp8uAJVFMMp8cGPMRPcWISHX970uk1oqDylC8s4EXuKbGRQRCOZXg3Sqq-8DubknCL70AMARI_ADpunJNEDKDZ1GyKU6aaOs4Ay0mON3N2ygQaQpK_1ZrzGNQY6OO6cP0UE4UEZf8bI0v_wQWZ9CYgEtW-Z0IxZqlAqxyXLzYptZgN19SdGUiiR9TA4VsVXlscJKfvI0SJTCGIX6Y_OT9BdvieL2EQt21gCVgdb2_0NUtg-avgZ8ZFcmjMGf90v9XTOd4iSeuoOs-InxfkHhorvZIIdi2oSqHsXW8sSBMq3crGT7cBrxV5tcpHj-r65qQPSWdDjyEcSc4_s8r1C-xN8YVkK3Vcroo4aJiFJPhVVzjYr7-CPa3zGMUrlf9NaJUebysGCkqDMWwNI6JinZpQzz57oI4CWczGFMgiW6Cx8Qb3FdLIhXE=w416-h623-no

Eens de ontwateringsmolen in zicht komt er eigenlijk een einde aan de oude spoorwegbedding. Tot aan de Watersportbaan brengt de grillige loop van de Leie je naar je bestemming en niet langer de rechte lijn van het menselijk ingrijpen. Tussen de Ghandistraat en de Drongensesteenweg ligt er al een aantal jaren een schitterend fietspad, maar een verlenging was beloofd.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 BWM5kVNEwS8S3SvmVQtrUt8eLXI3GT5z9SzHFXtcKLB39vZo-_shASYWKBoBerVdaZbfs-5dnoLebSvf7nmPHkrI8JaIXKP2FFdDP_7a8MoC3qXTx4lToOqibT4PL399EDWGLWS8V5qE2faxba-ppUv432oXFSWe2Ahk9ykdmz-oD6QxwyLqsm9475ZlTKNHsxsQPzZrmj3PVfvdlnMpiIuNkbmHSw5vZX8fhR6BTJXb1L2Z-TLfqmS_fQ05yS5jHKsv5yHTQLcv8_AokOfa8ix1pdSxMQFpk3886M60-lBVjdckMzGbQWocX_rJQza0iGiiatqSPxmRFBx37rZ8uoRDyiixtQIKGJSwKUI2kHkNMPU49C5NAYLGtVoYFLlD0CSFhGeJ2wF6-5jvQyxbVcr70kE5S3P3KFiFJmsKmrRLRWJNatXQbXolri4CRQRw4jiaMxD36YIgheNEMKpl0DOtqh49cHoNCy4TOP9dn4WKypNiKbzujcHB9s9jrboTkKXHY3dfVVU-wFUJkgms5JfMx-BXyw_9ZRsixqhCWz00zXd2U76ywZi5K7Ps9Y8UCltlodNaT6smNjyf4IH67iBQqftPnVk=w935-h623-no

Met de voltooiing van de site Alsberghe-Van Oost is uiteindelijk ook het fietspad gekomen, het Alice Bévirairepad. De aannemer van het bouwproject zorgde voor een verbinding langs de langsgracht tot aan de vijvers, maar ook voor een fietspad in westelijke richting dat later ook nog een uitloper zal krijgen.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 YHqhr0ZWSeawlCIEPp9Bq7T6nnV0aAcCROnc1dJ2O6KTso9FvRUiu-4UmuUE05S_pjnCMFUKYGc2hmPUsiD1K2xinvClryobgYxHcnvhoOJJ6YF4xpDoHxhU1Nz5s8GMlfR7trz4gfYHj7IjOcPmX2033SDhRbBhz7CWnTQuS8OD0-QaLD1RNLxxuw6josTA2Or1kL9TQJmk8uKGPu0We4hN9d4fY7tnkrx8NfGrR17XduzAiWBWRcl4CfNoN2_jhUGGVFX5Kr53rnsFztxGNBjPoYN_Fho1Zqa0S5Zp5RvSPMRSWNb6T7A6iY56Cu5lP5zrPmXmPutmGY6OipmewqeABek9IfSfqN9cq7Ow1WpEVkM26ZumefS681H3weUiVYreeoOwMht_fw3NvljjydVz6hcwxljtk8uLOqof163tjRmjcVCsqQjnEFguey2bRZpb18rcrWTAcYQPj8C_2E75XMcGFX5BqO3RQ0AYFkxPaylsfPiLvs_V6Mw5XuCUggJmPbv-4YdA8QkWOo6MMkg0taPM1ujdLy-1I59acASJeipZW8PS1opOoJU8FyCR3MDE13pxhLnxizfWBobeURNy3B-aseE=w935-h623-no

Tot voor kort hielden een aantal door de tijd gekromde wilgen de wacht aan de Leie, daar waar het Béviairepad van de parallelgracht afweek. Hun dagen waren al geteld, maar pas recent was een einde gekomen aan hun bestaan. Daar lagen ze dan, om de oversteek van de langsgracht naar de Leie mogelijk te maken.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 U-AUyiRiu26vwEEyCYprQPklnu1YCz1kQbMgsiraIiI-fhHZ_Q9Ethuqb8bLBpxzyyxFS-5JGuz8K0mxmAfZovl2ajOY5Cau69V-yS7hVD89ZN01k8J3xtVkzSLyt3Aw7AVuWFmaFRIzEAc3qG3GbuyZuMH_9yKhRA77ekAaqcNd0ynlgzzNZyEX0VGlxt-pFOZZDAfHlXMNoAmZ78vsjQ-0hvWHn7Ql34jlK8IaRzM5KPTT8J2K2ZsV3Q7QXAUwdY_7UiKdMuwaRYtL_VnsHggJp6vCBgZMMSnZq7XAsX1OT6Y0T8UeaSBR0NRcZJCjmcZgbxcylhWTzooJbvRo3Oo-RsNI_vSzzjHnnPclxFkVJCapVqNQtU6_znNYBwgBItr3z4OVwaZ8JHpKL8ZnreixP37ZCZ_1BkGLLMI6Ab9i5GC3Osu1UDjGeVw3auOtbCdbvWZ-2-v1__xc0qG6j3h60KserqqZm72QMb9x92vYmaZbAzoYYJOK8jy05omY_F0HYr74Ha0t1OoxnzR_0y8Sq_pg4q-acPH7s4dvO82W9Se_8fng3OiCRzV6SmNJKnpZ6PiU-qShDBxqe68Wg0CtA2kn8N4=w935-h623-no

De langsgracht was op die plaats tijdelijk gedempt. Vanaf daar eigenlijk verboden terrein, maar er was toch niemand op deze zondag... Al heel wat grondwerken waren achter de rug. Min of meer tot waar het nabijgelegen tennisterrein een bocht maakt. Dat belooft voor de toekomst. En dan is het uitkijken naar de fietsbrug over de Watersportbaan.

Wordt vervolgd, dus!

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Y3yY4ZenaFO55TbY5hOImfzZVrMW9I-jZo_MTgu8qH__LFwT4qHQM5JCHDhbzINxo0CWbP8p9UM1lyagitmPwYK2F9eYM032zCI36HTjjHngCid-EaYKFm9vZz0cNvdmV3khncGYzLMZ6636-UNJdyTqmt4TvptNj_xVW3Grk8atL5AC8VHPs0jQ9iZRI7TjxMNeNzn3_8JeHLTFQQNm-OPi_6IYbcDYa7Daf2RtuMgzKhEGHzOeqN6obCiP03j9RDfHgPXzSHoRUFv55-778KSLNlhrurJlrPWPWR81UlSmyfNSNfuQ9qhNFzRRu-yiwq5AAFiGAJc0Vzl0fIHkcURzSe-3WzuJuPLV9BQ-RrKQLMUCjEZ9gixnPPFF7P5eTK0HjZUX2kOtvvtNeyIdBD0ZWauFaJMiICWyMWXOs86rbdyqC4xwPp9HcX0HESTo5gVJ8t9golQLmAZvPPv9fMBz22zTQreaf-8hCAJ2d6vL_uXEtniZnDUZ06-SVgwFxJbApS5kD84F_BhvLG1bGsnSdG5Kw6exe2yG1mmEoiRs0WVy5jaDO4fplh53v4uc9HJqkKlBGTNAJ7zv1TehyqwAZEZaE28=w935-h623-no


Ander beeldmateriaal:

https://goo.gl/photos/HJZRUmQTqCSjhRARA

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Veilige oversteek Drongensesteenweg

Message  eeuwige reiziger Mer 30 Aoû 2017 - 0:50

Malem

Project: Landinrichtingsproject
Provincie(s): Oost-Vlaanderen
Gemeente(n): Gent
Projectleider: Evelyne Goemaere

​(...)

Om de oversteek van de fietsers ter hoogte van de Drongensesteenweg veiliger te maken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraaggestuurde lichten voorzien aan de kruising van het fietspad met deze invalsweg.

Nieuw fiets- en voetpad: Drongensesteenweg veiliger over te steken
26/07/2017

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Nieuw20Fietspad20en20lichten20Alsberghe20Van20oost-4

GENT - Met de fiets of te voet de Drongensesteenweg oversteken is deze week een stuk veiliger geworden. Ter hoogte van de nieuwe woonwijk ­Alsberghe-Van Oost is een nieuwe oversteekplaats afgewerkt. Die verbindt de noordkant van de steenweg met een wandel- en fietspad langs ­Malem tot aan de Watersportbaan. Het plan is een onderdoorgang te leggen onder de Drongensesteenweg. Maar dat is nog niet voor meteen.

Voor fietsers is de oversteekplaats een belangrijke investering: het Westerringspoor, een lange fietsroute ten westen van de R40 is nu relatief veilig verbonden tot aan de Watersportbaan.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170726_02988129

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Gaardenierspad: waterproblemen...

Message  eeuwige reiziger Dim 7 Jan 2018 - 10:30

https://fietsbult.wordpress.com/2018/01/06/nattigheid-4/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Voorbereidende werken fietsbrug Watersportbaan

Message  eeuwige reiziger Mar 20 Mar 2018 - 1:04

Te weinig gebruikt, te duur en te vervuild: 5 openbare barbecues in Gent moeten weg
15/03/2018

(...)

Tijdens voorbereidende werken aan de fietsbrug over de Watersportbaan zijn allerlei glas en afval aan de oppervlakte gekomen”, zegt schepen voor Openbaar Groen Rudy Coddens (SP.A). “Het gaat niet om rommel van de barbecueërs zelf, maar om een historische vervuiling (die vorig jaar ook de hondenlosloopweide aldaar parten speelde, nvdr.). De grond moet volledig worden gesaneerd en dat wordt een werk van lange adem.”

(...)


https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180314_03409467

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Fietsbrug Watersportbaan

Message  eeuwige reiziger Mer 25 Avr 2018 - 21:48

Nog geen fietsersbrug wegens te duur
CONSTRUCTIE WATERSPORTBAAN KOST PLOTS VIJF MILJOEN MEER
20 februari 2018

GENT De fietsers- en voetgangersbrug over de Watersportbaan komt er dit jaar niet. De stad gaat op zoek naar een nieuwe ontwerper omdat de brug plots geen drie maar acht miljoen euro zou kosten. Architect Pieter D’Haeseleer begrijpt het niet. “Natuurlijk is die brug duurder, want ze moest plots langer en breder.”

De fietsers- en voetgangersbrug over de Watersportbaan was één van de paradepaardjes van het stadsbestuur. Ze moest het sluitstuk worden van het zogenaamde Westerringspoor, een lange fietsroute op het traject van een vroegere treinroute. Een deel daarvan werd al in de jaren 80 aabgelegd en de stad doet inspanningen om alles nu met elkaar te verbinden.

Via een openbare aanbesteding werd de brug twee jaar geleden al toegewezen aan het ontwerpteam BWB van de Gentse architect Pieter D’Haeseleer. Het ontwerp van de hangbrug symboliseerde een roeier die de riemen aanhaalde. Bij zo’n architectuurwedstrijd moet aangegeven worden hoeveel het bouwwerk zal kosten. Het is niet de enige, maar wel een van de belangrijkste factoren om een keuze te maken. De architect berekende de kosten op 3 miljoen euro, maar recent bleken de geschatte kosten compleet uit de hand te lopen.

”Inmiddels was de schatting opgelopen tot 8 miljoen euro”, legt schepen vn mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. “Ik zou die brug dolgraag bouwen, maar dit was niet meer te verantwoorden. Het gebeurt wel vaker dat bouwwerken duurder uitdraaien dan gepland, maar niet bij werken van deze omvang. Die 5 miljoen euro kunnen we als stad op een betere manier gebruiken om de fietsveiligheid te verhogen. Het is ook nodig”, stelt Watteeuw.

1,5 jaar vertraging
De stad begint dus een volledig nieuwe aanbestedingsprocedure voor de brug over de Watersportbaan. “Realistisch gezien zal dat voor een vertraging van zowat anderhalf jaar zorgen. We gaan voor een volledig nieuw ontwerp en dat vraagt tijd. Maar er zal een nieuwe brug komen”, verzekert Watteeuw.

Vergeleken met de andere fietsersbruggen in het Gentse lijkt 8 miljoen inderdaad zwaar overdreven. De dubbele fietsersbrug van de Parkbosbruggen over de R4 en de E40 kostten samen zo’n 4 miljoen euro. De fietsersbrug aan de Zuiderpoort wordt geschat op 2,3 miljoen euro.
Architect Pieter D’Haeseleer zegt echter dat het verhaal van de stad niet klopt.

”Dat de brug duurder uitvalt dan gepland klopt, maar dat komt omdat de stad de spelregels tijdens de aanbesteding heeft veranderd. Plots moest de volledige omgeving rond de brug heraangelegd worden en moest de brug langer en breder worden. Dan wordt ze natuurlijk duurder. Ik zie niet in hoe de stad denkt om een dergelijke monumentale brug te bouwen voor drie miljoen euro”, zegt hij. “Dat de brug plots acht miljoen zou gaan kosten klopt helemaal niet. De brug bouwen zou 5 miljoenkosten, geen 8 miljoen. Ik weet niet goed hoe ik deze beslissing van de stad een plaats moet geven”, klinkt het.

https://www.hln.be/regio/gent/nog-geen-fietsersbrug-wegens-te-duur~a4490a48/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Gaardenierspad

Message  eeuwige reiziger Lun 10 Sep 2018 - 18:43

Half miljoen euro voor nieuwe fietstelpalen in Gent: hier wordt geteld
07/09/2018

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 783bee24-b2ba-11e8-91fa-7cf60e013195_web_scale_0.0868056_0.0868056__

GENT - Aan het Zuidpark is gisteren een nieuwe fietsteller geïnstalleerd. Veertien drukke invalswegen krijgen dergelijke tellers. Kostprijs: 500.000 euro.

Wie elke dag de Zuidparklaan op en af fietst, op het fietspad langs de fly-over van de B401, ziet vanaf nu de hoeveelste passant hij of zij die dag is. Naast het fietspad is gisteren een nieuwe digitale fietsteller in werking gesteld. Die geeft per dag en per jaar aan hoeveel fietsers er passeren.

Het is de eerste van veertien nieuwe tellers die het stadsbestuur laat installeren. De Groendreef krijgt dit weekend ook een teller. Daarna volgen onder meer de Isabellakaai en de Gandastraat nog. De oude tellers aan Coupure Links en de Visserij worden ook vervangen.

Daarnaast zijn er tellers gepland aan de Bijlokekaai, de Gaardeniersfietsbrug, de Bataviabrug, de Leiekaai, de rotonde van Dampoort (noord- en zuidkant), de Forelstraat en het Bijlokehof. Tien tellers hebben een scherm, vier anderen zijn enkel door het Mobiliteitsbedrijf raadpleegbaar.

Glasvezel

De operatie kost de Stad 500.000 euro. De palen moeten tien jaar meegaan. “We willen zicht krijgen op de evolutie aan fietsers op de invalswegen”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Bovendien is het een stimulans voor fietsers. Zij zien dat ze niet alleen zijn, maar met velen.”

De tellers werken met twee glasvezelsensoren. “Daarin wordt licht doorgestuurd”, zegt Stijn Goossens van Signco, de producent. “Als er druk is op de glasvezel, dan breekt het licht. De tellers registreren de passanten, de snelheid en de richting. Ze kunnen ook onderscheid maken tussen kinderfietsen, jeugdfietsen, volwassenfietsen en bromfietsen.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180907_03715729

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Fietsbrug Watersportbaan

Message  eeuwige reiziger Dim 23 Sep 2018 - 2:53

Brug over de Watersportbaan moet opnieuw en soberder
21/09/2018

GENT - Het stadsbestuur van Gent bestelt een nieuwe studie voor een fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan. De zou er dit of volgend jaar hebben moeten komen, maar de voorbereiding liep vast. “Het nieuwe ontwerp moet soberder.”

De bouw van een brug dwars over de Watersportbaan moest al begonnen zijn, maar tijdens de voorbereiding van het bouwen liep het dossier vast. De ontwerper had een te hoge prijs voor de Stad Gent.

“Het moest betaalbaar blijven. De prijs was maal twee, maal drie gegaan. Dat gaat niet”, zei Filip Watteeuw (Groen), schepen van Openbare Werken vorige week in een commissievergadering. “We beginnen opnieuw.”

Er was een brug ontworpen in de vorm van een roeier, een knipoog naar de functie van de Watersportbaan. Maar de Stad laat het ontwerp herbekijken. “Het moet soberder. Gewoon een brug zonder toeters en bellen. Veilig en comfortabel.”

Deze maand wordt een oproep gelanceerd om kandidaat-ontwerpers te vinden. De Stad wil de werken gunnen in mei 2019, waarna de brug kan gebouwd worden in het najaar van 2019.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180921_03773049

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Dootrekking fietspad [Noormanstraat - Mahatma Ghandistraat]

Message  eeuwige reiziger Sam 9 Mar 2019 - 11:03

eeuwige reiziger a écrit:Na de Brugse vaart boort het fietspad zich door het groen van het Fluweelpark dat, na de Brugsesteenweg, overgaat in het Malpertuuspark. Daar loopt het eigenlijk fietspad van het Westerringspoor dood in de bossen nabij de Noormanstraat. Daar ligt een brugje al enkele jaren werkloos uit te kijken naar de eerste fietsers...

... die er waarschijnlijk in deze zomer over zullen kunnen rijden! Gisteren zag ik in Bourgoyen grote borden staan waarop de doortrekking van het fietspad werd aangekondigd.


Van 13 maart tot en met eind juli 2019 is de toegang tot de Bourgoyen aan de kant van de Mahatma Ghandistraat afgesloten door werken. Er wordt een fietspad aangelegd dat de Mahatma Ghandistraat verbindt met het bestaande fietspad aan de Noormanstraat. Een omleiding voor fietsers wordt voorzien.

https://stad.gent/natuur-milieu/parken/grote-parken-en-natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen/stedelijk-natuurreservaat-bourgoyen-ossemeersen/toegankelijkheid-van-het-gebied

De stad Gent plant de heraanleg van de Papiermolenstraat en de aanleg van een fietspad tussen de Mahatma Gandhistraat en de Noormanstraat.

(...)

Aanleg fietspad tussen Noormanstraat en Mahatma Gandhistraat
- tussen deze twee straten komt een fietspad
- dit fietspad is 4 meter breed en aangelegd in beton
- ter hoogte van de kruising met de waterloop "De Rietgracht" komen bruggen van 5 meter breed om een comfortabele oversteek te maken

Bron, samen met bewonersbrief en omleidingskaart:
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-gent-centrum/openbare-werken-uitvoering/papiermolenstraat


eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Opening Park Halfweg [Malem]

Message  eeuwige reiziger Lun 6 Mai 2019 - 16:54

Nieuw park Halfweg officieel geopend voor publiek
5 mei 2019

GENT - In Gent werd het Park Halfweg zondag officieel opengesteld door de stad en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het grote publiek. Heel wat mensen kwamen wandelen in de natuur, de restanten van een oude fabriekssite bezoeken.

“De terreinen tussen Halfweg, de Drongensesteenweg en de Noorderlaan waren jarenlang een onbestemd gebied tussen de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen. Een echt duidelijke link ontbrak. Die is er nu door de inrichting van het Park Halfweg”, zegt Els Seghers van VLM. De Vlaamse overheid maakte 476.000 euro vrij voor de herinrichting van het park Halfweg. De stad Gent nam 204.000 euro voor haar rekening.

Rond de woonsite Alsberghe-Van Oost ligt een groengebied van twintig hectare, een mix van park, bos en meersen. Fiets- en wandelpaden doorkruisen het park en bos en zorgen voor de verbindingen tussen de woonsite, het Alice Béviairepad, de Noorderlaan, Halfweg en de Drongensesteenweg. Op heel wat plaatsen staan ook banken. Er ligt ook een grote vijver in het park, een restant van de voormalige fabriek op de site. In het gebied liggen ook de Malemmeersen, een natuurparel met bijzondere broedvogels en zeldzame planten. Natuurpunt kocht het grootste deel van het gebied en beheert het ook. Dit stuk is niet toegankelijk voor het grote publiek maar wel te bewonderen van op een verhoogde observatiepost.

https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/nieuw-park-halfweg-officieel-geopend-voor-publiek~a610b60d/


Park Halfweg verwelkomt eerste bezoekers
5/05/2019

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 4993e8ae-6f63-11e9-97b6-8dfacfb0bcd5_web_scale_0.4744114_0.4744114__

GENT - Bij een ijskoude wind is zondag Park Halfweg ­geopend, een natuurparel van 20 hectare vlak bij de Watersportbaan.

De groene terreinen tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan waren jarenlang een van de best bewaarde geheimen van Gent. Vóór de aanleg van de Watersportbaan en de R4 vormde het gebied één geheel met de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen. Later werd het ingepalmd door de fabrieksgebouwen van textielblekerij Alsberghe-Van Oost.

Nu is het heraangelegde gebied de perfecte plaats om blauwborstjes en ijsvogels te spotten. Goed voor een investering van 450.000 euro van de Vlaamse Landmaatschappij en 180.000 euro van de Stad Gent. “De Bourgoyen en de Blaarmeersen zijn eindelijk weer verbonden”, zei schepen van Openbaar Groen ­Astrid De Bruycker (SP.A).

Het park is een mix van bos, moerassen en natte graslanden. Er is een vijver en in het midden ligt een knooppunt met picknickbanken. De fietspaden in beton verwijzen naar het industriële verleden. Her en der zit een knipoog naar de spoorweg Westerring, die tot de jaren vijftig van Gent-Sint-Pieters naar de Westhaven liep.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190505_04377428

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Nieuw ontwerp brug Watersportbaan [Gent]

Message  eeuwige reiziger Mar 3 Sep 2019 - 18:56

Nieuw ontwerp voor brug over Watersportbaan in Gent
29/08/2019

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 000039370_600x400_c

Het ingenieursbureau Ney & Partners begint met de studie voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Gentse Watersportbaan. De bouw begint in 2022, een jaar later zou de brug klaar moeten zijn. Het vooropgestelde budget voor de werken aan de brugconstructie bedraagt 2.250.000 €, zonder btw. Het budget voor de omgevingsaanleg is 400.000 €, zonder btw. De stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid financieren het project.

De realisatie van de brug is een belangrijke schakel in de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'. De nieuwe brug komt in het verlengde van het binnenkort afgewerkte fietspad aan de Papiermolenstraat en het al gerealiseerde Alice Béviairepad aan Malem. In het verlengde van dit pad gaat de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het water om te landen op de Zuiderlaan. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg daar voortzetten via de Strandlaan en aansluiten op het fietspad in de Vissersdijk.

Zo vormt de brug het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen, en in de toekomst het station Gent-Sint-Pieters. Er wordt verwacht dat dagelijks meer dan 3.000 fietsers en voetgangers gebruik zullen maken van de brug. De nieuwe fietsbrug is ook voor de provincie Oost-Vlaanderen een belangrijke schakel in de fietssnelweg F400 (de Gentse fietsring). Fietssnelwegen zijn de hoofdassen van het functionele fietsroutenetwerk en verbinden (Oost-)Vlaamse steden met economische knooppunten. De fietssnelweg is ook erkend als bovenlokale functionele fietsroute.

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 000039365_illustration_large

De stad Gent schreef vorig jaar een studieopdracht uit waar verschillende kandidaten op intekenden. Daaruit werden vier ontwerpêrs geselecteerd om een voorstel uit te werken. Deze werden voorgelegd aan een beoordelingscommissie onder leiding van de stadsbouwmeester. De studieopdracht werd gegund aan ingenieursbureau Ney & Partners dat een jarenlange nationale en internationale ervaring heeft in het ontwerpen van infrastructuur en mooie referenties kan voorleggen inzake fiets- en voetgangersbruggen.

Ney & Partners overtuigde met een elegant en helder ontwerp en hield rekening met het zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad. De ontwerpers kozen voor een brug die subtiel aanwezig is, zonder de aandacht naar zich toe te trekken. Het goed uitgekiende brugconcept is esthetisch, functioneel en op strategische plaatsen ook transparant. Ney & Partners tekende een hybride structuur, die kenmerken van een balkbrug en een boogbrug combineert. De vormgeving volgt daardoor optimaal de krachtwerkingen.

De brug is 7 m breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit om zo een comfortable aansluiting te maken op de Noorderlaan en Zuiderlaan. De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de hele lengte even hoog, en worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Daarmee wordt de structuur geoptimaliseerd en een stuk lichter, en ontstaan tevens panoramische doorzichten vanop de brug. Het sobere ontwerp heeft als bijkomend voordeel dat de brug gemakkelijk onderhouden kan worden. De open structuur zorgt ervoor dat alle onderdelen vlot toegankelijk zijn en dus eenvoudig te inspecteren en te reinigen.

De ontwerper besteedde in zijn voorstel ook veel aandacht aan een veilige omgevingsaanleg. Het ingenieursbureau integreerde veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers over de Noorderlaan en Zuiderlaan en hield rekening met een maximale zichtbaarheid van alle weggebruikers op elk punt van, naar en op de brug. De omgevingsaanleg is net zoals de brug functioneel uitgepuurd en geeft voorrang aan maximale toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid.


https://www.bouwkroniek.be/article/nieuw-ontwerp-voor-brug-over-watersportbaan-in-gent.28885

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190821_04569769
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/eenvoudigere-brug-over-watersportbaan-bespaart-stad-5-miljoen-euro~a06c461e/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Dootrekking fietspad [Noormanstraat - Mahatma Ghandistraat]

Message  eeuwige reiziger Ven 13 Sep 2019 - 19:15

Nieuw fietspad Papiermolenstraat ingefietst
Weer een nieuwe schakel in de fietsroute van het Westerringspoor afgewerkt.
13 september 2019

Op donderdag 12 september werd het nieuwe fietspad officieel voor geopend verklaard. Vanaf nu kunnen fietsers veilig en comfortabel het traject tussen het bestaande fietspad ter hoogte van de Noormanstraat en de Mahatma Gandhistraat overbruggen.

Een comfortabel pad
Het nieuwe fietspad, aangelegd in beton, is 4 meter breed en biedt dus heel wat fietsers een comfortabele, autovrije en groene route. Het maakt deel uit van het belangrijke Westerringspoor, dat vanaf de Hoge Weg in Sint-Amandsberg via de Muide, de Bloemekenswijk, de Brugse Poort en de omgeving Malem tot aan het Sint-Pietersstation loopt. De route vormt een halve cirkel rond het centrum van Gent langs de westelijke zijde. Ter hoogte van de kruisingen met de waterloop “De Rietgracht” zijn bruggen voorzien van 5 meter breed om een comfortabele oversteek mogelijk te maken. Tijdens deze werken kreeg de Papiermolenstraat een integrale heraanleg. Het wegdek van deze straat werd vernieuwd in asfalt.

Subsidiëring
De aanleg van de fietsinfrastructuur wordt mogelijk gemaakt door subsidiëring van het Fietsfonds (Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest).

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/nieuw-fietspad-papiermolenstraat-ingefietst


Tijdens de aanleg berichtte de blog fietsbult van de Gentse Fietsersbond hier al over:

https://fietsbult.wordpress.com/2019/08/01/de-westerring-1/
https://fietsbult.wordpress.com/2019/08/02/de-westerring-2/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400)

Message  joverwimp Sam 14 Sep 2019 - 21:21

eeuwige reiziger a écrit:
Nieuw fietspad Papiermolenstraat ingefietst
Weer een nieuwe schakel in de fietsroute van het Westerringspoor afgewerkt.
13 september 2019

Op donderdag 12 september werd het nieuwe fietspad officieel voor geopend verklaard. Vanaf nu kunnen fietsers veilig en comfortabel het traject tussen het bestaande fietspad ter hoogte van de Noormanstraat en de Mahatma Gandhistraat overbruggen.


voor mij klinkt dat als chinees
gaat het over de Papiermolenstraat ?
of isd het misschien dit traject:   https://www.google.com/maps/dir/51.0578171,3.6860551/51.0623069,3.6849798/@51.0571386,3.6886764,15.59z/data=!4m2!4m1!3e2
joverwimp
joverwimp

Messages : 3047
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 77
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400)

Message  velo-ravel.net Dim 15 Sep 2019 - 9:51

Ik vermoed van wel  ook in blauw op deze kaart http://g.co/maps/wyyu8

Maar als ik de kaart zie op fietsbult, lijk het niet zo in een rechte lijn.
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Dootrekking fietspad [Noormanstraat - Mahatma Ghandistraat]

Message  eeuwige reiziger Mer 18 Sep 2019 - 19:29

BOURG

@Luc: 't Pad loopt inderdaad niet evenwijdig met de oude spoorwegbedding zoals op je kaart (blauwe lijn), maar maakt tweemaal een bocht. Eerst ten zuiden van het bestaande brugje aan de Noormanstraat; daarna tussen het voetbalveld (Papiermolenstraat) en Mahatma Ghandistraat. Blijkbaar omwille van een ecologisch waardevolle houtkant.

@Jo: Je hebt een deel van de oude spoorwegdijk aangeduid, maar die dijk (groene lijn) ligt veel hoger en vormt tussen het onthaalhuisje (kant Brugsesteenweg) en de Bunderweg een wandelpad. Hoogstens te doen met een MTB. Wel fietsbaar is de lagergelegen Bourgoyendreef (rode lijn).

Kaartmateriaal vind je op blz. 8-9 van de archeologienota "Papiermolenstraat":

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1537/bijlagen/7658

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400)

Message  joverwimp Ven 20 Sep 2019 - 21:46

eeuwige reiziger a écrit:BOURG

@Luc: 't Pad loopt inderdaad niet evenwijdig met de oude spoorwegbedding zoals op je kaart (blauwe lijn), maar maakt tweemaal een bocht. Eerst ten zuiden van het bestaande brugje aan de Noormanstraat; daarna tussen het voetbalveld (Papiermolenstraat) en Mahatma Ghandistraat. Blijkbaar omwille van een ecologisch waardevolle houtkant.

@Jo: Je hebt een deel van de oude spoorwegdijk aangeduid, maar die dijk (groene lijn) ligt veel hoger en vormt tussen het onthaalhuisje (kant Brugsesteenweg) en de Bunderweg een wandelpad. Hoogstens te doen met een MTB. Wel fietsbaar is de lagergelegen Bourgoyendreef (rode lijn). wel fietsbaar maar in principe niet toegelaten ? (enkel voor wandelaars)

Kaartmateriaal vind je op blz. 8-9 van de archeologienota "Papiermolenstraat":

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1537/bijlagen/7658
joverwimp
joverwimp

Messages : 3047
Date d'inscription : 18/07/2009
Age : 77
Localisation : Asse

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Bourgoyendreef

Message  eeuwige reiziger Lun 23 Sep 2019 - 18:16

joverwimp a écrit: wel fietsbaar maar in principe niet toegelaten ? (enkel voor wandelaars)


Fietsen is toegelaten. Enkel in de Bunderweg richting Ringvaart mag het niet (verbodsbord).
Fietsen op het rode traject lijkt me niet toegelaten. Kant Bunderweg:

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Bunder10

Kant Bourgoyendreef:

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Bourgo11

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Verlichting nieuws fietspad Papiermolenstraat - Drongensesteenweg

Message  eeuwige reiziger Lun 25 Nov 2019 - 9:48

Omdat ook licht vervuilt: fietspad langs natuurgebied krijgt speciale leds om dieren niet te storen
23/11/2019

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 A3ce66a2-0d4f-11ea-97ee-655d192871aa_web_scale_0.3228622_0.3228622__

De lampjes worden in de rand van het fietspad ingewerkt. “Dit is de minst schadelijke verlichting voor lokale fauna en flora.”

GENT - Een nieuw fietspad langs het Gentse natuurgebied Bourgoyen wordt uitgerust met 123 ledlichten op zonne-energie. Die moeten lichtvervuiling voorkomen. Kostprijs: 35.000 euro.

Het nieuwe fietspad loopt van de Papiermolenstraat naar de Drongensesteenweg en verbindt de Brugse Poort en Rooigem met Malem en de Watersportbaan. Het loopt langs de grens van de Bourgoyen-Ossemeersen, een natuurgebied waar veel vogels overwinteren. Aan de ene zijde zorgt de R4 al voor veel geluids- en lichthinder. Om te voorkomen dat het nieuwe fietspad extra lichtvervuiling oplevert, besloot het stadsbestuur te investeren in speciale ledverlichting.

123 armaturen

Het schepencollege bestelde deze week 123 armaturen met ledlampen die zonder kabels kunnen worden geïnstalleerd en werken op zonne-energie. “Het gaat veeleer om het geleiden van de fietsers dan het verlichten van het hele pad”, zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit. “Dit is de minst schadelijke vorm van verlichting voor de lokale fauna en flora.”

Om de tien meter zal een lamp in de rand van het fietspad worden ingewerkt. Het pad zelf wordt afgelijnd met fluorescerende verf, zodat fietsers het goed kunnen volgen. De ledverlichting kost 35.000 euro, montage inbegrepen. “Omdat de lampen werken op zonne-energie, is de verbruikskost wel nul euro per jaar”, zegt Watteeuw.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191123_04731415

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Dootrekking fietspad [Noormanstraat - Mahatma Ghandistraat]

Message  eeuwige reiziger Sam 21 Déc 2019 - 19:57

Fotoreportage:

https://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=162474594&postcount=671

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Veilige oversteek Drongensesteenweg

Message  eeuwige reiziger Ven 17 Avr 2020 - 16:28

Voor 10 miljoen euro fietsbruggen en -onderdoorgangen in aankomst in Gent
13/01/2020

GENT - Aan de Stropkaai is het brugdek voor een grote nieuwe wandel- en fietsbrug over het water geplaatst. Dit jaar volgen nog vier grote fietsprojecten, samen goed voor meer dan tien miljoen euro aan investeringen.

(...)

Dit jaar start de Stad nog drie grote fietsprojecten op. Dit voorjaar start men met de bouw van een onderdoorgang voor fietsers aan de Drongensesteenweg (2,5 miljoen euro). Die moet een jaar later klaar zijn.

Fietsers die vanuit Rooigem of Mariakerke naar de richting van het Sint-Pietersstation willen, moeten vandaag nog de drukke steenweg oversteken via verkeerslichten. Om dat veiliger en sneller te maken, werkt het stadsbestuur al jaren aan een onderdoorsteek onder de steenweg.

Het geld komt grotendeels uit het Europese investeringsfonds EFRO (900.000 euro), het Fietsfonds van de Vlaamse regering (600.000 euro) en de begroting van de provincie Oost-Vlaanderen (300.000 euro).

(...)

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200113_04803545

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: Veilige oversteek Drongensesteenweg

Message  eeuwige reiziger Lun 8 Juin 2020 - 17:31

Bouw nieuwe fietsonderdoorgang in Gent begonnen, veel infrastructuur in de stellingen
8/06/2020

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 1e712daa-a971-11ea-a519-228ec7825952_web_scale_0.208681_0.208681__

GENT - Aan de Drongensesteenweg, een drukke invalsweg naar Gent, zijn maandag de werken begonnen voor een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en wandelaars. 2020 wordt opnieuw een jaar waarbij Gentse fietsers een pak nieuwe bruggen en onderdoorgangen in gebruik zullen kunnen nemen.

Arbeiders braken met een kraan maandagochtend het voetpad open aan de Drongensesteenweg. Fietsers moeten daar vandaag nog de drukke steenweg oversteken via verkeerslichten. Om de route vanuit Rooigem of Mariakerke naar de richting van het Sint-Pietersstation veiliger en sneller te maken, wordt een doorsteek gemaakt onder de steenweg.

Na jaren van voorbereiden is de bouw gestart. In 2021 zou de onderdoorsteek af moeten zijn. Het werk kost 2,5 miljoen euro. Een deel van het geld komt uit het Europese investeringsfonds EFRO (900.000 euro), het Fietsfonds van de Vlaamse regering (600.000 euro) en de begroting van de provincie Oost-Vlaanderen (300.000 euro).

(...)

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 1d2522aa-a96f-11ea-a519-228ec7825952_web_scale_0.208681_0.208681__

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 2db7c5c8-a96f-11ea-a519-228ec7825952_web_scale_0.208681_0.208681__


https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200608_04984716

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/wegenwerken-jouw-buurt/wegenwerken-gent-centrum/wegenwerken-uitvoering/drongensesteenweg-fietsonderdoorgang (+ infobrochure & kaartje)

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Hakkeneistraat wordt fietspad

Message  eeuwige reiziger Dim 28 Mar 2021 - 22:02

Geen auto’s meer in Hakkeneistraat: ‘slechtste straat van Gent’ wordt fietspad
27/03/2021

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 4aeda024-8e50-11eb-959f-d2af69b52833_web_scale_0.0666667_0.0666667__

GENT - De Hakkeneistraat, vlak naast het Dracunapark in Wondelgem, wordt een fietspad. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) offert 23 parkeerplaatsen op om de straat beter te laten aansluiten bij de fietssnelweg rond Gent.

De Hakkeneistraat was al lang in zeer slechte staat. Dat is onder meer te wijten aan de bussen, die door met hun wielen te draaien de straatstenen lostrekken. “Er moest dringend iets gebeuren”, zegt schepen Watteeuw, die de straat eerder al een kanshebber noemde voor de titel van ‘slechtste straat van Gent’.

De straat wordt binnenkort opnieuw aangelegd en verandert in een fietspad. Binnenkort is er dus geen verkeer meer toegelaten in de Hakkeneistraat. Enkel de brandweer zal er nog door kunnen, dankzij de plooibakens die worden voorzien. Hiermee verdwijnen ook 23 parkeerplaatsen.

Logische stap

“De Hakkeneistraat omvormen tot een fietspad, is een logische stap die we al langer van plan waren”, gaat Watteeuw verder. “Het fietspad dat er al ligt, van de Gaardeniersbrug naar de spoorweg, sluit er immers perfect op aan. Dit traject maakt deel uit van de fietssnelweg rond Gent, en is dus een belangrijke route.”

De werken beginnen op 1 september en zouden moeten afgerond zijn tegen de jaarwisseling.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210327_93857721


Screenshot-2021-03-31-Slechtste-straat-van-Wondelgem-wordt-omgevormd-tot-fietspad

https://www.hln.be/gent/slechtste-straat-van-wondelgem-wordt-omgevormd-tot-fietspad~a4efb876/

eeuwige reiziger

Messages : 3590
Date d'inscription : 23/06/2010
Age : 51
Localisation : Ruiselede

http://www.ligfietser.be

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty Re: L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400)

Message  velo-ravel.net Lun 24 Mai 2021 - 19:32

eeuwige reiziger a écrit:

@Luc: 't Pad loopt inderdaad niet evenwijdig met de oude spoorwegbedding zoals op je kaart (blauwe lijn), maar maakt tweemaal een bocht. Eerst ten zuiden van het bestaande brugje aan de Noormanstraat; daarna tussen het voetbalveld (Papiermolenstraat) en Mahatma Ghandistraat. Blijkbaar omwille van een ecologisch waardevolle houtkant.
Kaart aangepast.

De naam is Wallebeekmeers
Zie https://fietsbult.wordpress.com/2020/02/13/wallebeekmeers/

Ten noorden gaat men door het Malpertuuspark.
https://stad.gent/nl/buitenlocaties/malpertuuspark
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

L055 Gand (Westerringspoor, deel van fietssnelweg F400) - Page 2 Empty fotos

Message  velo-ravel.net Lun 24 Mai 2021 - 19:43

Album : https://photos.app.goo.gl/ENpHLogxDhPkVbPG7

Slideshow :
[/center]
velo-ravel.net
velo-ravel.net

Messages : 7639
Date d'inscription : 15/07/2009
Localisation : Mons (Ghlin)

http://www.velo-ravel.net

Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum